Leukocytární motilita

Leukocytární motilita

Mgr. Miroslav Hons, Ph.D.

Mgr. Miroslav Hons, Ph.D. — Vedoucí projektu

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

O nás

Účinná imunitní odpověď vyžaduje od buněk imunitního systému být v přesný čas na správném místě a závisí na jejich rychlé pohyblivosti a správném umístění v lymfatických orgánech. Biologické mechanismy, které vedou k morfologické polaritě a migraci leukocytů budou hlavním předmětem našeho výzkumu spolu se zájmem o systémové změny v imunitě při defektech leukocytární motility.

Náš výzkum se bude soustředit na dva hlavní okruhy. Za prvé, in vitro budeme studovat buněčné mechanismy leukocytární motility. Změny v morfologii a migrace eukaryotických buněk závisí na cytoskeletu. Souvislost mezi buněčnou signalizací a dynamikou cytoskeletárních komponent po vystavení buněk externímu stimulu, např. chemokinu, budeme sledovat pomocí fluorescenční mikroskopie. Dále zahájíme výrobu silikonových mikročipů. Tyto mikročipy budou sloužit k mechanickému stísnění buněk nebo budou vybaveny kanálky s restriktivní geometrií. Pomocí mikročipů vystavíme leukocyty alternativnímu stimulu – mechanickému stresu. Mechanický stres hraje dosud neznámou roli v biologii leukocytů, přestože jde o významný faktor v biologii adherentních buněk. Kombinace pokročilé mikroskopie a mikromanipulací pomocí mikročipů nám umožní etablovat původní a originální výzkum mechanobiologie leukocytů.

Druhý výzkumný okruh se bude soustředit na leukocytární motilitu in vivo. Za tímto účelem využijeme intravitální dvoufotonovou mikroskopii. Budeme zobrazovat a kvantitativně analyzovat pohyb leukocytů v lymfatických orgánech a stimulovaných periferních tkáních. Intravitální mikroskopie doplní náš redukcionistický in vitro přístup a umožní nám dosáhnou vysokou úroveň porozumění našich témat.

Aktuality

Publikace

2022

Assen FP, Abe J, Hons M, Hauschild R, Shamipour S, Kaufmann WA, Costanzo T, Krens G, Brown M, Ludewig B, Hippenmeyer S, Heisenberg CP, Weninger W, Hannezo E, Luther SA, Stein JV, Sixt M. Multitier mechanics control stromal adaptations in the swelling lymph node. Nat Immunol. 2022 Aug;23(8):1246-1255. doi: 10.1038/s41590-022-01257-4. (IF 31.25)

Weier AK, Homrich M, Ebbinghaus S, Juda P, Miková E, Hauschild R, Zhang L, Quast T, Mass E, Schlitzer A, Kolanus W, Burgdorf S, Gruß OJ, Hons M, Wieser S, Kiermaier E. Multiple centrosomes enhance migration and immune cell effector functions of mature dendritic cells. J Cell Biol. 2022 Dec 5;221(12):e202107134. doi: 10.1083/jcb.202107134. (IF 8.077)

Gaertner F, Reis-Rodrigues P, de Vries I, Hons M, Aguilera J, Riedl M, Leithner A, Tasciyan S, Kopf A, Merrin J, Zheden V, Kaufmann WA, Hauschild R, Sixt M. WASp triggers mechanosensitive actin patches to facilitate immune cell migration in dense tissues. Dev Cell. 2022 Jan 10;57(1):47-62.e9. doi: 10.1016/j.devcel.2021.11.024. (IF 12.270)

2020

Reversat A, Gaertner F, Merrin J, Stopp J, Tasciyan S, Aguilera J, Vries I, Hauschild R, Hons M, Piel M, Callan-Jones A, Voituriez R and Sixt M. Cellular locomotion using environmental topography. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2283-z

2018

Hons M, Kopf A, Hauschild R, Leithner A, Gaertner F, Abe J, Renkawitz J, Stein JV, Sixt M. Chemokines and integrins independently tune actin flow and substrate friction during intranodal migration of T cells. Nat Immunol. 2018 Jun;19(6):606-616. doi: 10.1038/s41590-018-0109-z.

2011

Soriano SF, Hons M, Schumann K, Kumar V, Dennier TJ, Lyck R, Sixt
M, Stein JV. In vivo analysis of uropod function during physiological T cell trafficking. J Immunol. 2011 Sep 1;187(5):2356-64. doi:10.4049/jimmunol.1100935.

2010

Faroudi M, Hons M, Zachacz A, Dumont C, Lyck R, Stein JV, Tybulewicz
VL. Critical roles for Rac GTPases in T-cell migration to and within lymph nodes. Blood. 2010 Dec 16;116(25):5536-47. doi:10.1182/blood-2010-08-299438.

2007

Guarda G, Hons M, Soriano SF, Huang AY, Polley R, Martín-Fontecha A, Stein
JV, Germain RN, Lanzavecchia A, Sallusto F. L-selectin-negative CCR7- effector and memory CD8+ T cells enter reactive lymph nodes and kill dendritic cells. Nat Immunol. 2007 Jul;8(7):743-52.