Chci lépe porozumět nemocem, které vidím u pacientů.
Vzdělávání — 01.04.2021

PhD Program

Chci lépe porozumět nemocem, které vidím u pacientů.

Václav Heřman pracuje v Laboratoři nádorové biologie lymfomů pod vedením MUDr. Ondřeje Havránka. Jejich vědeckým cílem je mimo jiné identifikovat nádorové charakteristiky, které by bylo možné využít pro predikci odpovědi na léčbu inhibitory signalizace z B-buněčného receptoru a vybraných signálních kaskád. Společně pracují také na vývoji myšího modelu pro studium vlivu lymfomových charakteristik na formování nádorového mikroprostředí a mezibuněčných interakcí a jejich podílu na regulaci buněčného cyklu a metabolismu nádorových buněk.

SU-DHL-4 lymphoma cells with diffuse membrane distribution of the B cell receptor (green) and scattered spots of lipid rafts (red). Live cells were attached to a coverslip of a chambered slide and the attached part of the membrane was imaged.

Na jakém výzkumném projektu v BIOCEV pracujete?

Pracuji v Laboratoři nádorové biologie lymfomů pod vedením školitele MUDr. Ondřeje Havránka (1. lékařská fakulta UK). Konkrétně se zabýváme zejména buněčnou signalizací - mechanismy, kterými buňka zpracovává podněty z vnějšího prostředí a reaguje na ně.

Nádorové buňky jsou často "závislé" na určitých signálních drahách, (např. pro některé typy lymfomů naprosto zásadní PI3K/AKT - phosphatidylinositol-3-kinase/protein kinase B signální kaskáda). Tyto dráhy jsou navíc často různě alterované oproti normálu. My se snažíme pomocí různých metod (např. cílené modifikace genů pomocí CRISPR-Cas9 systému, detekce proteinových interakcí v živých buňkách, využití různých biosenzorů, metabolické analýzy apod.) co nejlépe pochopit a popsat tyto procesy v nádorových buňkách a navrhnout, jak by se daly terapeuticky využít.

Co vás na vědě nejvíce baví? 

Hlavní důvod, proč jsem se rozhodl studovat vědu je ten, že jsem prostě zvědavý. Chci lépe porozumět nemocem, které vidím u pacientů. Chci vědět, co se děje v nádorových buňkách - proč někdy na léčbu odpovídají a jindy ne. Chci pochopit, jak reagují na své okolí a čím jsou zranitelné. Tím můžu totiž přispět svou troškou k tomu, aby se v celkovém důsledku třeba podařilo vyléčit o něco více pacientů.

Jako lékař také pracuji na klinice hematologie, což je obor, který se v poslední době rozvíjí mimořádně dynamicky. Vědecké poznatky jsou posouvány do klinické praxe velmi rychle, a aby člověk vůbec získal přehled o nových terapeutických možnostech, musí - chtě nechtě – vědu trochu sledovat. Navíc celé paradigma moderní medicíny je založeno na vědeckých poznatcích - tzv. EBM (evidence based medicine).

Jaké jsou podle vás výhody práce nebo studia v centru BIOCEV?

Největší výhodu centra BIOCEV spatřuji v multioborové provázanosti - na jednom místě je propojeno mnoho různých vědních disciplín, což umožňuje dívat se na jeden problém z více směrů. Nejde přitom jen o dostupnost rozmanitých metod a přístrojového vybavení, ale také o lidský faktor. Možnost spolupráce odborníků z různých oborů a syntéza jednotlivých poznatků je něco, co je podle mě důležitým předpokladem k úspěchu.

Aktuality