Imunizace proti nádorům vyvolaným lidskými viry

Imunizace proti nádorům vyvolaným lidskými viry

RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.

RNDr. Michal Šmahel, Ph.D. — Vedoucí projektu

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

O nás

Projekt je zaměřen na optimalizaci DNA imunizace proti nádorům vyvolaným lidskými papilomaviry (HPV). Pro zvýšení účinnosti této protinádorové vakcinace jsou sestrojovány různé fúzní geny, které exprimují antigeny s příznivými vlastnostmi, např. s vloženými silnými univerzálními pomocnými epitopy nebo s buněčnou lokalizací směřující antigeny do drah molekul MHC I. nebo II. třídy. Probíhají také pokusy o zvýšení protinádorového účinku DNA imunizace kombinací s jinými imunoterapeutickými přístupy – zablokováním imunitních inhibičních receptorů monoklonálními protilátkami a aktivací toll-like receptorů jejich ligandy.

Plicní metastázy u myšíPlicní metastázy

DNA vakcíny podávané genovou pistolí jsou zaměřeny proti virovému onkoproteinu E7, který představuje nádorově specifický antigen. Účinnost imunoterapie je testována na modelech myších nádorů, které jsou v laboratoři rovněž vyvíjeny, včetně odvození linií nádorových buněk se sníženou expresí molekul MHC I. třídy. Protože toto snížení je jedním z nejčastějších mechanismů úniku nádorů před imunitou hostitele, může přispívat k omezenému léčebnému účinku imunoterapie nádorů v klinických studiích.

Pro studium faktorů, které ovlivňují účinek imunoterapie nádorů, jsou myší onkogenní buněčné linie modifikovány systémem CRISPR/Cas9 a jsou analyzovány imunitní reakce vyvolané imunoterapií. Zejména jsou charakterizovány imunitní buňky infiltrující nádory s rozdílnou expresí molekul MHC I. třídy a přispívající k protinádorovému účinku. Dále je analyzována prostorová a časová heterogenita imunitních buněk v nádorovém mikroprostředí. U některých lidských onkogenních virů jsou zkoumány také interakce s plasmacytoidními dendritickými buňkami.

 

Možnosti spolupráce:

V rámci projektu lze spolupracovat s výzkumnými laboratořemi, které studují nádorovou imunologii, imunoterapii nádorových onemocnění a nádorové únikové mechanismy. Rovněž je vítána spolupráce s klinickými institucemi, které se zajímají o imunitní reakce u pacientů s nádorovými onemocněními nebo které provádějí klinické studie imunoterapie nádorů. Dále je možné spolupracovat s farmakologickými společnostmi v oblasti preklinického testování kombinované protinádorové terapie, která zahrnuje imunoterapii, zejména zablokování imunitních inhibičních receptorů. V těchto studiích může skupina dr. Šmahela nabídnout modely myších nádorů se sníženou expresí molekul MHC I. třídy a analyzovat imunitní reakce pomocí testů ELISPOT a ELISA, imunohistochemického barvení nádorů a fenotypizace imunitních buněk infiltrujících nádor pomocí průtokové cytometrie.

 

Další informace: Laboratoř imunoterapie

Aktuality

Publikace

2021

Pokrývková B., Šmahelová J., Dalewská N., Grega M., Vencálek O., Šmahel M., Nunvář J., Klozar J., Tachezy R.(2021): ARG1 mRNA level is a promising prognostic marker in head and neck squamous cell carcinomas. Diagnostics 11 (4): 628.

Vackova J., Polakova I., Johari S.D., Smahel M. (2021): CD80 expression on yumor cells alters tumor microenvironment and efficacy of cancer immunotherapy by CTLA-4 blockade. Cancers 13 (8): 1935.

2020

Vackova  J., Piatakova  A., Polakova  I., Smahel  M. (2020): Abrogation of IFN-γ signaling may not worsen sensitivity to PD-1/PD-L1 blockade. Int. J. Mol. Sci. 21 (5): 1806.

Kanwal M., Smahel M., Olsen M., Smahelova J., Tachezy R. (2020): Aspartate β-hydroxylase as a target for cancer therapy. J. Exp. Clin. Cancer Res. 39 (1): 163.

2019

Lhotáková K., Grzelak A., Poláková I., Vacková J., Šmahel M. (2019): Establishment and characterization of a mouse tumor cell line with irreversible downregulation of MHC class I molecules. Oncol. Rep. 42 (6): 2826-2835.

Poláková I., Pelák O., Thürner D., Pokrývková B., Tachezy R., Kalina T., Šmahel M. (2019): Implementation of mass cytometry for immunoprofiling of patients with solid tumors. J. Immunol. Res. 2019: 6705949.

2018

Grzelak A., Poláková I., Šmahelová J., Vacková J., Pekarčíková L., Tachezy R., Šmahel M. (2018): Experimental combined immunotherapy of tumours with major histocompatibility complex class I downregulation. Int. J. Mol. Sci. 19 (11): pii: E3693.

2017

Šmahel M. (2017): PD-1/PD-L1 Blockade Therapy for Tumors with Downregulated MHC Class I Expression. Int. J. Mol. Sci. 18 (6): pii: E1331

Šmahelová J., Kaštánková I., Poláková K.M., Klamová H., Zemanová K., Tachezy R., Hamšíková E., Šmahel M. (2017): Expression of genes encoding centrosomal proteins and the humoral response against these proteins in chronic myeloid leukemia. Oncol. Rep. 37 (1): 547-554.

2016

Kaštánková I., Poláková I., Dušková M., Šmahel M. (2016): Combined cancer immunotherapy against Aurora kinase A. J. Immunother. 39 (4): 160-170.

2015

Vaculík P., Plchová H., Moravec T., Hoffmeisterová H., Čeřovská N., Šmahel M. (2015). Potato virus X displaying the E7 peptide derived from human papillomavirus type 16: a novel position for epitope presentation. Plant Cell Tiss. Org. Cult. 120 (2): 671-680.

2014

Poláková I., Dušková M., Šmahel M. (2014): Antitumor DNA vaccination against the Sox2 transcription factor. Int. J. Oncol. 45 (1): 139-146.

Šmahel M., Dušková M., Poláková I., Musil J. (2014): Enhancement of DNA vaccine potency against legumain. J. Immunother. 37 (5): 293-303.

Šmahel M., Poláková I., Dušková M., Ludvíková V., Kaštánková I. (2014): The effect of helper epitopes and cellular localization of an antigen on the outcome of gene gun DNA immunization. Gene Ther. 21 (2): 225-232.

Tým

RNDr. Michal Šmahel, Ph.D. RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.

RNDr.
Michal Šmahel, Ph.D.

Vedoucí skupiny Imunizace proti nádorům vyvolaným lidskými viry

michal.smahel@natur.cuni.cz
+420325873921, +420325873947
M.Phil. Madiha Kanwal, Ph.D. M.Phil. Madiha Kanwal, Ph.D.

M.Phil.
Madiha Kanwal, Ph.D.

vědecký pracovník

madiha.kanwal@natur.cuni.cz
+420325873921