Vývoj léčebných a diagnostických postupů
Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. — Vedoucí programu

Vývoj léčebných a diagnostických postupů

Cílem programu je objasnění molekulárních mechanismů závažných onemocnění, která ve svém součtu představují významný zdravotnický problém. Pochopení normálních a k onemocnění vedoucích mechanismů na úrovni molekulární, buněčné i orgánové je klíčem k účinné prevenci, zavedení nových diagnostických postupů, návrhu nového léčebného zásahu či změně stávajícího léčebného algoritmu.

 

Výzkumný program zahrnuje spektrum projektů, které od reprodukční medicíny přes komplikace diabetu, autoimunitní a vybraná nádorová onemocnění, vrozené vady metabolismu až po studium patologie hemu a účinku nedostatku či nadbytku plynných signálních molekul směřují ke zlepšení diagnostiky a získání údajů využitelných pro návrh nových druhů léčby. Pro realizaci programu budou využívány soudobé možnosti studia signálních a regulačních drah buňky na různých úrovních, jejichž poznávání významným způsobem posunuje naše chápání dynamiky chorobného stavu.

Program má výrazný aplikační potenciál zejména v medicíně. Poznání preventivních možností ovlivní zdraví a kvalitu života velkých skupin v populaci. Do současné klinické praxe přímo zasáhnou nové diagnostické postupy s odhalením nové generace biomarkerů, s přípravou nově navržených diagnostických kitů a s určitým časovým odstupem i návrh nových léčebných prostředků. Budoucnost léčebných zásahů je v personalizované léčbě, aplikační výstupy výzkumného programu tuto cestu jednoznačně akcentují.

Výzkumné projekty

01
RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.

Reprodukční biologie

02
prof. Ing. Jiří Neužil, CSc.

Molekulární terapie nádorů

03
RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.

Molekulární patogenetika

04
prof. Dr. Mikael Kubista, Ph.D.

Expresní profilování na úrovni jedné buňky

05
Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.

Metabolismus železa nádorových buněk

06
Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Genetická a molekulární podstata lidských nemocí

07
Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

Výzkum strukturálně-funkčních základů signalizace plynnými molekulami

08
Doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.

Klinická proteomika

09
MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc.

Struktura a funkce buňky v normě a v patologii – Integrativní biologie a patologie

10
MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.

Výzkum nádorové biologie lymfomů

11
Mgr. Kateřina Rohlenová, Ph.D.

Metabolismus zdravé tkáně a nádoru s rozlišením na úrovni jednotlivých buněk

Vývoj léčebných a diagnostických postupů

Kontakt

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
Česká republika