Výzkum

Výzkum

Výzkum a vývoj tvoří jeden ze tří základních pilířů centra BIOCEV. Výzkum a vývoj realizovaný v BIOCEV je zaměřený na vybrané oblasti biotechnologií a biomedicíny. Vědecká náplň BIOCEV je rozdělena do pěti výzkumných programů, v každém z nich je řešena řada jednotlivých výzkumných projektů. Programy a projekty jsou navrženy tak, aby společně uvnitř BIOCEV vytvářely navzájem provázaný systém synergických vazeb.