Využití kmenových buněk a biomateriálů v buněčné terapii

Využití kmenových buněk a biomateriálů v buněčné terapii

Doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.

Doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. — Vedoucí projektu

Ústav experimentální medicíny AV ČR

O nás

Skupina je zaměřena na výzkum a vývoj nových způsobu léčby poranění centrální nervové soustavy s potenciálním využitím v humánní medicíně. Zabýváme se využitím kmenových buněk (neurální prekurzory, mezenchymové kmenové buňky) a polymerních hydrogelů k léčbě poranění mozku a míchy.

Vývoj a aplikace 3D makroporézních hydrogelů (založených na různých přírodních nebo syntetických biomateriálech) poskytuje potřebnou architekturu pro růst buněk in vitro a cílenu podporu buněk po transplatací, která přispívá regenerací poraněných tkání in vivo. 3D uspořádání buněčno-gelových konstruktů důkladně napodobuje mikroprostředí, ke kterým dochází in vivo, což otevírá další možnosti pro vývoj 3D modelovacích systémů in vitro.

Pracujeme na zlepšení parametrů buněčné kultury in vitro a optimalizujeme podmínky hypotermickeho/kryogenního uchvávání kmenových buněk abychom udrželi jejich terapeutický potenciál pro klinické aplikace.

Dalším potenciálním terapeutickým cílem v léčbě poranění nervové soustavy je mikroRNA. Mezi hlavní cíle projektu patří zjištěni úlohy mikroRNA v patofyziologii míšního poranění a mozkové mrtvice a studium jejich možného terapeutického využití.

Výzkumné cíle:

  • analýza časové exprese mikroRNA a mRNA v nervové tkáni po poranění CNS
  • validace jednotlivých miRNA in vitro v relevantních typech buněk
  • prokázaní terapeutických důsledků specifických mikroRNA in vivo
  • studium role signálních drah (NF-κB, mTOR ) v diferenciaci kmenových buněk a při míšním poranění

Odkaz na stránky skupiny

Aktuality

Publikace

2020

Petrenko Y, Vackova I, Kekulova K, Chudickova M, Koci Z, Turnovcova K, Kupcova Skalnikova H, Vodicka P, Kubinova S. A Comparative Analysis
of Multipotent Mesenchymal Stromal Cells derived from Different Sources, with a Focus on Neuroregenerative Potential. Sci Rep. 2020 Mar 9;10(1):4290.

2019

Androvic P, Romanyuk N, Urdzikova-Machova L, Rohlova E, Kubista M, Valihrach L. Two-tailed RT-qPCR panel for quality control of circulating microRNA studies Sci Rep. 2019 Mar 12;9(1):4255.

Petrenko Y, Chudickova M, Vackova I, Groh T, Kosnarova E, Cejkova J, Turnovcova K, Petrenko A, Sykova E, Kubinova S. Clinically Relevant Solution
for the Hypothermic Storage and Transportation of Human Multipotent Mesenchymal Stromal Cells. Stem Cells Int. 2019 Jan 20;2019:5909524.

Jirak D, Ziolkowska N, Turnovcova K, Karova K, Sykova E, Jendelova P, Romanyuk N. Metabolic Changes in Focal Brain Ischemia in Rats Treated
With Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neural Precursors Confirm the Beneficial Effect of Transplanted Cells. Front Neurol. 2019 Oct 22;10:1074.

2017

Machová-Urdzíková, L., Růžička, J., Kárová, K., Kloudová, A., Svobodová, B., Anubhav, A., Dubišová, J., Schmidt, M., Kubinová, Š., Jhanwar Uniyal, M., Jendelová, P.: (2017) A green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate enhances neuroregeneration after spinal cord injury by altering levels of inflammatory cytokines. Neuropharmacology. 126: 213-223.

Růžička J., Machová Urdziková L, Gillick J, Amemori T, Romayuk N, Kárová K, et al.: (2017) A Comparative Study of Three Different Types of Stem Cells for Treatment of Rat Spinal Cord Injury. Cell Transplant. 2017;26(4): 585-603.

2015

Romanyuk N, Amemori T, Turnovcova K, Prochazka P, Onteniente B, Sykova E, Jendelova P. Beneficial Effect of Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neural Precursors in Spinal Cord Injury Repair. Cell Transplant. 2015;24(9):1781-97.

Tým

Výuka

Nabízená témata VŠ kvalifikačních prací

jméno název práce typ práce
Role mikroRNA v regulaci genové exprese po poranění míchy a její validace na úrovni proteinu Diplomová práce
Úloha mikroRNA při poranění a regeneraci nervové tkáně Bakalářská práce