Je velmi vzrušující, když člověk dosáhne výsledků, které posouvají hranice našich znalostí
Vzdělávání — 31.03.2021

PhD Program

Je velmi vzrušující, když člověk dosáhne výsledků, které posouvají hranice našich znalostí

Abhijith Makki pracuje jako postdok v laboratoři prof. Jana Tachezyho. Zabývá se výzkumem parazitů, které způsobují urogenitální infekce.

Trichomonas vaginalis

Na jakém výzkumném projektu v BIOCEV pracujete?

Jsem postdoktorandem v laboratoři prof. Jana Tachezyho (Katedra parazitologie, PřF UK), kde pracuji na mitochondriální biogenezi, primárně zaměřené na import proteinů kódovaných jaderně do mitochondrií. Jako modelový organismus používám lidského parazita zvaného Trichomonas vaginalis, který má metabolicky specializované a redukčně vyvinuté mitochondrie zvané hydrogenosomy. Tématem mé Ph.D. práce byla „Translokace proteinů do trichonas vaginalis do hydrogenosomů“.

Co vás na vědě nejvíce baví?

Jako vědečtí výzkumníci pracujeme na tématech, která byla po nějakou dobu neznámá. Je velmi vzrušující a uspokojivé, když člověk najde výsledky, které posouvají hranice našich znalostí. Mitochondrie plní v eukaryotech několik důležitých funkcí. Z tohoto důvodu je import proteinů do mitochondrií nezbytný, jeho selhání může vést k narušení růstu, buněčné smrti nebo obrovským komplikacím, jako jsou neurodegenerativní poruchy, kardiomyopatie atd.

Ačkoli je import mitochondriálních proteinů zachován, několik lékařsky důležitých parazitů má vysoce odlišné nebo jedinečné proteiny ve srovnání s jejich hostiteli, které lze zkoumat jako potenciální léčebné cíle. Kromě toho má moje práce také určité důsledky pro naše chápání mitochondriálního původu a evoluce.

Jaké jsou podle vás výhody práce nebo studia v centru BIOCEV?

Laboratoře pracují na několika zajímavých a důležitých projektech, jsou dobře financovány a BIOCEV má skvělou infrastrukturu se základním vybavením pro mikroskopii, proteomiku, genomiku, strukturní biologii atd. Navíc se BIOCEV nachází ve velmi pěkném areálu a nedaleká Praha je krásné město pro život. PhD studium v centru BIOCEV určitě doporučuji.

Aktuality