Využití kmenových buněk a biomateriálů v buněčné terapii

Využití kmenových buněk a biomateriálů v buněčné terapii

Doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.

Doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Skupina je zaměřena na výzkum a vývoj nových způsobu léčby poranění centrální nervové soustavy s potenciálním využitím v humánní medicíně. Zabýváme se využitím kmenových buněk (neurální prekurzory, mezenchymové kmenové buňky) a polymerních hydrogelů k léčbě poranění mozku a míchy.

Vývoj a aplikace 3D makroporézních hydrogelů (založených na různých přírodních nebo syntetických biomateriálech) poskytuje potřebnou architekturu pro růst buněk in vitro a cílenu podporu buněk po transplatací, která přispívá regenerací poraněných tkání in vivo. 3D uspořádání buněčno-gelových konstruktů důkladně napodobuje mikroprostředí, ke kterým dochází in vivo, což otevírá další možnosti pro vývoj 3D modelovacích systémů in vitro.

Pracujeme na zlepšení parametrů buněčné kultury in vitro a optimalizujeme podmínky hypotermickeho/kryogenního uchvávání kmenových buněk abychom udrželi jejich terapeutický potenciál pro klinické aplikace.

Dalším potenciálním terapeutickým cílem v léčbě poranění nervové soustavy je mikroRNA. Mezi hlavní cíle projektu patří zjištěni úlohy mikroRNA v patofyziologii míšního poranění a mozkové mrtvice a studium jejich možného terapeutického využití.

Výzkumné cíle:

  • analýza časové exprese mikroRNA a mRNA v nervové tkáni po poranění CNS
  • validace jednotlivých miRNA in vitro v relevantních typech buněk
  • prokázaní terapeutických důsledků specifických mikroRNA in vivo
  • studium role signálních drah (NF-κB, mTOR ) v diferenciaci kmenových buněk a při míšním poranění

Odkaz na stránky skupiny

Aktuality

Publikace

2017

Machová-Urdzíková, L., Růžička, J., Kárová, K., Kloudová, A., Svobodová, B., Anubhav, A., Dubišová, J., Schmidt, M., Kubinová, Š., Jhanwar Uniyal, M., Jendelová, P.: (2017) A green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate enhances neuroregeneration after spinal cord injury by altering levels of inflammatory cytokines. Neuropharmacology. 126: 213-223.

Růžička J., Machová Urdziková L, Gillick J, Amemori T, Romayuk N, Kárová K, et al.: (2017) A Comparative Study of Three Different Types of Stem Cells for Treatment of Rat Spinal Cord Injury. Cell Transplant. 2017;26(4): 585-603.

2015

Romanyuk N, Amemori T, Turnovcova K, Prochazka P, Onteniente B, Sykova E, Jendelova P. Beneficial Effect of Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neural Precursors in Spinal Cord Injury Repair. Cell Transplant. 2015;24(9):1781-97.

Tým

Doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. Doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.

Doc. RNDr.
Pavla Jendelová, Ph.D.

Vedoucí skupiny

pavla.jendelova@iem.cas.cz
+420325873407
Mgr. Nataliya Romanyuk, Ph.D. Mgr. Nataliya Romanyuk, Ph.D.

Mgr.
Nataliya Romanyuk, Ph.D.

Vědecký asistent

nataliya.romanyuk@iem.cas.cz
+420325873407
Mgr. Yuriy Petrenko, Ph.D. Mgr. Yuriy Petrenko, Ph.D.

Mgr.
Yuriy Petrenko, Ph.D.

Vědecký asistent

yuriy.petrenko@iem.cas.cz
+420325873407
Zuzana Čermáková

Zuzana Čermáková

Technický pracovník

zuzana.cermakova@iem.cas.cz
+420325873406

Výuka

Nabízená témata VŠ kvalifikačních prací

jméno název práce typ práce
Role mikroRNA v regulaci genové exprese po poranění míchy a její validace na úrovni proteinu Diplomová práce
Úloha mikroRNA při poranění a regeneraci nervové tkáně Bakalářská práce