Genetická a molekulární podstata lidských nemocí

Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. — Vedoucí projektu

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

O nás

Skupina se zabývá studiem patologie a fyziologie purinového metabolismu, především de novo syntézy purinů (DNPS). V současné době výzkum probíhá na úrovni přípravy a stanovování metabolitů DNPS a zachycení nových nepopsaných poruch této dráhy u pacientů s neurologickým postižením, u kterých dosud nebyla stanovena diagnóza. Dále se zaměřuje na výzkum purinosomu, multienzymového komplexu enzymů DNPS. Cílem je vytvořit modelový systém pro in vivo sledování dynamické tvorby purinosomu a souvisejících molekulárních změn za fyziologických i patologických stavů DNPS.

Cíle výzkumu

  • Identifikace různých lidských fenotypových projevů (především patologických) na genetické bázi
  • Funkční studie identifikovaných genetických variant (mutací) a jejich produktů.
  • Popsání patologických procesů, které se váží k jednotlivým genetickým poruchám.
  • Studium podílu identifikovaných genů a jejich variant na celkovém fenotypu.
  • Definice diagnostických markerů a terapeutických cílů.
  • Vývoj metod a protokolů pro posouzení účinnosti eventuelní léčby.

 

Více info na http://biocev.lf1.cuni.cz

Aktuality

Publikace

2015

Zikanova M., Krijt J., Skopova V., Krijt M., Baresova V., Kmoch S. 2015. Screening for adenylosuccinate lyase deficiency using tandem mass spectrometry analysis of succinylpurines in neonatal dried blood. Clin Biochem, 48: 2-7

Jurecka A., Zikanova M., Kmoch S., Tylki-Szymanska A. 2015. Adenylosuccinate lyase deficiency. J Inherit Metab Dis, 38: 231-42

2014

Jurecka A, Zikanova M, Jurkiewicz E, Tylki-Szymanska A. 2014. Attenuated adenylosuccinate lyase deficiency: a report of one case and a review of the literature. Neuropediatrics 45:50-55.

2013

Krijt J, Skopova V, Adamkova V, Cermakova R, Jurecka A, Kmoch S, Zikanova M. 2013. The need for vigilance: false-negative screening for adenylosuccinate lyase deficiency caused by deribosylation of urinary biomarkers. Clin Biochem 46:1899-1901.

Duval N, Luhrs K, Wilkinson TG, 2nd, Baresova V, Skopova V, Kmoch S, Vacano GN, Zikanova M, Patterson D. 2013. Genetic and metabolomic analysis of AdeD and AdeI mutants of de novo purine biosynthesis: cellular models of de novo purine biosynthesis deficiency disorders. Mol Genet Metab 108(3):178-89.

2012

Baresova V, Skopova V, Sikora J, Patterson D, Sovova J, Zikanova M, Kmoch S. 2012. Mutations of ATIC and ADSL affect purinosome assembly in cultured skin fibroblasts from patients with AICA-ribosiduria and ADSL deficiency. Hum Mol Genet 21(7):1534-43.

2011

Vliet LK, Wilkinson TG, 2nd, Duval N, Vacano G, Graham C, Zikanova M, Skopova V, Baresova V, Hnizda A, Kmoch S and others. 2011. Molecular characterization of the AdeI mutant of Chinese hamster ovary cells: a cellular model of adenylosuccinate lyase deficiency. Mol Genet Metab 102(1):61-8.

2010

Zidkova L, Krijt J, Sladkova J, Hlobilkova A, Magner M, Zikanova M, Kmoch S, Friedecky D, Zeman J, Elleder M and others. 2010. Oligodendroglia from ADSL-deficient patient produce SAICAribotide and SAMP. Mol Genet Metab 101(2-3):286-8.

Tým

Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Prof. Ing.
Stanislav Kmoch, CSc.

Vedoucí výzkumného programu Vývoj léčebných a diagnostických postupů, vedoucí skupiny Genetická a molekulární podstata lidských nemocí

stanislav.kmoch@lf1.cuni.cz
+420325873015
Ing. Marie Zikánová, Ph.D. Ing. Marie Zikánová, Ph.D.

Ing.
Marie Zikánová, Ph.D.

Poruchy metabolismu purinů, Genetická a molekulární podstata lidských nemocí

marie.zikanova@lf1.cuni.cz
+420325873015
Mgr. Karolína Naušová - Musilová Mgr. Karolína Naušová - Musilová

Mgr.
Karolína Naušová - Musilová

Vědecký pracovník

karolina.nausova@lf1.cuni.cz
+420325873007