Ing. Miroslava Anděrová, CSc.

Ing. Miroslava Anděrová, CSc.

ředitelka, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Neurofyzioložka, absolventka Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, doktorát získala v oboru Mikrobiologie.

Za dobu své dlouholeté vědecké kariéry získala bohaté mezinárodní zkušenosti v zahraničí. V letech 1991-1993 působila na Kalifornské univerzitě, poté působila dva roky na prestižní Univerzitě Louis Pasteur ve Štrasburku (1993-1995). Od roku 2010 vede Oddělení buněčné neurofyziologie - Ústavu Experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., kde od roku 2016 zastává funkci ředitelky ústavu. V rámci výzkumu se věnuje studiu morfologických a elektrofyziologických vlastností gliových buněk, především astrocytů a polydendrocytů (známých též jako NG2 gliové buňky). Mimoto zkoumá úlohu Wnt signální dráhy v neurogenezi a gliogenezi po ischemickém poškození mozku.

Odkaz na stránky Ústavu experimentální medicíny ZDE