RNDr. Petr Dráber, DrSc.

RNDr. Petr Dráber, DrSc.

ředitel, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Ve své vědecké činnosti se Petr Dráber zabývá především objasňováním molekulárních mechanismů vedoucích např. k některým imunitním obranným reakcím, ale i k alergickým reakcím.

Tyto reakce jsou založené hlavně na specializovaných typech bílých krvinek zvaných žírné buňky a bazofily. Ty mají na svém povrchu receptory, které prostřednictvím imunoglobulinu E (IgE) váží cizí látky/alergeny. Po navázání na tyto receptory se spouští signalizační mechanismy, které nakonec vedou k tomu, že se z buňky začnou uvolňovat biologicky velmi účinné látky (např. histamin), které jsou zodpovědné za známé alergické projevy (např. zarudnutí kůže a dýchací problémy). Laboratoř se snaží zmapovat všechny molekuly, které se zúčastní těchto aktivačních dějů a zjistit jaké role v těchto složitých procesech hrají. Výsledky tohoto výzkumu jsou důležité pro pochopení vzniku alergií a zánětlivých procesů a hlavně pro poznání možností racionálních léčebných zásahů do těchto složitých dějů.

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině.