PhD Program

PhD Program

RNDr. Ladislav Anděra, CSc.

RNDr. Ladislav Anděra, CSc.

O nás

PhD program v centru BIOCEV je součástí postgraduálního studia v oborech biotechnologií a biomedicíny, ve kterém jsou v rámci centra BIOCEV sdruženy laboratoře fakult Univerzity Karlovy (1. a Přírodovědecké fakulty) a Biotechnologického ústavu AV ČR spolu s laboratořemi dalších pěti ústavů Akademie věd ČR - Ústavu molekulární genetiky, Mikrobiologického ústavu, Fyziologického ústavu, Ústavu experimentální medicíny a Ústavu makromolekulární chemie.

Vědečtí a odborní pracovníci centra BIOCEV kromě výzkumné práce přímo vedou nejen PhD studenty, jichž v současné době pracuje v BIOCEVu přes 300, ale podílejí se i na vzdělávání studentů jak bakalářského, tak magisterského studia. Ve více než 50 laboratořích v centru BIOCEV se studenti pod vedením zkušených odborníků učí experimentálním technikám a metodikám vědecké práce s kterými najdou uplatnění v širokém spektru odborné vědecké práce.

Cílem postgraduální výuky je osvojení si nových a detailních znalostí ve zvoleném oboru, ale též získání praktických laboratorních dovedností včetně plánování, provedení a zhodnocení vědeckého pokusu, psaní vědeckých publikací či studentských výzkumných projektů. Podobně důležitým je také učení se prezentace vlastních vědeckých výsledků a v neposlední řadě rozvoj kritického myšlení.

Aktuality

Volné PhD pozice

Nově otevřené pozice pro PhD studenty ve výzkumných laboratořích centra BIOCEV pro akademický rok 2022/2023 jsou přehledně uvedeny níže společně s propojením na detailnější informace o jednotlivých projektech. Ti z vás, kteří by měli zájem o některý či některé z těchto projektů, prosím vyplňte připojený dotazník/aplikační formulář s možným výběrem až třech PhD projektů (vpravo dole na aplikačním formuláři najdete také odkaz na ochranu osobních údajů – GDPR). Vámi vyplněný aplikační formulář bude po zaslání přeposlán zadavatelům vybraných PhD projektů a ti vás následně mohou kontaktovat ohledně detailů projektů a domluvit se na následné formální žádosti o PhD studium k vybranému projektu.

Volné pozice pro akademický rok 2022/2023 již brzy!

Přihláška

Prvním krokem je vybrat si PhD projekt/-ty a tím laboratoř/-e, kde by uchazeč o PhD studium měl zájem absolvovat PhD studium. Uchazeč následně musí vyplnit níže uvedenou on-line Přihlášku a odeslat ji. Vyplněnou přihlášku obdrží zadavatel/zadavatelé PhD projektů, který/kteří pak podle svého uvážení budou kontaktovat uchazeče o daný PhD projekt a domluví se na dalším postupu (např. online interview atd.). V případě oboustranného zájmu pak uchazeč po dohodě se zadavatelem projektu podá formální přihlášku o PhD studium k příslušné oborové radě, u které poté absolvuje vlastní pohovor (obvykle v červnu) o přijetí k PhD studiu. Termínem pro podání přihlášky v rámci centra BIOCEV je 28.2.2022, po přijetí k vybranému projektu je nutné podat přihlášku ke studiu k příslušnému studijnímu oboru do 30.4.2022 v rámci fakult Univerzity Karlovy (program biomedicína).

Considered PhD positions ?
Undergraduate education
?
Exams & Grades ? Final examination(s) for the Master's degree
Final examination(s) for the Bachelor degree
Most relevant subject exams degree ?
Indicate grading system ?
Research experience
Additional reference
Achievements ?
Skills
?
?
?
Something about yourself ?
gdpr      

Kontakty

RNDr. Ladislav Anděra, CSc. RNDr. Ladislav Anděra, CSc.

RNDr.
Ladislav Anděra, CSc.

Koordinátor PhD programu BIOCEV

ladislav.andera@ibt.cas.cz
+420325873796
Mgr. Petr Solil Mgr. Petr Solil

Mgr.
Petr Solil

Vedoucí komunikace a tiskový mluvčí

petr.solil@ibt.cas.cz
+420325873143