Bioarteficiální struktury pro náhradu a regeneraci poškozených tkání

Bioarteficiální struktury pro náhradu a regeneraci poškozených tkání

doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.

doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. — Vedoucí projektu

O nás

V tomto projektu budou nosiče buněk, připravené ze syntetických i biologických molekul či jejich kombinací, osazeny vhodnými typy diferencovaných i kmenových buněk.

Buňky na nosičích budou kultivovány jednak v klasických statických podmínkách, jednak v dynamických bioreaktorech vytvářejících stimulující mechanickou zátěž s použitím médií podporujících fenotypickou maturaci ve vybraný buněčný typ. Konstrukty vytvořené v podmínkách in vitro budou dále testovány in vivo na laboratorních zvířatech.

 

Výzkumné cíle:

  • Konstrukce nových bioarteficiálních náhrad cév, chlopní, kostí a kůže moderními metodami tkáňového inženýrství
  • Inovace současných průmyslově vyráběných a klinicky používaných tkáňových náhrad
  • Konstrukce biosenzorů a stimulátorů buněčných funkcí

 

Profil skupiny (mateřská instituce): Oddělení biomateriálů a tkáňového inženýrství (FGÚ AVČR)

Aktuality

Tým

doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.

doc. MUDr.
Lucie Bačáková, CSc.

Vedoucí skupiny Bioarteficiální struktury pro náhradu a regeneraci poškozených tkání

lucie.bacakova@fgu.cas.cz
+420325873509