MUDr. Jiří Paleček, CSc.

MUDr. Jiří Paleček, CSc.

zástupce ředitele pro vědu, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

MUDr. Jiří Paleček vystudoval lékařskou fakultu UK Praha a věnuje se výzkumu mechanizmů vzniku a léčby bolestivých stavů na Fyziologickém ústavu AVČR.

Výzkumu bolesti se začal věnovat během pobytu na University of Texas Medical Branch v USA v letech 1990-93 a následně 1999-02. Od roku 2002 je vedoucím Oddělení výzkumu bolesti (původně Funkční Morfologie) na Fyziologickém ústavu AVČR. Studuje zejména vliv modulace synaptického přenosu na míšní úrovni na rozvoj patologických bolestivých stavů.

Cílem je za využití elektrofyziologických, optogenetických, behaviorálních, molekulárních a imunohistochemických technik najít nové terapeutické možnosti bolesti, bez nežádoucích vedlejších účinků. Ve svých publikacích ukázal zejména význam míšních TRPV1 receptorů jejich endogenních agonistů a chemokinů pro rozvoj bolestivých stavů u periferních neuropatií. 

Více informací ZDE