Studium interakcí viru vakcinie s hostitelem a reaktivace latentního HIV-1

Studium interakcí viru vakcinie s hostitelem a reaktivace latentního HIV-1

MUDr. Zora Mělková, Ph.D.

MUDr. Zora Mělková, Ph.D. — Vedoucí projektu

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

O nás

V projektu studujeme interakce viru vakcínie a HIV-1 s hostitelem, specificky odpověď atopického organismu na infekci virem vakcínie a vliv redoxního potenciálu na reaktivaci latentího HIV-1. Tento výzkum by měl dát základ novým terapeutickým a vakcinačním postupům využitelným u infekcí těmito viry.

 

Cíle výzkumu:

  • Vyvinout myší model eczema vaccinatum na myších Nc/Nga, případně na jiném myším modelu atopické dermatitidy, a studovat imunologickou odpověď atopického organismu na virus vakcínie.
  • Testovat protivirovou účinnost vybraných derivátů kyseliny ethakrynové či jiných látek s anti-poxvirovým účinkem in vivo; na tkáňových kulturách studovat přesný mechanismus účinku těchto látek, charakter smrti infikovaných buněk různého embryonálního původu a její význam pro indukci imunitní odpovědi v infekci virem vakcínie
  • Charakterizovat na molekulární úrovni mechanismus působení redox-modulujících agens na reaktivaci latentního HIV-1 a výsledky získané in vitro na tkáňových kulturách ověřit v primárních periferních lymfocytech zdravých dárců a HIV+ pacientů ex vivo.

 Další informace najdete v angličtině na stránce www.phenogenomics.cz nebo na stránkách https://biocev.lf1.cuni.cz/

Aktuality

Publikace

2021

Pilna H, Hajkova V, Knitlova J, Liskova J, Elsterova J, Melkova Z. Vaccinia Virus Expressing Interferon Regulatory Factor 3 Induces Higher Protective Immune Responses against Lethal Poxvirus Challenge in Atopic Organism. Viruses. 2021 Oct 3;13(10):1986. doi: 10.3390/v13101986.

2020

Vopalensky V, Sykora M, Melkova Z, Masek T, Pospisek M. Transcripts of vaccinia virus postreplicative genes do not contain a 5' methylguanosine cap. bioRxiv preprint, version posted July 15, 2020. doi: 10.1101/2020.07.15.204867

2018

Font-Haro A, Janovec V, Hofman T, Machala L, Jilich D, Melkova Z, Weber J,
Trejbalova K, Hirsch I. Expression of TIM-3 on Plasmacytoid Dendritic
Cells as a Predictive Biomarker of Decline in HIV-1 RNA Level during ART. Viruses 2018; 10(4), 154-167.

2017

Shankaran P, Madlenakova M, Hajkova V, Jilich D, Svobodova I, Horinek A, Fujikura Y, Melkova Z. Effects of Heme degradation products on reactivation of latent HIV-1. Acta Virol. 2017 Feb 6;61(1). doi: 10.4149/av_2017_01_86. (IF 1.222)

Melkova Z, Shankaran P, Madlenakova M, Bodor J. Current views on HIV-1 latency, persistence, and cure. Folia Microbiol (Praha). 2017 Jan;62(1):73-87. doi: 10.1007/s12223-016-0474-7. (IF 1.335)

2016

Fujikura Y, Krijt J, Povýšil C, Mělková Z, Přikryl P, Vokurka M, Nečas E. Iron Overload Causes Alterations of E-Cadherin in the Liver. Folia Biol (Praha). 2016;62(3):95-102. PubMed PMID: 27516188. (IF 0.833)

Tým

MUDr. Zora Mělková, Ph.D. MUDr. Zora Mělková, Ph.D.

MUDr.
Zora Mělková, Ph.D.

Vedoucí skupiny Studium interakcí viru vakcinie s hostitelem a reaktivace latentního HIV-1

zora.melkova@lf1.cuni.cz
+420325873014, +420325873006