Zdeněk Lánský obdržel Cenu předsedy Grantové agentury ČR
Výzkum — 10.11.2021

Strukturní proteiny a jejich komplexy

Zdeněk Lánský obdržel Cenu předsedy Grantové agentury ČR

Excelentní vědci a vědkyně obdrželi 30. září 2021 Cenu předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR) za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů, kterou letos výjimečně předala místopředsedkyně GA ČR Stanislava Hronová. Prestižní ocenění za nejlepší základní výzkum získal také Zdeněk Lánský z Biotechnologického ústavu AV ČR v centru BIOCEV.

Díky projektu „In vitro rekonstituce mitochondriálního transportního komplexu“ byl objeven mechanismus, který umožňuje molekulárním motorům najít schůdnou cestu v přeplněném nitru buňky. Přinesl zjištění, jak molekulární motory přepravují mitochondrie v nervových buňkách na dlouhé vzdálenosti a jak tento mechanismus zvyšuje spolehlivost transportu. Objasnění molekulárního mechanismu přináší poznatky významné pro další výzkum regulace transportu mitochondrií.

Popis oceněného projektu In vitro rekonstituce mitochondriálního transportního komplexu

Zdeněk Lánský vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy university. V současné době vede Laboratoř Strukturních Proteinů na Biotechnologickém ústavu AV ČR, která se zabývá dynamikou cytoskeletálních sítí. Cytoskeletální sítě tvoří vnitřní kostru buněk a jejich přeměňování pohání základní buněčné procesy, jako je například vnitrobuněčný transport. Cílem Laboratoře Strukturních Proteinů je porozumět rolím jednotlivých prvků cytoskeletálních sítí a tím přispět k pochopení daných buněčných procesů.

Více informací naleznete v oficiální tiskové zprávě GA ČR

Zdroj: GA ČR

Aktuality