Biogeneze a funkce buněčných organel u patogenních prvoků

Biogeneze a funkce buněčných organel u patogenních prvoků

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. — Vedoucí projektu

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

O nás

Projekt je zaměřen na funkční studium genů a jejich produktů, souvisejících s biogenezí a funkcí specifických organel jako jsou vysoce modifikované mitochondrie zvané hydrogenosomy a mitosomy, které byly nalezeny u některých parazitů. Výzkum těchto unikátních buněčných struktur přinese nové poznatky, využitelné pro vývoj nových postupů v léčbě parazitických onemocnění a rovněž originální informace z hlediska poznání diverzity eukaryotické buňky.

Cíle:

  • Mapování specifických buněčných funkcí, které mají vztah k patogenitě a parazitickému způsobu života u vybraných druhů parazitických prvoků. Pozornost bude věnována především organizmům adaptovaným k anaerobnímu prostředí a intracelulárním parazitům.
  • Vyhledávání a výzkum jedinečných metabolických drah a specifických modifikací organel a dalších subbuněčných struktur ve vztahu k interakcím mezi hostitelem a parazitem, identifikace potenciálních cílů pro antiparazitární zásah

Více informací naleznete v anglické verzi stránek nebo ZDE

Aktuality

Publikace

2019

Makki, A., Rada, P., Zarsky, V., Kereiche, S., Kovacik, L., Novotny, M., Jores, T., Rapaport, D. and Tachezy, J. (2019) Triplet-pore structure of a highly divergent TOM complex of hydrogenosomes in Trichomonas vaginalis. PLoS Biol, 17, e3000098.

2018

Rada, P., Makki, A., Zarsky, V. and Tachezy, J.: Targeting of Tail-Anchored Proteins to Trichomonas Vaginalis Hydrogenosomes. Mol Microbiol (2018).

♯ SIM              ♯ STED           ♯ confocal       ♯ EM chemical fixation

Stafkova, J., Rada, P., Meloni, D. et al.: Dynamic Secretome of Trichomonas Vaginalis : Case Study of β-amylases. Mol & Cell Proteom 17, 304-320 (2018).

♯ SIM             ♯ TEM

2011

Rada P, Doležal P, Jedelský PL, Bursac D, Perry AJ, Šedinová M, Smíšková K, Novotný M, Beltrán NC, Hrdý I, Lithgow T, Tachezy J. The core components of organelle biogenesis and membrane transport in the hydrogenosomes of Trichomonas vaginalis. PLoS One. 2011

Tým

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

prof. RNDr.
Jan Tachezy, Ph.D.

vedoucí výzkumného programu Buněčná biologie a virologie,
Interní člen VR UK, Přírodovědecká fakulta UK

jan.tachezy@natur.cuni.cz
+420325873908
Doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. Doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.

Doc. RNDr.
Ivan Hrdý, Ph.D.

vedoucí Katedry parazitologie PřF UK

ivan.hrdy@natur.cuni.cz
+420325873912
Mgr. Petr Rada, Ph.D. Mgr. Petr Rada, Ph.D.

Mgr.
Petr Rada, Ph.D.

Odborný asistent

petr.rada@natur.cuni.cz
+420325873948
RNDr. Zdeněk Verner, Ph.D. RNDr. Zdeněk Verner, Ph.D.

RNDr.
Zdeněk Verner, Ph.D.

Postdoctoral researcher

zdenek.verner@natur.cuni.cz
+420325873948
Ravi Kumar Narayanasamy

Ravi Kumar Narayanasamy

Postdoctoral researcher

narayanr@natur.cuni.cz
+420325873948
Mgr. Tamara Smutná, Ph.D. Mgr. Tamara Smutná, Ph.D.

Mgr.
Tamara Smutná, Ph.D.

Postdoctoral researcher

tamara.smutna@natur.cuni.cz
+420325873950

Výuka

Využijte nabídku studia patogenních prvoků, kteří jsou významní z hlediska humánní nebo veterinární medicíny (trichomonády, giardie, E. histolytica, trypanosomy) a také ostatních prvoků, především bičíkovců, kteří jsou pozoruhodní z fylogenetického hlediska, nebo z hlediska funkce jednobuněčných eukaryotických buněk.

 

Nabízená témata VŠ kvalifikačních prací

jméno název práce typ práce
Prof. Jan Tachezy Léčba lidské trichomoniázy: srovnávací protemická analýza kmenů Trichomonas vaginalis s různou citlivostní k metronidazolu. Diplomová práce
Prof. Jan Tachezy Functional study of proteins involved in FeS cluster assembly in mitosomes of Giardia intestinalis Diplomová práce
Prof. Jan Tachezy Využití pentóz v energetickém metabolismu Mastigamoeba balamuthi Diplomová práce
Prof. Jan Tachezy Role sekrece DNázy II ve virulenci Trichomonas vaginalis Diplomová práce
Prof. Jan Tachezy Význam exosomů pro virulenci Trichomonas vaginalis Diplomová práce
Prof. Jan Tachezy Změny sekretomu Trichomonas vaginalis při interakci s Lactobacillus sp. Diplomová práce
Prof. Jan Tachezy Pathogenic tritrichomonads in domestic animal Bakalářská práce
Ivan Hrdý Mechanisms of metronidazole activation in trichomonad hydrogenosome Diplomová práce
Ivan Hrdý Glycolytic enzymes in hydrogenosomes? Study of phosphofructokinases in Trichomonas vaginalis Diplomová práce
Ivan Hrdý Ferredoxins: structure and function Bakalářská práce
Ivan Hrdý Moonlighting proteins: multifunctional enzymes in parasites Bakalářská práce