Strukturní biologie signálních proteinů

Strukturní biologie signálních proteinů

RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.

RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Naše skupina se zabývá studiem protein-proteinových interakcí s cílem objasnit molekulární podstatu regulačních mechanismů signálních proteinů a jejich komplexů z biologicky významných signálních drah. Hlavní pozornost je věnována komplexů proteinů 14-3-3 s proteiny, které se podílejí na regulaci apoptosy, nádorové transformaci, G-proteinové a vápníkové signalizaci.

Pro pochopení vztahů mezi strukturou a funkcí studovaných proteinů a komplexů používáme různé biofyzikální (fluorescenční spektroskopii, analytickou ultracentrifugaci, ITC, MST, DSF), strukturní (proteinová krystalografie, NMR, SAXS) a biochemické (cílená mutagenese, enzymová kinetika) metody.

 

Cíle:

  • Příprava, biochemická a biofyzikální charakterizace vybraných signálních proteinů.
  • Studium stability a vazebné stechiometrie komplexů signálních proteinů.
  • Studium třídimensionální struktury komplexů signálních proteinů.

Profil skupiny (mateřská instituce): Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Aktuality

Publikace

2017

Alblova M, Smidova A, Docekal V, Vesely J, Herman P, Obsilova V, Obsil T. Molecular basis of the 14-3-3 protein-dependent activation of yeast neutral trehalase Nth1. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017, 114:E9811-E9820.

Kalabova D, Smidova A, Petrvalska O, Alblova M, Kosek D, Man P, Obsil T, Obsilova V. Human procaspase-2 phosphorylation at both S139 and S164 is required for 14-3-3 binding. Biochem Biophys Res Commun. 2017, 493:940-945.

Kacirova M, Novacek J, Man P, Obsilova V, Obsil T. Structural Basis for the 14-3-3 Protein-Dependent Inhibition of Phosducin Function. Biophys J. 2017, 112:1339-1349.

2016

Kylarova S, Kosek D, Petrvalska O, Psenakova K, Man P, Vecer J, Herman P, Obsilova V, Obsil T. Cysteine residues mediate high-affinity binding of thioredoxin to ASK1. FEBS J. 2016, 283:3821-3838.

Petrvalska O, Kosek D, Kukacka Z, Tosner Z, Man P, Vecer J, Herman P, Obsilova V, Obsil T. Structural Insight into the 14-3-3 Protein-dependent Inhibition of Protein Kinase ASK1 (Apoptosis Signal-regulating kinase 1). J Biol Chem. 2016, 291:20753-65.

2015

Kacirova M, Kosek D, Kadek A, Man P, Vecer J, Herman P, Obsilova V, Obsil T. Structural Characterization of Phosducin and Its Complex with the 14-3-3 Protein. J Biol Chem. 2015, 290:16246-60.

2014

Kosek D, Kylarova S, Psenakova K, Rezabkova L, Herman P, Vecer J, Obsilova V, Obsil T. Biophysical and structural characterization of the thioredoxin-binding domain of protein kinase ASK1 and its interaction with reduced thioredoxin. J Biol Chem. 2014, 289:24463-74.

Kopecka M, Kosek D, Kukacka Z, Rezabkova L, Man P, Novak P, Obsil T, Obsilova V. Role of the EF-hand-like motif in the 14-3-3 protein-mediated activation of yeast neutral trehalase Nth1. J Biol Chem. 2014, 289:13948-61.

2013

Macakova E, Kopecka M, Kukacka Z, Veisova D, Novak P, Man P, Obsil T, Obsilova V. Structural basis of the 14-3-3 protein-dependent activation of yeast neutral trehalase Nth1. Biochim Biophys Acta. 2013, 1830:4491-9.

2012

Veisova D, Macakova E, Rezabkova L, Sulc M, Vacha P, Sychrova H, Obsil T, Obsilova V. Role of individual phosphorylation sites for the 14-3-3-protein-dependent activation of yeast neutral trehalase Nth1. Biochem J. 2012,443:663-670.

Tým