Buněčná komunikace v zánětlivých odpovědích

Buněčná komunikace v zánětlivých odpovědích

Mgr. Peter Dráber, Ph.D.

Mgr. Peter Dráber, Ph.D. — Vedoucí projektu

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

O nás

Imunitní systém slouží jako obrana proti patogenům a infekcím, nicméně nekontrolovaná aktivace imunitní odpovědi může vést k řadě autoimunitních onemocnění. K aktivaci, propagaci a terminaci imunitní odpovědi je nezbytná komunikace mezi buňkami imunitního systému. K tomu slouží celá řada signálních molekul, z nichž hlavní roli mají cytokiny.

Jedná se o relativně malé sekretované proteiny, které se váží na specifické receptory na povrchu cílových buněk a poté spouštějí buněčnou odpověď. Například cytokin TNF je sekretován buňkami po napadení organismu infekčními patogeny a je nezbytný pro zahájení imunitní odpovedi, avšak rovněž se podílí na revmatoidní artritidě. Dalším příkladem je cytokin IL-17, který je zásadní pro obranu proti kvasinkovým infekcím, avšak rovněž hraje roli ve vývoji psoriázy.

V současné době je popsána řada cytokinů, které jsou nezbytné v obraně proti infekcím a zároveň mohou způsobovat autoimunitu. Pochopení, jak přesně tyto cytokiny signalizují je naprosto zásadní pro vývoj nových terapeutických přístupů, které by umožňovaly regulovat imunitní odpověď, ať již se jedná o posílení imunity v případě infekcí a nádorových onemocněních, nebo potlačení imunity v případě autoimunitních chorob.

Cíle:

Vědecký program má za cíl systematicky analyzovat molekulární mechanismy, jakým způsobem signalizují vybrané klinicky relevantní cytokiny. K tomu bude využita analýza signálních komplexů pomocí hmotnostní spektrometrie, budou připraveny buněčné linie deficientní ve vybraných signálních proteinech pomocí metody CRISPR/Cas9, budou analyzovány signální dráhy pomocí biochemických a mikroskopických metod a pomocí průtokové cytometrie a RNA sekvenování. Proteiny, keré jsou důležité pro signalizaci v rámci imunitního systému budou rovněž analyzovány in vivo v myších modelech. Cílem tohoto výzkumu je identifikovat molekulární mechanismy, jak různé cytokiny umožnují komunikaci imunitních buněk.

 

https://biocev.lf1.cuni.cz/draber-laboratory

 

Aktuality

Publikace

2022

Knizkova D, Pribikova M, Draberova H, Semberova T, Trivic T, Synackova A, Ujevic A, Stefanovic J, Drobek A, Huranova M, Niederlova V, Tsyklauri O, Neuwirth A, Tureckova J, Stepanek O, Draber P. CMTM4 is a subunit of the IL-17 receptor and mediates autoimmune pathology. Nat Immunol. 2022 Oct 21. doi: 10.1038/s41590-022-01325-9. (IF 31.25)

Paprckova D, Niederlova V, Moudra A, Drobek A, Pribikova M, Janusova S, Schober K, Neuwirth A, Michalik J, Huranova M, Horkova V, Cesnekova M, Simova M, Prochazka J, Balounova J, Busch DH, Sedlacek R, Schwarzer M, Stepanek O. Self-reactivity of CD8 T-cell clones determines their differentiation status rather than their responsiveness in infections. Front Immunol. 2022 Oct 6;13:1009198. doi: 10.3389/fimmu.2022.1009198. (IF 8.787)

2020

Draberova H, Janusova S, Knizkova D, Semberova T, Pribikova M, Ujevic A, Harant K, Knapkova S, Hrdinka M, Fanfani V, Stracquadanio G, Drobek A, Ruppova K, Stepanek O, Draber P. Systematic analysis of the IL-17 receptor signalosome reveals a robust regulatory feedback loop. EMBO J. 2020 Sep 1;39(17):e104202. doi: 10.15252/embj.2019104202. (IF 13.783)