Bioarteficiální struktury pro náhradu a regeneraci poškozených tkání

Bioarteficiální struktury pro náhradu a regeneraci poškozených tkání

doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.

doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. — Vedoucí projektu

Fyziologický ústav AV ČR

O nás

V tomto projektu budou nosiče buněk, připravené ze syntetických i biologických molekul či jejich kombinací, osazeny vhodnými typy diferencovaných i kmenových buněk.

Buňky na nosičích budou kultivovány jednak v klasických statických podmínkách, jednak v dynamických bioreaktorech vytvářejících stimulující mechanickou zátěž s použitím médií podporujících fenotypickou maturaci ve vybraný buněčný typ. Konstrukty vytvořené v podmínkách in vitro budou dále testovány in vivo na laboratorních zvířatech.

 

Výzkumné cíle:

  • Konstrukce nových bioarteficiálních náhrad cév, chlopní, kostí a kůže moderními metodami tkáňového inženýrství
  • Inovace současných průmyslově vyráběných a klinicky používaných tkáňových náhrad
  • Konstrukce biosenzorů a stimulátorů buněčných funkcí

 

Profil skupiny (mateřská instituce): Oddělení biomateriálů a tkáňového inženýrství (FGÚ AVČR)

Aktuality

Publikace

2019

Bacakova M, Pajorova J, Broz A, Hadraba D, Lopot F, Zavadakova A, Vistejnova L, Beno M, Kostic I, Jencova V, Bacakova L. A two-layer skin construct consisting of a collagen hydrogel reinforced by a fibrin-coated polylactide nanofibrous membrane. Int J Nanomedicine 14:5033-5050, 2019.

2018

Bacakova L, Zarubova J, Travnickova M, Musilkova J, Pajorova J, Slepicka P, Kasalkova NS, Svorcik V, Kolska Z, Motarjemi H, Molitor M. Stem cells: their
source, potency and use in regenerative therapies with focus on adipose-derived stem cells - a review. Biotechnology Advances 36(4): 1111-1126, 2018.

2017

Matejka R, Stepanovska J, Rosina J, Hruzova D, Zarubova J. System for rotational endothelialization of vascular prostheses. Utility model, approved on
3.10.2017 under No. UV 31066. Owners: Czech Technical University, Faculty of Biomedical Engineering, Kladno; National Cell and Tissue Centre, Inc., Brno; Institute of Physiology, Acad. Sci. CR, Prague.

Tým

doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.

doc. MUDr.
Lucie Bačáková, CSc.

Vedoucí skupiny Bioarteficiální struktury pro náhradu a regeneraci poškozených tkání

lucie.bacakova@fgu.cas.cz
+420325873509