Laboratoř medicinální chemie

Laboratoř medicinální chemie

doc. ing. Milan Jakubek, Ph.D.

doc. ing. Milan Jakubek, Ph.D. — Vedoucí projektu

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

O nás

Náplní naší skupiny je molekulární design, syntéza, separace, charakterizace a bioanalytické testování medicinálně aktivních organických látek a jejich formulací. Z pohledu medicinálních aplikací se zaměřujeme na teranostika, celulární próby, enzymatické, epigenetické a léčiva. Molekulární design vychází z organických látek na strukturním motivu například hydrazonů, methiniových solí, kumarinů, kurkumínů či Trögerových bází atd. Medicinální potenciál připravených molekul je testována samostatně či ve spolupráci s vynikajícími kolegy z Česka a zahraničí. Další podrobné informace o vědecko výzkumné činnosti lze nalézt v našich projektech a publikacích.

Studenti a vědečtí pracovníci mají v naší skupině možnost pracovat na zajímavých výzvách a netriviálních problémech experimentálního výzkumu a vývoje na pomezí chemie a medicíny v oblasti přírodních věd. Naše skupina se dělí na několik laboratoří dle svých činností: Laboratoř organické syntézy, Formulační laboratoř, Analytická a Bioanalytická laboratoř.

Výzkumná témata

 • Design, syntéza, separace a charakterizace malých biologicky aktivních organických molekul a teranostik
 • Deriváty bioaktivních přírodních látek, např. tryptanthrinů, phaitanthrinů, ankaflavinu a monascinu, kurkuminu
 • Deriváty Trögerových bazí
 • Chelátory kovů pro medicinální aplikace
 • Nové fluorescenční látky pro značení buněčných organel (např. deriváty kumarinu, benzofuranu, naftalimidu, pyrrolopyrrolů, methiniové soli)
 • Medicinální formulace tuhých a kapalných forem včetně lékových
 • Design a příprava nanomedicinálních forem nosičů, léčiv a formulací
 • Nanomedicína

Smluvní výzkum

V rámci našich vědecko výzkumných činnosti spolupracujeme s několika komerčními subjekty v rámci smluvního výzkumu. Hlavními cíli smluvního výzkumu jsou

 • Design, syntéza, separace a charakterizace organických molekul
 • Mikro/nanomizace látek pomocí suchého a mokrého mletí
 • Vývoj a výzkum formulací pro medicinální aplikace včetně léčiv či doplňků stravy
 • Validace analytických technik
 • Odborné konzultace a návrh v oblasti medicinální chemie, syntetické chemie, farmaceutických technologií či analytické chemie

Významné vybavení

Laboratoře jsou plně vybaveny pro organickou syntézu, separaci či charakterizaci látek. Součástí skupiny jsou taktéž laboratoře zamřené na bioanalýzu, práci s buněčnou matricí či formulace.

 • NMR Spinsolve (ULTRA 80MHz, Magritec) s podavačem vzorků 20x a průtočným systémem monitoringu reakce. Systém umožňuje měření bez deuteriovaného rozpouštědla.
 • UV/VIS spektrofotometr SHIMADZU UV-2401
 • Spektrofluorimetr (RF-6000, Shimadzu)
 • Microplate UV/VIS reader SpecraMax®
 • Kapalinový chromatograf (U)HPLC-SPD/RF/MS (Nexera Shimadzu)
 • Flash/Pure chromatograf
 • Vysoko energetický kuličkový mlýn Emax (Retsch)
 • Kryogenní mlýn (RETCH)
 • LabScale reaktor 4 L
 • Infračervený spektrometr (IRSpirit, Shimadzu)
 • Laserový difrakční analyzátor velikosti částic (SALD-2300, Shimadzu)

NMR Spinsolve ULTRA

Aktuality

Publikace

2023

Raudenská M, Petrláková K, Juriňáková T, Leischner Fialová J, Fojtů M, Jakubek M, Rösel D, Brábek J, Masařík M. Engine shutdown: migrastatic strategies and prevention of metastases. Trends Cancer. 2023 Apr;9(4):293-308. doi: 10.1016/j.trecan.2023.01.001. Epub 2023 Feb 15.

Dytrych P, Kejík Z, Hajduch J, Kaplánek R, Veselá K, Kučnirová K, Skaličková M, Venhauerová A, Hoskovec D, Martásek P, Jakubek M. Therapeutic potential and limitations of curcumin as antimetastatic agent. Biomed Pharmacother. 2023 Jul;163:114758. doi: 10.1016/j.biopha.2023.114758. (IF 7.419)

Kotaška K, Werle J, Hosnedlova B, Kizek R, Průša R. Use of Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy to detect rarely occurring cyanoacrylate and pyrophosphate urine stones. Applied Spectroscopy Reviews. 2023, 58 (10). doi:10.1080/05704928.2022.2138423 (IF 6.1)

Veselá K, Mělková Z, Abramenko N, Kejík Z, Kaplánek R, Dytrych P, Sinica A, Vozniuk O, Martásek P, Jakubek M. Preparation of Tryptanthrin Derivates Bearing a Thiosemicarbazone Moiety to Inhibit SARS-CoV-2 Replication. Separations. 2023; 10(2):73. https://doi.org/10.3390/separations10020073 (IF 2.6)

Prokopová O., Blahut A., Hajduch J. et al. Influence of Isomeric Composition and Sample Handling on the Liquid Density of Hydrofluorethers Measured by Vibrating Tube Densimeter at 0.1 MPa. Int J Thermophys 44, 139 (2023). https://doi.org/10.1007/s10765-023-03247-6 (IF 2.2)

D'Acunto CW, Gbelcová H, Kaplánek R, Pospíšilová M, Havlík M, Ruml T. Chelators as Antineuroblastomas Agents. Physiol Res. 2023 Oct 27;72(S3):S277-S286. doi: 10.33549/physiolres.935184. (IF 2.1)

Vozniuk O, Kejík Z, Veselá K, Skaličková M, Novotný P, Hromádka R, Hajduch J, Martásek P, Jakubek M. A Fast HPLC/UV Method for Determination of Ketoprofen in Cellular Media. ChemistryOpen. 2023 Nov 13:e202300147. doi: 10.1002/open.202300147. (IF 2.3)

Ussia M, Urso M, Kratochvilova M, Navratil J, Balvan J, Mayorga-Martinez CC, Vyskocil J, Masarik M, Pumera M. Magnetically Driven Self-Degrading Zinc-Containing Cystine Microrobots for Treatment of Prostate Cancer. Small. 2023 Apr;19(17):e2208259. doi: 10.1002/smll.202208259. (IF 13.3)

Hanelova K, Raudenska M, Kratochvilova M, Navratil J, Vicar T, Bugajova M, Gumulec J, Masarik M, Balvan J. Autophagy modulators influence the content of important signalling molecules in PS-positive extracellular vesicles. Cell Commun Signal. 2023 May 24;21(1):120. doi: 10.1186/s12964-023-01126-z. (IF 8.4)

Raudenska M, Vicar T, Gumulec J, Masarik M. Johann Gregor Mendel: the victory of statistics over human imagination. Eur J Hum Genet. 2023 Jul;31(7):744-748. doi: 10.1038/s41431-023-01303-1.Review (IF 5.2)

Kejík Z, Koubková N, Krčová L, Sýkora D, Abramenko N, Veselá K, Kaplánek R, Hajduch J, Houdová Megová M, Bušek P, Šedo A, Lacina L, Smetana K Jr, Martásek P, Jakubek M. Combination of quinoxaline with pentamethinium system: Mitochondrial staining and targeting. Bioorg Chem. 2023 Sep 9;141:106816. doi: 10.1016/j.bioorg.2023.106816. (IF 5.1)

Kaplánek R, Kejík Z, Hajduch J, Veselá K, Kučnirová K, Skaličková M, Venhauerová A, Hosnedlová B, Hromádka R, Dytrych P, Novotný P, Abramenko N, Antonyová V, Hoskovec D, Babula P, Masařík M, Martásek P, Jakubek M. TET protein inhibitors: Potential and limitations. Biomed Pharmacother. 2023 Oct;166:115324. doi: 10.1016/j.biopha.2023.115324. (IF 7.5)

2022

Hosnedlova, B.; Kabanov, D.; Kepinska, M.; B Narayanan, V. H.; Parikesit, A. A.; Fernandez, C.; Bjoerklund, G.; Nguyen, H. V.; Farid, A.; Sochor, J.; Pholosi, A.; Baron, M.; Jakubek, M.; Kizek, R., Effect of Biosynthesized Silver Nanoparticles on Bacterial Biofilm Changes in S. aureus and E. coli. Nanomaterials 2022, 12 (13), 2183. DOI: 10.3390/nano12132183

Kunachowicz, D.; Sciskalska, M.; Jakubek, M.; Kizek, R.; Kepinska, M., Structural changes in selected human proteins induced by exposure to quantum dots, their biological relevance and possible biomedical applications. NanoImpact 2022, 26, 100405. DOI: 10.1016/j.impact.2022.100405

Antonyova, V.; Kejik, Z.; Brogyanyi, T.; Kaplanek, R.; Vesela, K.; Abramenko, N.; Ocelka, T.; Masarik, M.; Matkowski, A.; Gburek, J.; Abel, R.; Goede, A.; Preissner, R.; Novotny, P.; Jakubek, M., Non-psychotropic cannabinoids as inhibitors of TET1 protein. Bioorg. Chem. 2022, 124, 105793. DOI: 10.1016/j.bioorg.2022.105793

Zareba, N.; Wieclawik, K.; Kizek, R.; Hosnedlova, B.; Kepinska, M., The Impact of Fullerenes as Doxorubicin Nano-Transporters on Metallothionein and Superoxide Dismutase Status in MCF-10A Cells. Pharmaceutics 2022, 14 (1), 102. DOI: 10.3390/pharmaceutics14010102

Novakova, Z.; Mikesova, J.; Ondrakova, M.; Kutil, Z.; Vesela, K.; Martasek, P.; Barinka, C., Molecular characterization of a novel His333Arg variant of human protoporphyrinogen oxidase IX. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2022, 588, 182-186. DOI: 10.1016/j.bbrc.2021.12.062

Antonyova, V.; Tatar, A.; Kaplanek, R.; Kejik, Z.; Miksatkova, L.; Martasek, P.; Dvorankova, B.; Szabo, P.; Jakubek, M. Preparation of pyrrolo[3,2-b]pyrroles with benzohydrazide substitution and their use in the treatment of cancer and neurodegenerative diseases. WO2022063352, 2022.

Brogyanyi, T.; Kaplanek, R.; Talianova, V.; Vokurka, M.; Martasek, P.; Smetana, K.; Lacina, L.; Dvorankova, B.; Szabo, P.; Jakubek, M. Synthesis of Azulene hydrazide-hydrazones treating oncological diseases. WO2022063351, 2022.

Gál P, Brábek J, Holub M, Jakubek M, Šedo A, Lacina L, Strnadová K, Dubový P, Hornychová H, Ryška A, Smetana K Jr. Autoimmunity, cancer and COVID-19 abnormally activate wound healing pathways: critical role of inflammation. Histochem Cell Biol. 2022 Nov;158(5):415-434. doi: 10.1007/s00418-022-02140-x. (IF 2.531)

Talianová V, Kejík Z, Kaplánek R, Veselá K, Abramenko N, Lacina L, Strnadová K, Dvořánková B, Martásek P, Masařík M, Megová MH, Bušek P, Křížová J, Zdražilová L, Hansíková H, Vlčák E, Filimonenko V, Šedo A, Smetana K Jr, Jakubek M. New-Generation Heterocyclic Bis-Pentamethinium Salts as Potential Cytostatic Drugs with Dual IL-6R and Mitochondria-Targeting Activity. Pharmaceutics. 2022 Aug 17;14(8):1712. doi: 10.3390/pharmaceutics14081712.

Fialova JL, Hönigova K, Raudenska M, Miksatkova L, Zobalova R, Navratil J, Šmigová J, Moturu TR, Vicar T, Balvan J, Vesela K, Abramenko N, Kejik Z, Kaplanek R, Gumulec J, Rosel D, Martasek P, Brábek J, Jakubek M, Neuzil J, Masarik M. Pentamethinium salts suppress key metastatic processes by regulating mitochondrial function and inhibiting dihydroorotate dehydrogenase respiration. Biomed Pharmacother. 2022 Aug 30;154:113582. doi: 10.1016/j.biopha.2022.113582.

Hönigova K, Navratil J, Peltanova B, Polanska HH, Raudenska M, Masarik M. Metabolic tricks of cancer cells. Biochim Biophys Acta Rev Cancer. 2022 May;1877(3):188705. doi: 10.1016/j.bbcan.2022.188705.

2021

Kejik, Z.; Kaplanek, R.; Masarik, M.; Babula, P.; Matkowski, A.; Filipensky, P.; Vesela, K.; Gburek, J.; Sykora, D.; Martasek, P.; Jakubek, M., Iron Complexes of Flavonoids-Antioxidant Capacity and Beyond. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22 (2), 20. DOI: 10.3390/ijms22020646

Dachev, M.; Bryndova, J.; Jakubek, M.; Moucka, Z.; Urban, M., The Effects of Conjugated Linoleic Acids on Cancer. Processes 2021, 9 (3), 17. DOI: 10.3390/pr9030454

Jakubek, M.; Masarik, M.; Briza, T.; Kaplanek, R.; Vesela, K.; Abramenko, N.; Martasek, P., PPO-Inhibiting Herbicides and Structurally Relevant Schiff Bases: Evaluation of Inhibitory Activities against Human Protoporphyrinogen Oxidase. Processes 2021, 9 (2), 16. DOI: 10.3390/pr9020383

Abramenko, N.; Kejik, Z.; Kaplanek, R.; Tatar, A.; Brogyanyi, T.; Pajkova, M.; Sykora, D.; Vesela, K.; Antonyova, V.; Dytrych, P.; Ikeda-Saito, M.; Martasek, P.; Jakubek, M., Spectroscopic study of in situ-formed metallocomplexes of proton pump inhibitors in water. Chem. Biol. Drug Des. 2021, 97 (2), 305-314. DOI: 10.1111/cbdd.13782

Abramenko, N.; Vellieux, F.; Tesařová, P.; Kejík, Z.; Kaplánek, R.; Lacina, L.; Dvořánková, B.; Rösel, D.; Brábek, J.; Tesař, A.; Jakubek, M.; Smetana, K., Estrogen Receptor Modulators in Viral Infections Such as SARS−CoV−2: Therapeutic Consequences. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22 (12), 6551. DOI: 10.3390/ijms22126551

Shishkanova, T. V.; Briza, T.; Rezanka, P.; Kejik, Z.; Jakubek, M., Pentamethinium Salts Nanocomposite for Electrochemical Detection of Heparin. Materials 2021, 14 (18), 5357. DOI: 10.3390/ma14185357

Fialova Leischner, J.; Raudenska, M.; Jakubek, M.; Kejik, Z.; Martasek, P.; Babula, P.; Matkowski, A.; Filipensky, P.; Masarik, M., Novel Mitochondria-targeted Drugs for Cancer Therapy. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 2021, 21 (7), 816-832. DOI: 10.2174/1389557520666201118153242

Jurasek, M.; Valecka, J.; Novotny, I.; Kejik, Z.; Fahnrich, J.; Maresova, A.; Tauchen, J.; Bartunek, P.; Dolensky, B.; Jakubek, M.; Drasar, P. B.; Kralova, J., Synthesis and biological evaluation of cationic TopFluor cholesterol analogues. Bioorg. Chem. 2021, 117, 105410. DOI: 10.1016/j.bioorg.2021.105410

Kejík, Z.; Kaplánek, R.; Dytrych, P.; Masařík, M.; Veselá, K.; Abramenko, N.; Hoskovec, D.; Vašáková, M.; Králová, J.; Martásek, P.; Jakubek, M., Circulating Tumour Cells (CTCs) in NSCLC: From Prognosis to Therapy Design. Pharmaceutics 2021, 13 (11). DOI: 10.3390/pharmaceutics13111879

2020

David Sýkora, Jindřich Jindřich, Vladimír Král, Milan Jakubek, Ameneh Tatar, Zdeněk Kejík, Pavel Martásek, Sergey Zakharov, Formaldehyde Reacts with Amino Acids and Peptides with a Potential Role in Acute Methanol Intoxication, Journal of Analytical Toxicology, (2020), https://doi.org/10.1093/jat/bkaa039

Krejcir, R.;  Briza, T.;  Sterba, M.;  Simoncik, O.;  Muller, P.;  Coates, P. J.;  Martasek, P.;  Vojtesek, B.; Zatloukalova, P., Anticancer pentamethinium salt is a potent photosensitizer inducing mitochondrial disintegration and apoptosis upon red light illumination. J. Photochem. Photobiol., B 2020, 209, 111939. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2020.111939

 

Havlik, M.; Talianova, V.; Briza, T.; Kaplanek, R.; Martasek, P.; Kralova, J.; Kral, V. Preparation of naphthalimidofurans for applications in molecular biology. WO2020114531A1, 2020.

Talianova, V.; Briza, T.; Krcova, L.; Dolensky, B.; Kralova, J.; Martasek, P.; Kral, V.; Havlik, M., Coumarin Troger's base derivatives with cyanine substitution as selective and sensitive fluorescent lysosomal probes. Bioorg. Chem. 2020, 94, 103447. DOI: 10.1016/j.bioorg.2019.103447

Synytsya, A.; Poučková, P.; Zadinová, M.; Troshchynska, Y.; Štětina, J.; Synytsya, A.; Saloň, I.; Král, V., Hydrogels based on low-methoxyl amidated citrus pectin and flaxseed gum formulated with tripeptide glycyl-l-histidyl-l-lysine improve the healing of experimental cutting wounds in rats. Int. J. Biol. Macromol. 2020, 165, 3156-3168. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2020.09.251

Krcova, L.; Rimpelova, S.; Havlik, M.; Dolensky, B.; Vellieux, F.; Ruml, T.; Martasek, P.; Kral, V.; Briza, T., Highly selective mitochondrial probes based on fluorinated pentamethinium salts: On two-photon properties and microscopic applications. Dyes and Pigments 2020, 172, 107802. DOI: 10.1016/j.dyepig.2019.107802

Brabek, J.; Jakubek, M.; Vellieux, F.; Novotny, J.; Kolar, M.; Lacina, L.; Szabo, P.; Strnadova, K.; Rosel, D.; Dvainkova, B.; Smetana, K., Interleukin-6: Molecule in the Intersection of Cancer, Ageing and COVID-19. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21 (21). DOI: 10.3390/ijms21217937

Antonyova, V.; Kejik, Z.; Brogyanyi, T.; Kaplanek, R.; Pajkova, M.; Talianova, V.; Hromadka, R.; Masarik, M.; Sykora, D.; Miksatkova, L.; Martasek, P.; Jakubek, M., Role of mtDNA disturbances in the pathogenesis of Alzheimer's and Parkinson's disease. DNA Repair 2020, 91-92, 102871. DOI: 10.1016/j.dnarep.2020.102871

Abramenko, N.; Kejik, Z.; Kaplanek, R.; Tatar, A.; Brogyanyi, T.; Pajkova, M.; Sykora, D.; Vesela, K.; Antonyova, V.; Dytrych, P.; Ikeda-Saito, M.; Martasek, P.; Jakubek, M., Spectroscopic study of in situ-formed metallocomplexes of proton pump inhibitors in water. Chem. Biol. Drug Des. 2020, 97 (2), 305-314. DOI: 10.1111/cbdd.13782

2019

Jakubek, M., Kejik, Z., Kaplanek, R., Antonyova, V., Hromadka, R., Sandrikova, V., Sykora, D., Martasek, P., & Kral, V. (2019). Hydrazones as novel epigenetic modulators: Correlation between TET 1 protein inhibition activity and their iron(II) binding ability. Bioorg Chem, 88, 102809. doi:10.1016/j.bioorg.2019.02.034

Briza, T., Kralova, J., Rimpelova, S., Havlik, M., Kaplanek, R., Kejik, Z., Martasek, P., Mikula, I., Dzubak, P., Hajduch, M., Ruml, T., & Kral, V. (2019). Pentamethinium salts as ligands for cancer: Sulfated polysaccharide co-receptors as possible therapeutic target. Bioorg Chem, 82, 74-85. doi:10.1016/j.bioorg.2018.02.011

Havlik, M., Talianova, V., Kaplanek, R., Briza, T., Dolensky, B., Kralova, J., Martasek, P., & Kral, V. (2019). Versatile fluorophores for bioimaging applications: pi-expanded naphthalimide derivatives with skeletal and appendage diversity. Chem Commun (Camb), 55(18), 2696-2699. doi:10.1039/c8cc09638d

Krčová, L., Krejcir, R., Zatloukalova, P., Briza, T., Coates, P.J., Sterba, M., Müller, P., Kralová, J., Martasek, P., Kral, V., Vojtesek, B. (2019) A cyclic methinium salt induces cancer cell cytotoxicity through mitophagy inhibition and energetic collapse. International Journal of Molecular Sciences, 20, 4208. doi: 10.3390/ijms20174208

Róbert Hromádka, Zdeněk Kejík, Milan Jakubek, Robert Kaplánek, Viera Šandriková, Marian Urban, Pavel Martásek, Vladimír Král: Pigments from Filamentous Ascomycetes for Combination Therapy. Curr. Med. Chem. 26 (2019) 3812-3834. doi: 10.2174/0929867325666180330091933.

Milan Jakubek, Zdeněk Kejíka, Robert Kaplánek, Róbert Hromádka, Viera Šandriková, David Sýkora, Veronika Antonyová, Marian Urban, Petr Dytrych, Ivan Mikula, Pavel Martásek, Vladimír Král: Strategy for improved therapeutic efficiency of curcumin in the treatment of gastric cancer. Biomed. Pharmacother. 118 (2019) 109278. doi: 10.1016/j.biopha.2019.109278

2018

Kejik, Z., Jakubek, M., Kaplanek, R., Kralova, J., Mikula, I., Martasek, P., & Kral, V. (2018). Epigenetic bagents in combined anticancer therapy. Future Med Chem, 10(9), 1113-1130. doi:10.4155/fmc-2017-0203

2017

Kejik, Z., Kaplanek, R., Havlik, M., Briza, T., Jakubek, M., Kralova, J., Mikula, I., Martasek, P., & Kral, V. (2017). Optical probes and sensors as perspective tools in epigenetics. Bioorg Med Chem, 25(8), 2295-2306. doi:10.1016/j.bmc.2017.01.011

2016

Brezaniova, I., Hruby, M., Kralova, J., Kral, V., Cernochova, Z., Cernoch, P., Slouf, M., Kredatusova, J., & Stepanek, P. (2016). Temoporfin-loaded 1-tetradecanol-based thermoresponsive solid lipid nanoparticles for photodynamic therapy. J Control Release, 241, 34-44. doi:10.1016/j.jconrel.2016.09.009

2015

Briza, T., Kralova, J., Dolensky, B., Rimpelova, S., Kejik, Z., Ruml, T., Hajduch, M., Dzubak, P., Mikula, I., Martasek, P., Pouckova, P., & Kral, V. (2015). Striking antitumor activity of a methinium system with incorporated quinoxaline unit obtained by spontaneous cyclization. Chembiochem, 16(4), 555-558. doi:10.1002/cbic.201402662

Kaplanek, R., Jakubek, M., Rak, J., Kejik, Z., Havlik, M., Dolensky, B., Frydrych, I., Hajduch, M., Kolar, M., Bogdanova, K., Kralova, J., Dzubak, P., & Kral, V. (2015). Caffeine-hydrazones as anticancer agents with pronounced selectivity toward T-lymphoblastic leukaemia cells. Bioorg Chem, 60, 19-29. doi:10.1016/j.bioorg.2015.03.003

Kaplanek, R., Havlik, M., Dolensky, B., Rak, J., Dzubak, P., Konecny, P., Hajduch, M., Kralova, J., & Kral, V. (2015). Synthesis and biological activity evaluation of hydrazone derivatives based on a Troger's base skeleton. Bioorg Med Chem, 23(7), 1651-1659. doi:10.1016/j.bmc.2015.01.029

Tým

Prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. Prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D.

Prof. RNDr.
Michal Masařík, Ph.D.

Vědecký pracovník

michal.masarik@lf1.cuni.cz
+420325873021
Ing. Jan Hajduch, Ph.D. Ing. Jan Hajduch, Ph.D.

Ing.
Jan Hajduch, Ph.D.

Vědecký pracovník

jan.hajduch@lf1.cuni.cz
+420325873021
Ing. et. Ing. Božena Hosnedlová, Ph.D. Ing. et. Ing. Božena Hosnedlová, Ph.D.

Ing. et. Ing.
Božena Hosnedlová, Ph.D.

Vědecký pracovník

bozena.hosnedlova@lf1.cuni.cz
+420325873025
Ing. Zdeněk Kejík, Ph.D. Ing. Zdeněk Kejík, Ph.D.

Ing.
Zdeněk Kejík, Ph.D.

Vědecký pracovník

zdenek.kejik@lf1.cuni.cz
+420325873025
Ing. Kateřina Kučnirová, Ph.D. Ing. Kateřina Kučnirová, Ph.D.

Ing.
Kateřina Kučnirová, Ph.D.

Vědecký pracovník

katerina.kucnirova@lf1.cuni.cz
+420325873021
Ing. Miroslav Louma Ing. Miroslav Louma

Ing.
Miroslav Louma

Technicko hospodářský pracovník

miroslav.louma@lf1.cuni.cz
+420325873025
Bc. Vojtěch Albert Borek Bc. Vojtěch Albert Borek

Bc.
Vojtěch Albert Borek

Technicko hospodářský pracovník

vojtech.borek@lf1.cuni.cz
+420325873025

Výuka

V rámci skupiny Medicinální chemie je možné školit student v rámci Bc., Mgr. Či Ph.D. studia ve spolupráci například s Univerzitou Karlovou, VŠCHT Praha či jinou institucí. Témata prací jsou napříč oborů Medicína, chemie, biochemie, farmacie, genetika, analytická chemie, materiálové inženýrství či molekulární biologie a dalších. Níže jsou možnosti aktuálních témat prací.

Nabízená témata VŠ kvalifikačních prací

jméno název práce typ práce
Design, příprava a studium nových teranostik v medicinální chemii.
Malé organické molekuly, testování jejich cytostatické aktivity a inhibice interleukinu-6 včetně ovlivnění mitochondriální respirace
Deriváty antioxidantů jako teranostika zánětu
Nanomedicinální formulace a nosiče v terapii hlavo krčních nádorů
Analýza nesteroidních protizánětlivých léčiv v krevním séru
Analýza nesteroidních analgetik v krevním séru
Studium nových celulárních teranostik v analytické chemii
Spektroskopická charakterizace a studium dusíkatých syntetických receptorů pro ionty přechodných kovů