Leukocytární motilita

Leukocytární motilita

Mgr. Miroslav Hons, Ph.D.

Mgr. Miroslav Hons, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Účinná imunitní odpověď vyžaduje od buněk imunitního systému být v přesný čas na správném místě a závisí na jejich rychlé pohyblivosti a správném umístění v lymfatických orgánech. Biologické mechanismy, které vedou k morfologické polaritě a migraci leukocytů budou hlavním předmětem našeho výzkumu spolu se zájmem o systémové změny v imunitě při defektech leukocytární motility.

Náš výzkum se bude soustředit na dva hlavní okruhy. Za prvé, in vitro budeme studovat buněčné mechanismy leukocytární motility. Změny v morfologii a migrace eukaryotických buněk závisí na cytoskeletu. Souvislost mezi buněčnou signalizací a dynamikou cytoskeletárních komponent po vystavení buněk externímu stimulu, např. chemokinu, budeme sledovat pomocí fluorescenční mikroskopie. Dále zahájíme výrobu silikonových mikročipů. Tyto mikročipy budou sloužit k mechanickému stísnění buněk nebo budou vybaveny kanálky s restriktivní geometrií. Pomocí mikročipů vystavíme leukocyty alternativnímu stimulu – mechanickému stresu. Mechanický stres hraje dosud neznámou roli v biologii leukocytů, přestože jde o významný faktor v biologii adherentních buněk. Kombinace pokročilé mikroskopie a mikromanipulací pomocí mikročipů nám umožní etablovat původní a originální výzkum mechanobiologie leukocytů.

Druhý výzkumný okruh se bude soustředit na leukocytární motilitu in vivo. Za tímto účelem využijeme intravitální dvoufotonovou mikroskopii. Budeme zobrazovat a kvantitativně analyzovat pohyb leukocytů v lymfatických orgánech a stimulovaných periferních tkáních. Intravitální mikroskopie doplní náš redukcionistický in vitro přístup a umožní nám dosáhnou vysokou úroveň porozumění našich témat.

Aktuality

Publikace

2020

Cellular locomotion using environmental topography. Reversat A, Gaertner F, Merrin J, Stopp J, Tasciyan S, Aguilera J, Vries I, Hauschild R, Hons M, Piel M, Callan-Jones A, Voituriez R and Sixt M. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2283-z