Expresní profilování na úrovni jedné buňky

Expresní profilování na úrovni jedné buňky

prof. Dr. Mikael Kubista, Ph.D.

prof. Dr. Mikael Kubista, Ph.D. — Vedoucí projektu

Biotechnologický ústav AV ČR

O nás

Projekt rozvíjí nástroje pro profilovou analýzu exprese genů pomocí vysokokapacitní qRT-PCR na tkáňové, jednobuněčné a sub-buněčné úrovni včetně analýzy multidimenzionálních dat.

Cíle

 • Vyvinout postup pro profilování - včetně alelomorfního imprintingu - vysokokapacitní exprese na jednobuněčné úrovni pro buněčné fenotypy
 • Výzkum raných stadií vývinu v modelových systémech a objasnění toho, kdy a jakými mechanismy dochází k asymetrii uvnitř rostoucího embrya a jak tato asymetrie vede k diferenciaci buněk
 • Vyvinutí účinnějších metod založených na prevalenci a genotypickém profilování určujících buněk pro diagnostiku, monitorování nemocí a progresi složitých lidských onemocnění, například rakoviny

Více na webu skupiny nebo mateřském ústavu BTU AV ČR

 Granty

 • GA18-21942S MikroRNA v poranění nervové soustavy: potenciální úloha a terapeutický význam. 2018-2020.
 • GA18-24753Y Vlastnosti horizontálního transferu mitochondrií u rakoviny. 2018-2020.
 • GA17-24441S Molekulární mechanismy během vývoje nádoru a hojení poranění studované profilováním na úrovni jednotlivých buněk. 2017-2019.
 • GA17-04034S Klíčové signální dráhy regulující proliferaci a diferenciaci NG2 gliových buněk v poškozené nervové tkáni mozku. 2017-2019.
 • GA16-07500S Distribuce biomolekul studovaná v jednotlivých buňkách a vnitrobuněčně u časných stádií drápatky pro objasnění mechanismu asymetrického dělení. 2016-2018.
 • GA16-10214S Změny difuzivity mozku, složení extracelulární matrix a fyziologie gliových buněk v průběhu stárnutí - dopad na patogenezi ischemického poškození. 2016-2018.
 • GA15-08239S Diagnostická, prediktivní a prognostická role mikroRNA u rektálního karcinomu. 2015-2017.
 • LH15074 Objasnění mechanismu asymetrického dělení buněk za pomoci vajíček drápatky jako modelového systému. 2015-2017.
 • GA13-02154S Profilování genové exprese a funkční charakterizace subpopulací gliových buněk po ischemickém poškození mozku. 2013-2016.
 • LK21305 NO signalizace během časného vývoje a regenerace. 2013-2015.
 • GAP304/12/1585 Molekulární charakteristiky DNA opravy v nádorových tkáních karcinomu tlustého střeva a konečníku. 2012-2015.
 • CZ.1.07/2.3.00/30.0045 Biotechnologický expert v oblasti strukturní biologie a genové exprese. 2012-2015.
 • ME10052 Molekulární profilování fibrocytů u idiopatické plicní fibrózy. 2010-2012.
 • GAP303/10/1338 Regulace buněčného objemu u gliových buněk v průběhu ischemie/reperfúze mozku. 2010-2012.
 • HEALTH-F5-2008-222916, 7E09019 Standardisation and improvement of generic pre-analytical tools and procedures for in vitro diagnostics. 2009-2012.
 • NS9976 Sledování exprese genů v cirkulujících nádorových buňkách (CTC) u karcinomu prsu jako součást procesu individualizace léčby a časné detekce metastatického procesu. 2009-2011.
 • IAA500970904 Exprese miRNA během časného vývoje drápatky a degradace mRNA. 2009-2011.
 • GA301/09/1752 Tvroba prostorovo-časových molekulárních gradientů v časném vývoji drápatky (Xenopus). 2009-2011.
 • IAA500520809 Mechanismy časné diferenciace embryonálních kmenových buněk. 2008-2010.

Aktuality

Publikace

2018

Stahlberg, A., Kubista, M. Technical aspects and recommendations for single-cell qPCR. Molecular Aspects of Medicine, 59: 28-35, 2018. doi: 10.1016/j.mam.2017.07.004. ISSN: 0098-2997.

Bezawork-Geleta, A., Wen, H., Dong, L., Yan, B., Vider, J., Boukalova, S., Krobova, L., Vanova, K., Zobalova, R., Sobol, M., Hozak, P., Novais, SM., Caisova, V., Abaffy, P., Naraine, R., Pang, Y., Zaw, T., Zhang, P., Sindelka, R., Kubista, M., Zuryn, S., Molloy, MP., Berridge, MV., Pacak, K., Rohlena, J., Park, S., Neuzil, J. Alternative assembly of respiratory complex II connects energy stress to metabolic checkpoints. Nature Communications, 9(1): 2221, 2018. doi: 10.1038/s41467-018-04603-z. ISSN 2041-1723.

Cerychova, R., Bohuslavova, R., Papousek, F., Sedmera, D., Abaffy, P., Benes, V., Kolar, F., Pavlinkova, G. Adverse effects of Hif1a mutation and maternal diabetes on the offspring heart. Cardiovascular Diabetology, 17(1): 68 2018. doi: 10.1186/s12933-018-0713-0. ISSN: 1475-2840.

Josefsson, A., Larsson, K., Mansson, M., Bjorkman, J., Rohlova, E., Ahs, D., Brisby, H., Damber, JE., Welen, K. Circulating tumor cells mirror bone metastatic phenotype in prostate cancer. Oncotarget, 9(50): 29403-29413, 2018. doi: 10.18632/oncotarget.25634. ISSN: 1949-2553.

Pochnerniaieva, K., Sidova, M., Havelka, M., Saito, M., Psenicka, M., Sindelka, R., Kaspar, V. Comparison of oocyte mRNA localization patterns in sterlet Acipenser ruthenus and African clawed frog Xenopus laevis. Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution, 330: 181–187, 2018. doi: 10.1002/jez.b.22802. ISSN 1552-5015.

Sindelka, R., Abaffy, P., Qu, Y., Tomankova, S., Sidova, M., Naraine, R., Kolar, M., Peuchen, E., Sun, L., Dovichi, N., Kubista, M. Asymmetric distribution of biomolecules of maternal origin in the Xenopus laevisegg and their impact on the developmental plan. Scientific Reports, 8: 8315, 2018. doi: 10.1038/s41598-018-26592-1. ISSN: 2045-2322.

Skerenova, M., Mikulova, V., Capoun, O., Svec, D., Kolostova, K., Soukup, V., Honova, H.,Hanus, T., Zima, T. Gene Expression Analysis of Immunomagnetically Enriched Circulating Tumor Cell Fraction in Castration-Resistant Prostate Cancer. Molecular Diagnosis & Therapy, 22 (3): 381–390, 2018 . doi: 10.1007/s40291-018-0333-0. ISSN: 1177-1062.

Svec, D., Dolatabadi, S., Thomsen, C., Cordes, N., Shannon, M., Fitzpatrick, P., Landberg, G., Aman, P., Stahlberg, A. Identification of inhibitors regulating cell proliferation and FUS-DDIT3 expression in myxoid liposarcoma using combined DNA, mRNA, and protein analyses. Laboratory Investigation 2018 Mar 27. doi: 10.1038/s41374-018-0046-3. ISSN: 1530-0307.  [Epub ahead of print]

Valihrach, L., Androvic, P., Kubista, M. Platforms for Single-Cell Collection and Analysis. International Journal of Molecular Sciences, 19(3): 807, 2018. doi: 10.3390/ijms19030807. ISSN 1422-0067.

Valny, M., Honsa, P., Waloschkova, E., Matuskova, H., Kriska, J., Kirdajova, D., Androvic, P., Valihrach, L., Kubista, M., Anderova, M. A single-cell analysis reveals multiple roles of oligodendroglial lineage cells during post-ischemic regeneration. Glia, 66(5): 1068-1081, 2018. doi: 10.1002/glia.23301. ISSN 1098-1136.

Virant-Klun, I., Bauer, C., Stahlberg, A., Kubista, M., Skutella, T. Human oocyte maturation in vitro is improved by co-culture with cumulus cells from mature oocytes. Reproductive BioMedicine Online, 36(5): 508-523, 2018. doi: 10.1016/j.rbmo.2018.01.011. ISSN 1472-6483.

2017

Aaltonen, K. E., Novosadova, V., Bendahl, P., Graffman, C., Larsson, A., Ryden, L. Molecular characterization of circulating tumor cells from patients with metastatic breast cancer reflects evolutionary changes in gene expression under the pressure of systemic therapy. Oncotarget, 8:45544-45565, 2017. doi: 10.18632/oncotarget.17271. eISSN 1949-2553.

Androvic, P., Valihrach, L., Elling, J., Sjoback, R., Kubista, M. Two-tailed RT-qPCR: a novel method for highly accurate miRNA quantification. Nucleic Acids Research, gkx588, 2017. doi: 10.1093/nar/gkx588. ISSN 1362-4962.

Bredemeier, M., Edimiris, P., Mach, P., Kubista, M., Sjoback, R., Rohlova, E., Kolostova, K., Hauch, S., Aktas, B., Tewes, M., Kimmig, R., Kasimir-Bauer, S. Gene Expression Signatures in Circulating Tumor Cells Correlate with Response to Therapy in Metastatic Breast Cancer. Clinical Chemistry, 63(10): 1585-1593, 2017. doi: 10.1373/clinchem.2016.269605. ISSN 0009-9147.

Dong, L. F., Kovarova, J., Bajzikova, M., Bezawork-Geleta, A., Svec, D., Endaya, B., Sachaphibulkij, K., Coelho, A. R., Sebkova, N., Ruzickova, A., Tan, A. S., Kluckova, K., Judasova, K., Zamecnikova, K., Rychtarcikova, Z., Gopalan, V., Sobol, M., Yan, B., Pattnaik, B., Bhatraju, N., Truksa, J., Stopka, P., Hozak, P., Lam, A., Sedlacek, R., Oliveira, P. J., Kubista, M., Agrawal, A., Dvorakova-Hortova, K., Rohlena, J., Berridge, M. V., Neuzil, J. Horizontal transfer of whole mitochondria restores tumorigenic potential in mitochondrial DNA-deficient cancer cells. eLife, 6:e22187, 2017. doi: 10.7554/eLife.22187. ISSN 2050-084X.

Forootan, A., Sjoback, R., Bjorkman, J., Sjogreen, B., Linz, L., Kubista, M. Methods to determine limit of detection and limit of quantification in quantitative real-time PCR (qPCR). Biomolecular Detection and Quantification, [ahead of print], 2017. doi: 10.1016/j.bdq.2017.04.001. ISSN 2214-7535.

Sindelka, R., Sidova, M., Abaffy, P., Kubista, M. Asymmetric Localization and Distribution of Factors Determining Cell Fate During Early Development of Xenopus laevis. Chapter in Asymmetric Cell Division in Development, Differentiation and Cancer, Springer International Publishing, ed. J.-P. Tassan, J. Z. Kubiak, Results and Problems in Cell Differentiation, 61: 229-241, 2017. doi: 10.1007/978-3-319-53150-2_10. ISBN 978-3-319-53149-6.

Tomankova, S., Abaffy, P., Sindelka, R. The role of nitric oxide during embryonic epidermis development of Xenopus laevis. Biology Open, bio.023739, 2017. doi: 10.1242/bio.023739. ISSN 2046-6390.

2016

Aman, P., Dolatabadi, S., Svec, D., Jonasson, E., Safavi, S., Andersson, D., Grundevik, P., Thomsen, C., Stahlberg, A. Regulatory mechanisms, expression levels and proliferation effects of the FUS-DDIT3 fusion oncogene in liposarcoma. Journal of Pathology, 238(5): 689-699, 2016. doi: 10.1002/path.4700. ISSN 1096-9896.

Bjorkman, J., Svec, D., Lott, E., Kubista, M., Sjoback, R. Differential amplicons (ΔAmp) - a new molecular method to assess RNA integrity. Biomolecular Detection and Quantification, Special Issue: Advanced Molecular Diagnostics for Biomaker Discovery - Part II(6): 4-12, 2016. doi: 10.1016/j.bdq.2015.09.002. ISSN 2214-7535.

Conrad, S., Azizi, H., Hatami, M., Kubista, M., Bonin, M., Hennenlotter, J., Slevert, K.-D., Skutella, T. Expression of Genes Related to Germ Cell Lineage and Pluripotency in Single Cells and Colonies of Human Adult Germ Stem Cells. Stem Cells International, 2016: 8582526, 2016. doi: 10.1155/2016/8582526.

Dzamba, D., Valihrach, L., Kubista, M., Anderova, M. The correlation between expression profiles measured in single cells and in traditional bulk samples. Scientific Reports, 6: 37022 , 2016. doi: 10.1038/srep37022.

Gorges, T. M., Kuske, A., Rock, K., Mauermann, O., Muller, V., Peine, S., Verpoort, K., Novosadova, V., Kubista, M., Riethdorf, S., Pantel, K. Accession of Tumor Heterogeneity by Multiplex Transcriptome Profiling of Single Circulating Tumor Cells. Clinical Chemistry, 62(11): 1504-1515, 2016. doi: 10.1373/clinchem.2016.260299. ISSN 0009-9147.

Hensler, M., Vancurova, I., Becht, E., Palata, O., Strnad, P., Tesarova, P., Cabinakova, M., Svec, D., Kubista, M., Bartunkova, J., Spisek, R., Sojka, L. Gene expression profiling of circulating tumor cells and peripheral blood mononuclear cells from breast cancer patients. OncoImmunology, 5(4): e1102827, 2016. doi: 10.1080/2162402X.2015.1102827. ISSN 2162-402X.

Honsa, P., Valny, M., Kriska, J., Matuskova, H., Harantova, L., Kirdajova, D., Valihrach, L., Androvic, P., Kubista, M., Anderova, M. Generation of reactive astrocytes from NG2 cells is regulated by sonic hedgehog. GLIA, 64(9): 1518-1531, 2016. doi: 10.1002/glia.23019. ISSN 1098-1136.

Korenkova, V., Slyskova, J., Novosadova, V., Pizzamiglio, S., Langerova, L., Bjorkman, J., Vycital, O., Liska, V., Levy, M., Veskrna, K., Vodicka, P., Vodickova, L., Kubista, M., Verderio, P. The focus on sample quality: Influence of colon tissue collection on reliability of qPCR data. Scientific Reports, 6: 29023, 2016. doi: 10.1038/srep29023.

Tlapakova, T., Nguyen, T. M. X., Vegrichtova, M., Sidova, M., Strnadova, K., Blahova, M., Krylov, V. Identification and characterization of X. tropicalis common progenitors of Sertoli and peritubular myoid cell lineages. Biology Open, 019265, 2016. doi: 10.1242/bio.019265. eISSN 2046-6390.

Virant-Klun, I., Stahlberg, A., Kubista, M., Skutella, T. MicroRNAs: From Female Fertility, Germ Cells, and Stem Cells to Cancer in Humans. Stem Cells International, 2016: 3984937, 2016. doi: 10.1155/2016/3984937.

2015

Andersson, D., Akrap, N., Svec, D., Godfrey, T. E., Kubista, M., Landberg, G., Stahlberg, A. Properties of targeted preamplification in DNA and cDNA quantification. Expert Review of Molecular Diagnostics, 15(8): 1085-1100, 2015. doi: 10.1586/14737159.2015.1057124. ISSN 1473-7159.

Dzamba, D., Honsa, P., Valny, M., Kriska, J., Valihrach, L., Novosadova, V., Kubista, M., Anderova, M. Quantitative Analysis of Glutamate Receptors in Glial Cells from the Cortex of GFAP/EGFP Mice Following Ischemic Injury: Focus on NMDA Receptors. Cellular and Molecular Neurobiology, 35(8): 1187-1202, 2015. doi: 10.1007/s10571-015-0212-8. ISSN 0272-434.

Korenkova, V., Jones, A., Hoy, W. E., Morais, Ch., Cooper, M. A., Gobe, G. C. Urinary Biomarkers for Detection of Early and Advanced Chronic Kidney Disease - A Pilot Study. Medicinal Chemistry, 5: 96-103, 2015. doi: 10.4172/2161-0444.1000249. ISSN 2161-04444.

Korenkova, V., Scott, J., Novosadova, V., Jindrichova, M., Langerova, L., Svec, D., Sidova, M., Sjoback, R. Pre-amplification in the context of high-throughput qPCR gene expression experiment. BMC Molecular Biology, 16: 5, 2015. doi: 10.1186/s12867-015-0033-9. ISSN 1471-2199.

Kubista, M. Addressing biological heterogeneity with single cell profiling. European Pharmaceutical Review, 20(3): In-depth focus: PCR, 2015.

Sidova, M., Sindelka, R., Castoldi, M., Benes, V., Kubista, M. Intracellular microRNA profiles form in the Xenopus laevis oocyte that may contribute to asymmetric cell division. Scientific Reports, 5: 11157, 2015. doi: 10.1038/srep11157. eISSN 2045-2322.

Sidova, M., Tomankova, S., Abaffy, P., Kubista, M., Sindelka, R. Effects of post-mortem and physical degradation on RNA integrity and quality. Biomolecular Detection and Quantification, 5: 3-9, 2015. doi: 10.1016/j.bdq.2015.08.002. ISSN 2214-7535.

Svec, D., Tichopad, A., Novosadova, V., Pfaffl, M. W., Kubista, M. How good is a PCR efficiency estimate: Recommendations for precise and robust qPCR efficiency assessments. Biomolecular Detection and Qualification, 3: 9-16, 2015. doi:10.1016/j.bdq.2015.01.005. ISSN 2214-7535.

2014

Kalle, E., Kubista, M., Rensing, Ch. Multi-template polymerase chain reaction. Biomolecular Detection and Qualification, 2: 11-29, 2014. doi:10.1016/j.bdq.2014.11.002. ISSN 2214-7535.

Anderova, M., Benesova, J., Mikesova, M., Dzamba, D., Honsa, P., Kriska, J., Butenko, O., Novosadova, V., Valihrach, L., Kubista, M., Dmytrenko, L., Cicanic, M., Vargova, L. Altered Astrocytic Swelling in the Cortex of α-Syntrophin-Negative GFAP/EGFP Mice. PLoS ONE, 9(11): e113444, 2014. doi: 10.1371/journal.pone.0113444. ISSN 1932-6203.

Slyskova, J., Lorenzo, Y., Karlsen, A., Carlsen, M. H., Novosadova, V., Blomhoff, R., Vodicka, P., Collins, A. R. Both genetic and dietary factors underlie individual differences in DNA damage levels and DNA repair capacity. DNA Repair, 16(2014): 66-73, 2014. doi: 10.1016/j.dnarep.2014.01.016. ISSN 1568-7864.

Zhang, H., Korenkova, V., Sjoback, R., Svec, D., Bjorkman, J., Kruhoffer, M., Verderio, P., Pizzamiglio, S., Ciniselli, Ch. M., Wyrich, R., Oelmueller, U., Kubista, M., Lindahl, T., Lonneborg, A., Rian, E. Biomarkers for Monitoring Pre-Analytical Quality Variation of mRNA in Blood Samples. PLoS ONE 9(11): e111644, 2014. doi:10.1371/journal.pone.0111644. ISSN 1932-6203.

Jacox, L., Sindelka, R., Chen, J., Rothman, A., Dickinson, A., Sive, H. The Extreme Anterior Domain Is an Essential Craniofacial Organizer Acting through Kinin-Kallikrein Signaling. Cell Reports, 8(2): 596-609, 2014.

Kubista, M. Prime time for qPCR – raising the quality bar. European Pharmaceutical Review, 19(3): 63-67, 2014.

Kubista, M., Sjoback, R., Jindrichova, M., Rohlova, E., Rusnakova, V., Hauch, S., Aktas, B., Tewes, M., Bredemeier, M., Kasimir-Bauer, S. High Throughput Few and Single Cell Expression Profiling and the Characterization of Circulating Tumor Cells. Anticancer Research, 34(10): 6014, 2014. Abstracts of the Ninth International Conference of Anticancer Research, October 6-10, 2014, Sithonia, Greece, Meeting Abstract: 350. ISSN 0250-7005.

Honsa, P., Pivonkova, H., Harantova, L., Butenko, O., Kriska, J., Dzamba, D., Rusnakova, V., Valihrach, L., Kubista, M., Anderova, M. Increased Expression of Hyperpolarization-Activated Cyclic Nucleotide-Gated (HCN) Channels in Reactive Astrocytes Following Ischemia. GLIA, 62(12): 2004-2021, 2014. doi: 10.1002/glia.22721. ISSN 1098-1136.

Conrad, S., Azizi, H., Hatami, M., Kubista, M., Bonin, M., Hennenlotter, J., Renninger, M., Skutella, T. Differential gene expression profiling of enriched human spermatogonia after short- and long-term culture. Biomed Research International, 2014. Article Number: 138350, doi: 10.1155/2014/138350. ISSN 2314-6133. eISSN 2314-6141.

Slyskova, J., Cordero, F., Pardini, B., Korenkova, V., Vymetalkova ,V., Bielik, L., Vodickova, L., Pitule, P., Liska, V., Matejka, V. M., Levy, M., Buchler, T., Kubista, M., Naccarati, A., Vodicka, P. Post-treatment recovery of suboptimal DNA repair capacity and gene expression levels in colorectal cancer patients. Molecular Carcinogenesis, 2014.

Vymetalkova, V. P., Slyskova, J., Korenkova ,V., Bielik, L., Langerova, L., Prochazka, P., Rejhova, A., Schwarzova, L., Pardini, B., Naccarati, A., Vodicka, P. Molecular characteristics of mismatch repair genes in sporadic colorectal tumors in Czech patients. BMC Med Genet., 15(1):17, 2014. doi: 10.1186/1471-2350-15-17. ISSN 1471-2350.

Zatecka, E., Ded, L., Elzeinova, F., Kubatova, A., Dorosh, A., Margaryan, H., Dostalova, P., Korenkova, V., Hoskova, K., Peknicova, J. Effect of zearalenone on reproductive parameters and expression of selected testicular genes in mice. Reproductive toxicology, 45: 20-30, 2014. doi:10.1016/j.reprotox.2014.01.003. ISSN 1873-1708.

Stahlberg, A., Kubista, M. The workflow of single-cell expression profiling using quantitative real-time PCR. Expert Review of Molecular Diagnostics, 14(3): 323–331, 2014. doi: 10.1586/14737159.2014.901154. ISSN 1473-7159.

Stahlberg, A., Aman, P., Strombom, L., Zoric, N., Diez, A., Nilsson, O., Kubista, M., Ridell, B. Comparison of Reverse Transcription Quantitative Real-Time PCR, Flow Cytometry, and Immunohistochemistry for Detection of Monoclonality in Lymphomas. Hindawi Publishing Corporation, 2014: 1-6, 2014.

2013


Kubista, M., Dreyer-Lamm, J., Stahlberg, A. The secrets of the cell. Molecular Aspects of Medicine, 59: 1-4, 2018. doi: 10.1016/j.mam.2017.08.004. ISSN: 0098-2997.

Malentacchi, F., Pazzagli, M., Simi, L., Orlando, C., Wyrich, R., Hartmann, C. C., Verderio, P., Pizzamiglio, S., Ciniselli, C. M., Tichopad, A., Kubista, M., Gelmini, S. SPIDIA-DNA: An External Quality Assessment for the pre-analytical phase of blood samples used for DNA-based analyses. Clinica Chimica Acta 424: 274–286, 2013. ISSN 0009-8981.

Sorg, G., Danowski, K., Korenkova, V., Rusnakova, V., Kueffner, R., Zimmer, R., Meyer, H. H. D., Kliem, H. Microfluidic high-throughput RT-qPCR measurements of the immune response of primary bovine mammary epithelial cells cultured from milk to mastitis pathogens. Animal, 7(5): 799-805, 2013. ISSN 1751-7311.

Bustin, S. A., Benes, V., Garson, J., Hellemans, J., Huggett, J., Kubista, M., Mueller, R., Nolan, T., Pfaffl, M. W., Shipley, G., Wittwer, C. T., Schjerling, P., Day, P. J., Abreu, M., Aguado, B., Beaulieu, J. F., Beckers, A., Bogaert, S., Browne, J. A., Carrasco-Ramiro, F., Ceelen, L., Ciborowski, K., Cornillie, P., Coulon, S., Cuypers, A., De Brouwer, S., De Ceuninck, L., De Craene, J., De Naeyer, H., De Spiegelaere, W., Deckers, K., Dheedene, A., Durinck, K., Ferreira-Teixeira, M., Fieuw, A., Gallup, J. M., Gonzalo-Flores, S., Goossens, K., Heindryckx, F., Herring, E., Hoenicka, H., Icardi, L., Jaggi, R., Javad, F., Karampelias, M., Kibenge, F., Kibenge, M., Kumps, C., Lambertz, I., Lammens, T., Markey, A., Messiaen, P., Mets, E., Morais, S., Mudarra-Rubio, A., Nakiwala, J., Nelis, H., Olsvik, P. A., Perez-Novo, C., Plusquin, M., Remans, T., Rihani, A., Rodrigues-Santos, P., Rondou, P., Sanders, R., Schmidt-Bleek, K., Skovgaard, K., Smeets, K., Tabera, L., Toegel, S., Van Acker, T., Van den Broeck, W., Van der Meulen, J., Van Gele, M., Van Peer, G., Van Poucke, M., Van Roy, N., Vergult, S., Wauman, J., Tshuikina-Wiklander, M., Willems, E., Zaccara, S., Zeka, F., Vandesompele, J. The need for transparency and good practices in the qPCR literature. Nature Methods, 10: 1063–1067, 2013. ISSN 1548-7091

Svec, D., Andersson, D., Pekny M., Sjoback, R., Kubista, M., Stahlberg, A. Direct cell lysis for single-cell gene expression profiling. Front. Oncol, 3(274): 1-11, 2013.

Svec, D., Rusnakova, V., Korenkova, V., Kubista, M. Dye-based High-Throughput qPCR in Microfluidic Platform BioMark. In PCR Technology, Nolan, T. (ed.). CRC Press Inc., 323-339, 2013. ISBN 9781439848050

Butenko, O., Benesova, J., Mikesova, M., Honsa, P., Dzamba, D., Kriska, J., Rusnakova, V., Kubista, M., Anderova, M. The fate of mdach1-expressing cells in the dorsal part of the lateral ventricles following focal cerebral ischemia. GLIA, 61(1): 207, 2013. ISSN 0894-1491.

Huggett, J. F., Foy, C. A., Benes, V., Emslie, K., Garson, J. A., Haynes, R., Hellemans, J., Kubista, M., Mueller, R. D., Nolan, T., Pfaffl, M. W., Shipley, G. L., Vandesompele, J., Bustin, S. A. The digital MIQE guidelines: Minimum Information for Publication of Quantitative Digital PCR Experiments. Clinical Chemistry, 59(6): 892-902, 2013. ISSN 0009-9147.

Stahlberg, A, Rusnakova, V, Kubista, M. The added value of single-cell gene expression profiling. Brief Funct Genomics, 12(2): 81-89, 2013. ISSN 2041-2649.

Pazzagli, M., Malentacchi, F., Simi, L., Wyrich, R., Guenther, K., Hartmann, C., Verderio, P., Pizzamiglio, S., Ciniselli, C. M., Tichopad, A., Kubista, M., Gelmini, S. SPIDIA-RNA: First external quality assessment for the pre-analytical phase of blood samples used for RNA based analyses. Methods, 59(1): 20-31, 2013. ISSN 1046-2023.

Stahlberg, A., Kubista, M. Unrevealing biological secrets by single cell expression profilig. Drug Discovery World Summer, 2013.

Andersson, D., Wilhelmsson, U., Nilsson, M., Kubista, M., Stahlberg, A., Pekna, M., Pekny, M. Plasticity response in the contralesional hemisphere after subtle neurotrauma: gene expression profiling after partial deafferentation of the hippocampus. PLoS ONE, 8(7): e706992013, 2013. ISSN 1932-6203.

Flachsova, M., Sindelka, R., Kubista, M. Single blastomere expression profiling of Xenopus laevis embryos of 8 to 32-cells reveals developmental asymmetry. Scientific Reports, 3: 2278, 2013. ISSN: 2045-2322.

Virant-Klun, I., Skutella, T., Kubista, M., Vogler A., Sinkovec, J., Meden-Vrtovec, H. Expression of Pluripotency and Oocyte-Related Genes in Single Putative Stem Cells from Human Adult Ovarian Surface Epithelium Cultured In Vitro in the Presence of Follicular Fluid. BioMed Research International, 861460, 2013. ISSN: 2314-6133.

Rusnakova, V., Honsa, P., Dzamba, D., Stahlberg A., Kubista, M., Anderova, M. Heterogeneity of Astrocytes: From Development to Injury – Single Cell Gene Expression. PLoS ONE 8(8): e69734, 2013. ISSN 1932-6203.

Dusatkova, L., Zamrazilova, H., Sedlackova, B., Vcelak, J., Hlavaty, P., Aldhoon Hainerova, I., Korenkova, V., Bradnova, O., Bendlova, B., Kunesova, M., Hainer, V. Association of obesity susceptibility gene variants with metabolic syndrome and related traits in 1,443 czech adolescents. Folia Biologica 59: 123-133, 2013. ISSN 0015-5500.

Polakova Vymetalkova, V., Vannucci, L., Korenkova, V., Prochazka, P., Slyskova, J., Vodickova, L., Rusnakova, V., Bielik, L., Burocziova, M., Rossmann, P., Vodicka, P. Evaluation of tumor suppressor gene expressions and aberrant methylation in the colon of cancer-induced rats: a pilot study. Molecular Biology Reports, 40(10): 5921-5929, 2013. doi: 10.1007/s11033-013-2699-8. ISSN 0301-4851.

Spolupráce

Laboratoř Mikaela Kubisty je v Evropě vedoucí akademickou laboratoří, která je specializovaná na vysoce kapacitní expresní profilování a jednobuněčnou analýzu pomocí kvantitativní PCR v reálném čase (qPCR). Pracujeme na několika projektech základního výzkumu v oblasti vývojové biologie a kmenových buněk a dále na aplikovaných projektech v oblasti rakoviny a neurologického výzkumu. Vyvíjíme také metody a aplikace pro analýzu nukleových kyselin a naším zájmem je i oblast standardizace.