Vědci z ÚEM AV ČR ve spolupráci s BIOCEV uspořádali jednodenní workshop regenerativní medicíny BIOCEV Regeneration I
Výzkum — 16.09.2021

Bioarteficiální struktury pro náhradu a regeneraci poškozených tkání

Vědci z ÚEM AV ČR ve spolupráci s BIOCEV uspořádali jednodenní workshop regenerativní medicíny BIOCEV Regeneration I

Akce se konala v konferenčním sále výzkumného centra BIOCEV za účasti zahraničních hostů. Pozvání přijali prof. James Fawcett z University of Cambridge (UK), Jessica CF Kwok z University of Leeds (UK), prof. Leonora Bużańska z Mossakowski Medical Research Institute, PAS (PL) a prof. András Dinnyés z BioTalentum LTD (HU), který se akce zúčastnil vzdáleně prostřednictvím online prezentace.

Kromě zahraničních vědců vystoupili také další vzácní hosté, a to Ognen Pop-Georgievski z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, doc. Lucie Bačáková z Fyziologického ústavu AV ČR, Petr Bauer ze společnosti Bioinova a.s. a doc. Petr Vaňhara z Masarykovy univerzity v Brně.

Úvodního slova se ujali ředitelka ÚEM AV ČR Miroslava Anděrová a  prof. Pavel Martásek, ředitel centra BIOCEV. Poté již následovaly jednotlivé prezentace hostů zaměřené na výzkum kmenových buněk, biomateriálů a na jednotlivé aspekty regenerativní medicíny.  Akce se těšila velkému zájmu odborné veřejnosti. Celkem se workshopu zúčastnilo 50 posluchačů z řad Ph.D. studentů a zaměstnanců AV ČR a výzkumného centra BIOCEV.

Akce byla organizována vědeckými pracovníky a studenty detašovaného pracoviště ÚEM AV ČR v centru BIOCEV a uskutečnila se za finanční podpory Mezinárodního Visegradského fondu a projektu Neurorecon.

Program akce naleznete ZDE

Zdroj: ÚEM AV ČR, BIOCEV

Aktuality