Kmenové buňky v epidermis a jejich užití v buněčné terapii

Kmenové buňky v epidermis a jejich užití v buněčné terapii

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. — Vedoucí projektu

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

O nás

Projekt se zabývá studiem možností izolace kmenových buněk epidermis, jako jsou epidermové kmenové buňky a multipotentní kmenové buňky z neurální lišty. Tyto buňky patří mezi nejsnáze dosažitelné kmenové buňky v lidském těle. V rámci projektu bude studována jejich in vitro propagace a řízená diferenciace do dalších buněčných typů.

Důraz je kladen zejména na studium úlohy mikroprostředí na fungování těchto buněk za fyziologických i patologických (onkologická onemocnění) stavů jako nutné podmínky pro jejich expanzi in vitro.

Výzkumné cíle:

  • Vývoj separačních a kultivačních metod pro přípravu kmenových buněk z lidské epidermis;
  • vývoj metod pro jejich diferenciaci a charakterizaci získaných buněčných typů;
  • studium vlivu mikroprostředí na fungování kmenových buněk a na jejich cílené diferenciace;
  • vývoj nových klinických aplikací.

 

Profil skupiny (mateřská instituce): Skin stem cell lab

 

Aktuality

Publikace

2019

Vsiansky V, Svobodova M, Gumulec J, Cernei N, Sterbova D, Zitka O, Kostrica R, Smilek P, Plzak J, Betka J, Kalfert D, Masarik M, Raudenska M. Prognostic Significance of Serum Free Amino Acids in Head and Neck Cancers. Cells. 2019; 8(5):428. (IF 4.829)

Münster L, Fojtů M, Capáková Z, Vaculovič T, Tvrdoňová M, Kuřitka I, Masařík M, Vícha J. Selectively Oxidized Cellulose with Adjustable Molecular Weight for Controlled Release of Platinum Anticancer Drugs. Biomacromolecules. 2019 Apr 8;20(4):1623-1634. doi: 10.1021/acs.biomac.8b01807. (IF 5.738)

Plzák J, Bouček J, Bandúrová V, Kolář M, Hradilová M, Szabo P, Lacina L, Chovanec M, Smetana K Jr. The Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Microenvironment as a Potential Target for Cancer Therapy. Cancers (Basel). 2019 Mar 28;11(4). pii: E440. doi: 10.3390/cancers11040440. (IF 5.326)

Lacina L, Čoma M, Dvořánková B, Kodet O, Melegová N, Gál P, Smetana K Jr. Evolution of Cancer Progression in the Context of Darwinism. Anticancer Res. 2019 Jan;39(1):1-16. doi: 10.21873/anticanres.13074. (IF 1.865)

Peltanova B, Raudenska M, Masarik M. Effect of tumor microenvironment on pathogenesis of the head and neck squamous cell carcinoma: a systematic review. Mol Cancer. 2019 Mar 30;18(1):63. doi: 10.1186/s12943-019-0983-5. (IF 7.78)

Lacina L, Brábek J, Král V, Kodet O, Smetana K Jr. Interleukin-6: a molecule with complex biological impact in cancer. Histol Histopathol. 2019 Feb;34(2):125-136. doi: 10.14670/HH-18-033. (IF 2.015)

Raudenska M, Balvan J, Fojtu M, Gumulec J, Masarik M. Unexpected therapeutic effects of cisplatin. Metallomics. 2019 Jul 17;11(7):1182-1199. doi: 10.1039/c9mt00049f.

2018

Solís D, Bovin NV, Davis AP, Jiménez-Barbero J, Romero A, Roy R, Smetana K Jr, Gabius HJ. A guide into glycosciences: How chemistry, biochemistry and biology cooperate to crack the sugar code. Biochim Biophys Acta. 2015 Jan;1850(1):186-235.

Lacina L, Kodet O, Dvořánková B, Szabo P, Smetana K Jr.: Ecology of melanoma cell. Histol Histopathol 33: 247-254 (2018) (IF 2.025)

Kodet O., Dvořánková B., Bendlová B., Sýkorová V., Krajsová I., Štork J, Kučera J., Szabo P., Strnad H., Kolář M., Vlček Č., Smetana K. Jr., Lacina L.: Microenvironment‑driven resistance to B ‑Raf inhibition in a melanoma patient is accompanied by broad changes of gene methylation and expression in distal fibroblasts. Int J Mol Med 41: 3687-2703 (2018). (IF 2.341)

2017

Gál P, Varinská L, Fáber L, Novák Š, Szabo P, Mitrengová P, Mirossay A, Mučaji P, Smetana K. Jr.: How signaling molecules regulate tumor microenvironment: Parallels to wound Repair. Molecules. 22: pii: E1818 (2017) (IF 2.861)

2016

Smetana K., jr. Lacina L., Szabo, P., Dvořánková, B., Brož, P., Šedo, A.: Ageing as an important risk factor for cancer. Anticancer Res 36: 5009-5018 (2016) (IF 1.895)

2015

Kodet, O., Lacina, L., Krejčí, E., Dvořánková, B., Grim, M., Štork, J., Kodetová, D., Vlček, Č., Šáchová, J., Kolář, M., Strnad, H., Smetana, K.: Melanoma cells influence the differentiation pattern of human epidermal keratinocytes. Mol Cancer. doi: 10.1186/1476-4598-14-1 (2015)

Smetana K Jr, Szabo P, Gal P, André S, Gabius HJ, Kodet O, Dvořánková B. Emerging role of tissue lectins as microenvironmental effectors in tumors and wounds. Histol Histopathol. 2015 Mar;30(3):293-309.

Lacina, L. Plzak J., Kodet O., Szabo P., Chovanec, M., Dvorankova B., Smetana, K. Jr.: Cancer microenvironment: What can we learn from the stem cell niche. Int J Mol Sci 16: 24094-24110 (2015) (IF 2. 862)

2013

Smetana, K, Jr et al: Role of stromal fibroblasts in cancer originated from squamous epithelia. In Bai, X. (ed) Dermal Fibroblasts: Histological Perspectives, Characterization and Role in Disease. Nova Sciences Publishers, New York (2013) pp. 83-94

Tým

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Prof. MUDr.
Karel Smetana, DrSc.

Vedoucí skupiny Kmenové buňky v epidermis a jejich užití v buněčné terapii

karel.smetana@lf1.cuni.cz
+420325873021, +420325873009
Prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. Prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D.

Prof. RNDr.
Michal Masařík, Ph.D.

Vědecký pracovník

michal.masarik@lf1.cuni.cz
+420325873021