Lidé

Ředitel

Absolvent 1. lékářské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a člen Učené společnosti ČR s mnohaletými zkušenostmi s výzkumem a jeho organizací ve významných výzkumných centrech ve Francii, USA a v Japonsku. Se jménem Pavla Martáska je spojeno rozsáhlé a významné vědecké dílo v oblasti biomedicíny. Jeho přínos byl zmíněn i na přednášce při udílení Nobelovy ceny za objev významu oxidu dusnatého v roce 1988. O aktuálnosti jeho výzkumných prací svědčí to, že je velmi hojně citováno (cca. 9000 citací) mezinárodní vědeckou komunitou. Více informací o řediteli naleznete v osobním profilu.

Curriculum vitae

Přehled aktuálních publikací

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

prof. MUDr.
Pavel Martásek, DrSc.

Ředitel centra BIOCEV a předseda Interní vědecké rady

pavel.martasek@img.cas.cz
+420325873144

Rada

Nejvyšším orgánem centra je Rada BIOCEV, ve které jsou zastoupeni partneři a příjemce dle partnerské smlouvy.

 

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Prof. RNDr.
Jan Tachezy, Ph.D.

Místopředseda Rady BIOCEV, Vedoucí výzkumného programu Buněčná biologie a virologie

jan.tachezy@natur.cuni.cz
+420325873908
RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D.

RNDr.
Tomáš Etrych, Ph.D.

Člen rady BIOCEV, vedoucí skupiny Vývoj polymerních terapeutik a diagnostik pro léčbu a diagnostiku nádorových chorob

etrych@imc.cas.cz
+420325873804, +420325873806
Ing. Jiří Janata, CSc.

Ing.
Jiří Janata, CSc.

Člen Rady Biocev

janata@biomed.cas.cz
+420325873605
Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

Ing.
Ivan Mikula, Ph.D.

Člen Rady BIOCEV, vedoucí skupiny Výzkum strukturálně-funkčních základů signalizace plynnými molekulami

ivan.mikula@lf1.cuni.cz
+420325873022
MUDr. Jiří Paleček, CSc.

MUDr.
Jiří Paleček, CSc.

Člen Rady BIOCEV

jiri.palecek@fgu.cas.cz
+420325873505
Prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.

Prof. RNDr.
Zdena Palková, CSc.

Vedoucí výzkumné skupiny, členka Rady BIOCEV

zdena.palkova@natur.cuni.cz
+420325873933, +420325873929
RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.

RNDr.
Gabriela Pavlínková, Ph.D.

Členka Rady BIOCEV, vedoucí Laboratoře molekulární patogenetiky, vědecký pracovník

gabriela.pavlinkova@ibt.cas.cz
+420325873794
Doc. Dr. Radislav Sedláček, Ph.D.

Doc. Dr.
Radislav Sedláček, Ph.D.

Člen rady BIOCEV, Vedoucí programu Funkční genomika, Vedoucí infrastruktury České centrum pro fenogenomiku (CCP)

radislav.sedlacek@img.cas.cz
+420325873243
RNDr. Petr Dráber, DrSc.

RNDr.
Petr Dráber, DrSc.

předseda Rady BIOCEV, ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR

draberpe@img.cas.cz
+420 241 062 468
RNDr. Rostislav Tureček, CSc.

RNDr.
Rostislav Tureček, CSc.

Zástupce vedoucího Oddělení neurofyziologie sluchu
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

rostislav.turecek@iem.cas.cz
+420 241 062 748
JUDr. Tomáš Sirovátko

JUDr.
Tomáš Sirovátko

právní zástupce Univerzity Karlovy

tomas.sirovatko@aksap.cz
+420 255 735 025

Pracovní tým

Pracovní tým je výkonným orgánem ředitele BIOCEV. Zajišťuje organizační, finanční a ekonomické, PR a marketingové, technické a HR řízení projektu a zajišťuje realizaci a administraci veřejných zakázek.

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

prof. MUDr.
Pavel Martásek, DrSc.

Ředitel centra BIOCEV a předseda Interní vědecké rady

pavel.martasek@img.cas.cz
+420325873144
Ing. Martin Polák

Ing.
Martin Polák

Administrátor Centra

martin.polak@img.cas.cz
+420325873151
Mgr. Petr Solil

Mgr.
Petr Solil

Vedoucí komunikace a tiskový mluvčí

petr.solil@img.cas.cz
+420325873143
Bc. Tomáš Němec, MBA

Bc.
Tomáš Němec, MBA

Manažer technické správy

tomas.nemec@img.cas.cz
+420325873148
Ing. Michal Sedláček

Ing.
Michal Sedláček

IT architekt

michal.sedlacek@img.cas.cz
+420325873132
David Žižka

David Žižka

IT specialista

david.zizka@img.cas.cz
+420325873133
PhDr. Hana Soukupová

PhDr.
Hana Soukupová

Dotační manažerka

hana.soukupova@img.cas.cz
+420325873142
Bc. Marek Dohnal

Bc.
Marek Dohnal

Finanční manažer

marek.dohnal@img.cas.cz
+420325873152
Mgr. Kateřina Szabó

Mgr.
Kateřina Szabó

Právník

katerina.szabo@img.cas.cz
+420325873147
Bc. Lenka Vosátková

Bc.
Lenka Vosátková

Manažerka kanceláře

lenka.vosatkova@img.cas.cz
+420325873146
Jana Krňanská

Jana Krňanská

Finanční účetní

jana.krnanska@img.cas.cz
+420325873141
František Malecha

František Malecha

Technolog

frantisek.malecha@img.cas.cz
+420325873153
Ing. Zdeněk Novák

Ing.
Zdeněk Novák

Technik

zdenek.novak@img.cas.cz
+420325873153
Mgr. Michal Schmoranz

Mgr.
Michal Schmoranz

Technologický transfer

michal.schmoranz@img.cas.cz
+420325873141

Mezinárodní vědecká rada

Mezinárodní vědecká rada je poradním orgánem ředitele BIOCEV, mezi jehož členy jsou významné zahraniční vědecké osobnosti. Mezi hlavní kompetence patří zejména posuzovat kvalitu (excelenci) vědeckého záměru centra BIOCEV a kvalitu výstupů vědecké práce z mezinárodního hlediska. Dále pak poskytovat řediteli náměty, informace či doporučení ke zvýšení výkonnosti a prestiže centra BIOCEV i jednotlivých vědců.

prof. Jean-Michel Camadro

prof.
Jean-Michel Camadro

Université Paris Diderot, Institut Jacques Monod
General Assambly of MICOBION

jean-michel.camadro@ijm.fr
prof. Bettie Sue Masters, PhD., DSc.

prof.
Bettie Sue Masters, PhD., DSc.

Profesorka biochemie

Bettie.sue.masters@duke.edu
prof. Joel Sussman

prof.
Joel Sussman

Department of Stuctural Biology, Weizmann Institute of Science

Joel.Sussman@weizmann.ac.il
Prof. Dr. Wilhelm J. Ansorge, Ph.D.

Prof. Dr.
Wilhelm J. Ansorge, Ph.D.

Professor at Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

wilhelm.ansorge@epfl.ch
prof. William C. Sessa, Ph.D.

prof.
William C. Sessa, Ph.D.

Professor of Pharmacology
Alfred Gilman Professor of Pharmacology and Professor of Medicine (Cardiology)
Vice Chairman, Pharmacology; Director, Vascular Biology & Therapeutics Program

william.sessa@yale.edu
Dr. Didier Stainier

Dr.
Didier Stainier

Professor and Director and Scientific Member at the Max Planck Institute for Heart and Lung Research

didier.stainier@mpi-bn.mpg.de
prof. Marc Van Ranst

prof.
Marc Van Ranst

Professor of Virology and Epidemiology
Chairman, Department of Microbiology and Immunology

Director, Clinical and Epidemiological Virology Unit
Rega Institute for Medical Research
University of Leuven, Belgium

Head of the Laboratory Medicine Department
University Hospitals Leuven, Belgium

marc.vanranst@uzleuven.be
Prof. Dr. Carsten Werner

Prof. Dr.
Carsten Werner

Head of the Institute Biofunctional Polymer Materials within the Max Bergmann Center of Biomaterials and Professor for Biofunctional Polymer Materials at the Technische Universität Dresden

werner@ipfdd.de

Interní vědecká rada

IVR posuzuje vědecké zaměření centra BIOCEV, sleduje vědeckou výkonnost, kvalitu vědecké práce, kvalitu výsledků centra, synergie jednotlivých projektů a programů a dodržení souladu se záměrem centra BIOCEV. Napomáhá posílení horizontální soudržnosti BIOCEV s dalšími domácími a mezinárodními projekty. Výstupem práce IVR mohou být doporučení pro ředitele BIOCEV, vedoucí výzkumných programů a vedoucí výzkumných laboratoří.

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

prof. MUDr.
Pavel Martásek, DrSc.

Ředitel centra BIOCEV a předseda Interní vědecké rady

pavel.martasek@img.cas.cz
+420325873144
Doc. Dr. Radislav Sedláček, Ph.D.

Doc. Dr.
Radislav Sedláček, Ph.D.

Člen rady BIOCEV, Vedoucí programu Funkční genomika, Vedoucí infrastruktury České centrum pro fenogenomiku (CCP)

radislav.sedlacek@img.cas.cz
+420325873243
Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Prof. RNDr.
Jan Tachezy, Ph.D.

Místopředseda Rady BIOCEV, Vedoucí výzkumného programu Buněčná biologie a virologie

jan.tachezy@natur.cuni.cz
+420325873908
doc. Ing. Bohdan Schneider, CSc.

doc. Ing.
Bohdan Schneider, CSc.

Vedoucí výzkumného programu Strukturní biologie a proteinové inženýrství, Vedoucí skupiny Intermolekulární rozpoznávání proteinů a nukleových kyselin

bohdan.schneider@ibt.cas.cz
+420325873766
RNDr. Eduard Brynda, CSc.

RNDr.
Eduard Brynda, CSc.

Člen Interní vědecké rady BIOCEV, Koordinátor výzkumného programu Biomateriály a tkáňové inženýrství

brynda@imc.cas.cz
+420325873809, +420325873810
Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Prof. Ing.
Stanislav Kmoch, CSc.

Vedoucí výzkumného programu Vývoj léčebných a diagnostických postupů, vedoucí skupiny Genetická a molekulární podstata lidských nemocí

stanislav.kmoch@lf1.cuni.cz
+420325873015
Ing. Jan Dohnálek, Ph.D.

Ing.
Jan Dohnálek, Ph.D.

Vedoucí servisní laboratoře CMS, zástupce BIOCEV v České infrastruktuře pro integrativní strukturní biologii, zástupce BIOCEV v evropské infrasturktuře Instruct

jan.dohnalek@ibt.cas.cz
+420325873758
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.

Prof. RNDr.
Václav Pačes, DrSc.

Senior scientist, Ústav molekulární genetiky AV ČR

vaclav.paces@img.cas.cz
+420 296 443 541
Ing. Martin Polák

Ing.
Martin Polák

Administrátor Centra

martin.polak@img.cas.cz
+420325873151

Aplikační rada

Aplikační rada je poradní orgán ředitele BIOCEV, který se podílí na rozvoji a koordinaci vztahů s aplikačním sektorem. Členové rady jsou externí specialisté na národní i mezinárodní úrovni. Do působnosti Aplikační rady náleží zejména hodnocení relevance vědeckých programů a aktivit realizovaných v rámci výzkumných infrastruktur a Core Facilit, s cílem efektivní spolupráce s privátním sektorem. Dále pak připomínkovat strategii vědeckých programů na základě jejich aplikačního potenciálu (relevance vůči trhu) a navrhovat řediteli BIOCEV potřebná opatření. Připomínkovat aplikační úroveň výsledků programů a vydávat doporučení ke zlepšení výkonnosti BIOCEV v transferu technologií na potenciálním trhu. V neposlední řádě také doporučovat a připomínkovat postup v oblasti PR vůči aplikačnímu sektoru.

Assoc. Prof. C. S. Raman, PhD.

Assoc. Prof.
C. S. Raman, PhD.

Department of Pharmaceutical Sciences, University of Maryland, Maryland, USA

craman@rx.umaryland.edu
Karl-Josef Kallen, MD, PhD.

Karl-Josef Kallen, MD, PhD.

Chief Scientific Officer, Chief Medical Officer, CureVac GmbH, Germany

Karl-Josef.Kallen@vub.ac.be
Prof. Ing. Martin Fusek, CSc.

Prof. Ing.
Martin Fusek, CSc.

Zástupce ředitele pro strategický rozvoj, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

fusek@uochb.cas.cz
+420 220 183 510

Ing.
Václav Rejholec, CSc.

Transfer technologií, Bývalý předseda představenstva České asociace farmaceutických firem