Strukturní proteiny a jejich komplexy

Strukturní proteiny a jejich komplexy

RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.

RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D. — Vedoucí projektu

Biotechnologický ústav AV ČR

O nás

Cytoskelet je nezbytný pro celou řadu základních buněčných procesů, jakými jsou na příklad buněčné dělení, motilita a nebo morfogeneze. Není však jasné, jak jednotlivé složky cytoskeletu spolupracují, aby svým kolektivním působením zajistili bezchybné fungování cytoskeletálních sítí během těchto buněčných procesů.

V našem výzkumu využíváme strategii stavění systému “zdola-nahoru”. Používáme purifikované strukturní proteiny, které pak kombinujeme in vitro do funkčních systémů. Takto rekonstituované systémy pak zkoumáme pomocí pokročilých biofyzikálních metod až na úroveň jedné molekuly. Naším cílem je kvantitativně porozumět molekulárním mechanizmům, jež tvoří základ daného cytoskeletálního systému. Za tímto účelem doprovázíme naše experimenty matematickým modelováním.

 

Další informace zde.

 

Aktuality

Publikace

2019

Siahaan V., Krattenmacher J., Hyman A. A., Diez S., Hernandez-Vega A., Lansky Z., Braun M. Kinetically distinct phases of tau on microtubules regulate kinesin motors and severing enzymes. Nature Cell Biology, 2019, 21, 1086–1092.

Schmidt-Cernohorska M, Zhernov I, Steib E, Le Guennec M, Achek R, Borgers S, Demurtas D, Mouawad L, Lansky Z, Hamel V, Guichard P. Flagellar microtubule doublet assembly in vitro reveals a regulatory role of tubulin C-terminal tails.
Science, 2019, 363(6424):285-288.

2018

Lüdecke, A., Seidel, A.M., Braun, M., Lansky, Z., Diez, S. Diffusive tail anchorage determines velocity and force produced by kinesin-14 between crosslinked microtubules. Nature Communications 2018, 9(1):2214.