Vědecké a studijní pozice

Vědecké a studijní pozice

Na výzkumných programech BIOCEV se podílejí nejlepší vědci v oboru, kteří jsou připraveni předávat své znalosti a zkušenosti studentům doktorského i magisterského studia. Kvalitní výsledky jsou závislé na dobrém přístrojovém vybavení a hlavně na vzdělaných a chytrých lidech.

Vědecké a studijní pozice — 01.03.2024

PhD student - Laboratory of Structural Bioinformatics of Proteins

The Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences located in the BIOCEV research centre in Vestec by Prague announces an open competition in accordance with the Act No. 283/1992 Coll. on the Czech Academy of Sciences, and the Statutes of the Czech Academy of Sciences for PhD student position to work on innovative projects in the field of structural bioinformatics. Topic: New methods of validation and refinement of biomolecular structures

Vědecké a studijní pozice — 07.12.2023

Postdoctoral Researcher - Antibiotic resistance group in Laboratory for Biology of Secondary Metabolism

Antibiotics that target translation are important tools in the fight against bacterial infections. However, their widespread use has led to the emergence of antibiotic-resistant bacteria that pose a serious threat to public health. ABCF proteins are a recently discovered family of proteins that confer resistance to a wide range of antibiotics that target translation. ABCF proteins function by interacting directly with the ribosome and interfering with antibiotic binding. In addition to resistance determinants acquired through horizontal gene transfer, bacterial genomes harbor putative antibiotic resistance ABCF proteins that may contribute to innate resistance or serve as a reservoir for specialized resistance determinants.