Laboratoř molekulární onkologie

Laboratoř molekulární onkologie

RNDr. Radoslav Janoštiak, Ph.D.

RNDr. Radoslav Janoštiak, Ph.D. — Vedoucí projektu

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

O nás

Schopnost dynamicky řídit buněčnou proliferaci je zásadní pro udržení homeostázy u mnohobuněčných organismů. Existují tři hlavní buněčné stavy, proliferativní, klidový a senescentní, a každá buňka musí integrovat různé environmentální podněty, aby udržela rovnováhu.

Narušení této rovnováhy vede k patologickým stavům, jako je rakovina. Nicméně i rakovinné buňky musí být schopny regulovat přechod mezi proliferací a klidem, aby se mohly metastaticky šířit nebo přežily environmentální stres (jako je nedostatek živin nebo terapie).

Výzkumný projekt si klade za cíl prozkoumat hypotézu, že buněčný klid je aktivně udržovaný stav, nikoli pasivní stav, který je způsoben nedostatkem pro-proliferativní signalizace. Nádory udržují rovnováhu mezi proliferativními a dormantními buňkami a poměr se mění v reakci na terapii nebo kolonizaci cizího místa. Nedávné důkazy navíc naznačují, že jednotlivé klidové buňky mají různý potenciál opětovného probuzení, což naznačuje existenci subpopulací klidových buněk, které mohou záviset na signálech přicházejících z jejich mikroprostředí.

Výzkum se zaměří na dvě propojené oblasti. První z nich bude mapování molekul a signálů, které hrají klíčovou roli v komunikaci mezi klidovými a proliferativními buňkami (kontakty mezi buňkami, parakrinní, autokrinní signalizace, molekuly ECM). Druhou linií výzkumu bude charakterizace signálních drah řídících přechod mezi proliferativním a klidovým stavem. Jako model použijeme buňky trojitě-negativního karcinomu prsu (TNBC) kvůli jejich schopnosti zůstat v klidu po delší dobu a dát vzniknout novému nádoru roky po eradikaci primárního nádoru.

Metodicky budeme využívat CRISPR/Cas9 technologii, kultivaci 3D organoidů, pokročilou proteomiku založenou na MS, sekvenováni RNA na úrovni směsi buněk i jednotlivých buněk (single cell mRNA sequencing) a vzorky od pacientů.

Aktuality

Publikace

2024

Csergeová L, Krbušek D, Janoštiak R. CIP/KIP and INK4 families as hostages of oncogenic signaling. Cell Div. 2024 Apr 1;19(1):11. doi: 10.1186/s13008-024-00115-z. (IF 2.3)

2023

Lerner G, Tang H, Singh K, Golestani R, St Claire S, Humphrey PA, Lannin D, Janostiak R, Harigopal M. AMACR Expression is a Potential Diagnostic Marker in Apocrine Lesions of Breast, and is Associated with High Histologic Grade and Lymph Node Metastases in Some Invasive Apocrine Breast Cancers. Clin Breast Cancer. 2023 Feb;23(2):199-210. doi: 10.1016/j.clbc.2022.11.012. (IF 3.078)

Dave J, Jagana V, Janostiak R, Bisserier M. Unraveling the epigenetic landscape of pulmonary arterial hypertension: implications for personalized medicine development. J Transl Med. 2023 Jul 17;21(1):477. doi: 10.1186/s12967-023-04339-5. (IF 7.4)

Herceg S, Janoštiak R. Diagnostic and Prognostic Profiling of Nucleocytoplasmic Shuttling Genes in Hepatocellular Carcinoma. Folia Biol (Praha). 2023;69(4):133-148. doi: 10.14712/fb2023069040133. (IF 0.6)