JUDr. Tomáš Sirovátko

JUDr. Tomáš Sirovátko

právní zástupce Univerzity Karlovy

Zaměřuje se na obchodní, občanské a zdravotnické právo, ústavní soud, řízení a zastupování klientů v soudním řízení.

Provádí vymáhání pohledávek, zakládání či likvidaci firem a společností, sepisování smluv a další.

Více na https://cuni.cz/