Vědecké a studijní pozice

Vědecké a studijní pozice

Na výzkumných programech BIOCEV se podílejí nejlepší vědci v oboru, kteří jsou připraveni předávat své znalosti a zkušenosti studentům doktorského i magisterského studia. Kvalitní výsledky jsou závislé na dobrém přístrojovém vybavení a hlavně na vzdělaných a chytrých lidech.

Vědecké a studijní pozice — 16.04.2019

DIANA Biotechnologies - Research Scientist (Senior or Junior)

DIANA Biotechnologies is a unique biotech start-up, established as a spin-off from the IOCB (UOCHB) Prague with a venture capital funding. We are providing innovative solutions for clinical diagnostics and drug discovery, utilizing our proprietary DIANA technology for ultrasensitive detection of targets in clinical samples, high-throughput screening, in vitro pharmacology and much more. We are developing best-in-class diagnostic kits, providing contracted research services for drug discovery and running our own drug discovery pipeline. We are based in state-of-the-art laboratory facilities in Vestec near Prague, Czech Republic. More info at www.dianabiotech.com

Vědecké a studijní pozice — 12.04.2019

Optical (fluorescence) microscopy specialist with focus on advanced imaging and image analysis

Imaging methods core facility (IMCF) at BIOCEV, Vestec, Czech Republic (www.biocev.eu/imcf), operated by Faculty of Science (FS), Charles University, Czech Republic, searches for an experienced specialist/researcher in the field of optical (fluorescence) microscopy and image data analysis. The IMCF is a part of Czech-BioImaging (www.czech-bioimaging.cz) and EuroBioImaging (www.eurobioimaging.eu) networks and enables microscopy related biological and biomedical top research projects in Central Europe. We offer an opportunity to work in a challenging and constantly developing field, to operate high-end instruments, and to participate at high-impact biomedical research projects.

Vědecké a studijní pozice — 19.10.2018

Group Leader - Drug Discovery and Evaluation / New targets for development of antiparasitic drugs

Charles University, Faculty of Science - BIOCEV is seeking experienced group leader and Charles University/IOCB Prague Chair  in Drug Discovery to develop and lead outstanding independent research unit for "Drug Discovery and Evaluation" with focus on assessment of potential new targets for development of antiparasitic drugs. The new group will operate in frame of Center for Research of Pathogenicity and Virulence of Parasites in BIOCEV, Biotechnology and Biomedicine Center of the Academy of Sciences and Charles University in Vestec and will be financially supported by the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS / IOCB Prague.

Vědecké a studijní pozice — 09.10.2018

Proteinový biochemik

CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie, provozována Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., je zaměřena na identifikaci nových molekulárních sond a nástrojů k výzkumu a validaci sloučenin vhodných pro vývoj nových léčiv. CZ-OPENSCREEN zastupuje Českou republiku v konsorciu evropské výzkumné infrastruktury EU-OPENSCREEN ERIC a významnou měrou se podílí na mezinárodních aktivitách této evropské platformy.

Vědecké a studijní pozice — 25.04.2018

Hledáme PhD student(k)y – HTS screening inhibitorů de novo syntézy purinů

Naše výzkumná skupina se dlouhodobě zabývá fyziologií a patologií purinového metabolismu, především de novo syntézy purinů (DNPS). Puriny jsou základními stavebními kameny živých organismů a jejich hladina je v buňce udržována rovnováhou mezi jejich de novo syntézou, recyklací a degradací. Za fyziologických podmínek jsou enzymy DNPS organizovány do proteinového komplexu purinosomu.

Vědecké a studijní pozice — 29.03.2018

PhD Student / PhD Studentka – Výzkum nádorové biologie lymfomů

Laboratoř se zaměřuje na základní výzkum nádorové biologie lymfomů (zhoubných nádorů vzniklých ve většině případů z B-lymfocytů) s rozsáhlými zkušenostmi nejen se základními technikami molekulární a buněčné biologie (mj. klonování, kultivace nádorových buněčných linií, průtoková cytometrie či genomické metody), ale také pokročilých metod jako vysoko-rozlišující mikroskopie, cílená editace genomu, či požití biosenzorů na FRET (Förster resonance energy transfer) principu.

Vědecké a studijní pozice — 29.03.2018

Postdoktorand(ka): Nádorová biologie lymfomů

Laboratoř se zaměřuje na základní výzkum nádorové biologie lymfomů (zhoubných nádorů vzniklých ve většině případů z B-lymfocytů) s rozsáhlými zkušenostmi nejen se základními technikami molekulární a buněčné biologie (mj. klonování, kultivace nádorových buněčných linií, průtoková cytometrie či genomické metody), ale také pokročilých metod jako vysoko-rozlišující mikroskopie, cílená editace genomu, či požití biosenzorů na FRET (Förster resonance energy transfer) principu.

Vědecké a studijní pozice — 29.03.2018

PhD student position – Physiological functions of GCPII orthologs in basal organisms

Human glutamate carboxypeptidase II (GCPII) is a zinc-dependent peptidase that is increasingly recognized as a target of therapeutic interventions in a variety of neurologic disorders as well as a marker for imaging and therapy of prostate cancer. However, despite of nearly universal expression of GCPII-like proteins in living organism there is limited knowledge of physiological function(s) of such orthologs in non-mammalian species.

Vědecké a studijní pozice — 29.03.2018

PhD student position – Engineered antibodies as theranostics for cancer imaging and therapy

Monoclonal antibodies (mAbs) often need to be engineered to circumvent their inherent limitations. We have recently developed and patented the 5D3 mAb that specifically recognizes prostate-specific membrane antigen (PSMA), an established cancer marker. The project is aimed at the protein engineering efforts to prepare different types of 5D3 derivatives that will be incorporated into several experimental platforms targeting PSMA-positive tumors in vitro and in vivo.