Kryobanka

Kryobanka

Ing. Jana Kopkanová

Ing. Jana Kopkanová — Vedoucí laboratoře

Ústav molekulární genetiky AV ČR

O nás

Kryobanka pro dlouhodobé uchovávání vzorků v kapalném dusíku byla uvedena do provozu v březnu 2016 a je rozdělena do dvou částí. První část kryobanky se nachází v hlavní budově centra BIOCEV a je určena především k uchovávání buněčných linií a hybridomů. Druhá část se nachází v budově SO-002 a je součástí modulu transgenního a archivačního oddělení. Tato část kryobanky slouží především k uchovávání myších spermií a myších embryí v tekutém dusíku, nebo jeho párách.

Skladovací kontejnery (LABS40K, LABS80K – Taylor-Wharton a 24K) jsou napojeny na venkovní zásobník pro tekutý dusík o objemu 10 000 litrů a automaticky doplňovány. Součástí kryobanky jsou také 4 plnící místa pro možnost načerpání tekutého dusíku do netlakových i tlakových nádob. Celý systém kryobanky je napojen na záložní zdroj energie pro případ výpadku proudu. Veškeré operace, diagnostika a hlídání hladiny kapalného dusíku ve skladovacích kontejnerech jsou plně automatizovány a kontrolovány.

Parametry (teplota, vlhkost, koncentrace O2) a bezpečnost v kryobance, stejně jako samotných skladovacích nádobách, jsou sledovány monitorovacím systémem s napojením na GSM a webové rozhraní.

Pod servisní jednotku kryobanky také patří výroba suchého ledu.

Aktuality

Služby

Servisní oddělení kryobanky zajišťuje:

  • kontrolu a spravování celého systému kryobanky
  • pravidelné kontroly, servis a dodávky tekutého dusíku
  • školení pracovníků pro práci s tekutým dusíkem
  • přístup do kryobanky přes čipy
  • přiděluje oprávnění k  manipulacím v DW nádobách či stáčecích místech
    dodávky suchého ledu
     

Kryobanka je v hlavní budově centra BIOCEV umístěna v  1NP.  Přístup do kryobanky je možný pouze přes elektronický čip. Všichni uživatelé, kteří budou manipulovat se zařízením kryobanky (včetně stáčecích míst), musí projít proškolením pro práci s tekutým dusíkem. Až po proškolení jim bude vydán čip s navolenými právy.

Uživatelé si do prostor kryobanky posléze mohou  přijít kdykoliv (nezávisle na pracovní době servisu kryobanky) a sami si uložit či vyzvednout ampule. Na elektronickém čipu jsou vždy navolena práva pro každého konkrétního uživatele a dovolují mu tedy manipulaci pouze s určenými zařízeními a přistupem pouze do určených Dewarových nádob či stáčecích míst.

Stáčecí místo – jde o místo, kde si budou moci uživatelé opět přes elektronický čip načerpat tekutý dusík do nádob pro tuto kapalinu určených. Tato místa jsou v hlavní budově celkem tři. Jedno přímo v místnosti kryobanky – R1.003 – určeno pro plnění netlakových nádob, druhé v místnosti R1.002 – hned vedle hlavní kryobanky – určené k plnění tlakových nádob a třetím místem je prostor M1.017 taktéž v přízemí hlavni budovy – určené také k plnění tlakových nádob.

 

Jedno stáčecí misto se nachází také v kryobance v budově SO 002 a je určno k plnění netlakových nádob.

 

Při práci v obou kryobankách centra BIOCEV je nutno se řídit provozním řádem.

Informace, doporučení a pokyny k ukládání vzorků do kryobanky

Vybavení

Dewarovy nádoby série K - 24 K

Skladovací kontejnery (Dewarovy nádoby) série K - 24K

Dewarovy nádoby slouží ke skladování 750 až 6000 kryozkumavek o objemu 2 ml uložených v kryoboxech v objemu 35-130 l LIN při nízkém denním odparu. Tyto Dewarovy nádoby jsou opatřeny celkem 17 stojany pro kryoboxy.

"K série" Dewarových nádob je určena pro skladování velkého množství různých vzorků (dokáže pojmout např. až 38 350 kryozkumavek 2 ml) v objemu 48 – 590 l LIN. Tyto Dewarovy nádoby mají průměr hrdla totožný s vnitřním průměrem nádoby. Jsou opatřeny podvozkem a specielním víkem uchyceným na pantech. Vzorky se ukládají do vestaveb. Jsou automaticky doplňovány a monitorovány.

Skladovací kontejnery (DW nádoby) LABS série

Skladovací kontejnery (DW nádoby) Taylor-Wharton LABS 40K a Taylor Wharton LABS 80K

Skladovací kontejnery (DW nádoby) Taylor-Wharton LABS 40K a Taylor Wharton LABS 80K

LABS série skladovacích nádoch slouží k uchovávání velkého množství různých vzorků (např. až 78 300 kryozkumavek 2ml) v objemu 407 až 1630 l LIN. Tyto Dewarovy nádoby mají menší průměr hrdla než je vnitřní průměr nádoby a uvnitř je otočný jednopatrový kvadraticky orientovaný karusel. Jsou opatřeny podvozkem a speciálním víkem uchyceným na pantech. Jsou automaticky doplňovány a monitorovány.

Výrobník suchého ledu

Výrobník suchého ledu

Výrobník suchého ledu

Pelletizer A30P s výrobní kapacitou 30kg/hod