Struktura a funkce buňky v normě a v patologii – Integrativní biologie a patologie

Struktura a funkce buňky v normě a v patologii – Integrativní biologie a patologie

MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc.

MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc. — Vedoucí projektu

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

O nás

Skupina je zaměřena na použití bezobratlých modelových systémů a pokročilé informatiky k identifikaci a analýze regulačních kaskád, které určují normální vývoj a metabolismus živočichů a mají kritické role v lidských onemocněních. Projekty cílí na regulační mechanismy zahrnující jaderné receptory a proteiny, které přenáší nebo modulují jejich funkci.

Modelové systémy používané v našem výzkumu zahrnují hlístice (Caenorhabditis elegans a další Rhabditidae), ploštěnce (Schmidtea mediterranea) a diblastické druhy – medúzy, (Tripedalia cystophora, Aurelia aurita), korály, mořské sasanky, houbovce a vločkovce). Souběžně s výzkumem prováděným na modelových organismech je prováděn výzkum na savčích buněčných kulturách a vzorcích lidských tkání.

 

Výzkumné cíle:

  • Identifikace konzervovaných regulačních mechanismů zahrnujících jaderné receptory a proteiny, které přenášejí nebo modulují jejich funkci.
  • Analýza paralelních (ortologních) mechanismů v buňkách savců a v lidských tkáních včetně nádorů.
     

Projekty:

  1. Regulace metabolismu a vývoje na bázi evoluce druhoústých živočichů.
  2. Regulační sítě jaderných receptorů nematod (hlístic).
  3. Jaderné receptory v nádorech.
  4. Interaktory regulačních cest zahrnujících jaderné receptory – regulační RNA, endokrinní rozpojovače (disruptors) a funkčně sdílené proteiny.

 

Více informací o skupině najdete na https://biocev.lf1.cuni.cz/kostrouchlab

 

Aktuality

Publikace

2019

Kaššák F, Hána V, Saudek V, Kostrouchová M. Novel Mutation (T273R) in Thyroid Hormone Receptor β Gene Provides Further Insight into Cryptic Negative Regulation by Thyroid Hormone. Folia Biol (Praha). 2017;63(2):60-66.

Novotný JP, Chughtai AA, Kostrouchová M, Kostrouchová V, Kostrouch D, Kaššák F, Kaňa R, Schierwater B, Kostrouchová M, Kostrouch Z. Trichoplax adhaerens reveals a network of nuclear receptors sensitive to 9-cis-retinoic acid at the base of metazoan evolution. PeerJ. 2017 Sep 29;5:e3789. doi: 10.7717/peerj.3789. eCollection 2017.

2018

Kollárová J, Kostrouchová M, Benda A, Kostrouchová M. ALKB-8, a 2-Oxoglutarate-Dependent Dioxygenase and S-Adenosine Methionine-Dependent Methyltransferase Modulates Metabolic Events Linked to Lysosome-Related Organelles and Aging in C. elegans. Folia Biol (Praha). 2018;64(2):46-58. (IF 1.044)

Kostrouchová M, Kostrouchová V, Yilma P, Benda A, Mandys V, Kostrouchová M. Valproic Acid Decreases the Nuclear Localization of MDT-28, the Nematode Orthologue of MED28. Folia Biol (Praha). 2018;64(1):1-9. (IF 1.044)

2017

Kaššák F, Hána V, Saudek V, Kostrouchová M. Novel Mutation (T273R) in Thyroid Hormone Receptor β Gene Provides Further Insight into Cryptic Negative Regulation by Thyroid Hormone. Folia Biol (Praha). 2017;63(2):60-66. (IF 0.833)

Novotný JP, Chughtai AA, Kostrouchová M, Kostrouchová V, Kostrouch D, Kaššák F, Kaňa R, Schierwater B, Kostrouchová M, Kostrouch Z. Trichoplax adhaerens reveals a network of nuclear receptors sensitive to 9-cis-retinoic acid at the base of metazoan evolution. PeerJ. 2017 Sep 29;5:e3789. doi: 10.7717/peerj.3789. eCollection 2017. (IF 2.177)

Kostrouchová M, Kostrouch D, Chughtai AA, Kaššák F, Novotný JP, Kostrouchová V, Benda A, Krause MW, Saudek V, Kostrouchová M, Kostrouch Z. The nematode homologue of Mediator complex subunit 28, F28F8.5, is a critical regulator of C. elegans development. PeerJ. 2017 Jun 6;5:e3390. doi: 10.7717/peerj.3390. eCollection 2017. (IF 2.177)

Tým

MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc. MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc.

MUDr.
Zdeněk Kostrouch, CSc.

Vedoucí skupiny Struktura a funkce buňky v normě a v patologii - Integrativní biologie a patologie (5.2.4.); Vedoucí laboratoře molekulární patologie (1. LF UK v Praze)

zdenek.kostrouch@lf1.cuni.cz
+420325873020
MUDr. Marta Kostrouchová, CSc. MUDr. Marta Kostrouchová, CSc.

MUDr.
Marta Kostrouchová, CSc.

Vedoucí skupiny Struktura a funkce buňky v normě a v patologii - Integrativní biologie a patologie (5.2.4.); Vedoucí Laboratoře molekulární biologie a genetiky (1. LF UK v Praze)

marta.kostrouchova@lf1.cuni.cz
+420325873017, +420325873019
Ing. Petr Yilma, Ph.D. Ing. Petr Yilma, Ph.D.

Ing.
Petr Yilma, Ph.D.

Vědecký pracovník

petr.yilma@lf1.cuni.cz
+420325873019