Laboratoř proteinového inženýrství

Laboratoř proteinového inženýrství

RNDr. Jiří Zahradník, Ph.D.

RNDr. Jiří Zahradník, Ph.D. — Vedoucí projektu

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

O nás

Proteiny jsou často nazývány stavebními kameny života, protože se nacházejí všude a vykonávající téměř všechny buněčné funkce. Jejich komplexita je fascinující a šokující zároveň. Dramatický rozvoj výpočetních a experimentálních metod v poslední dekádě nám podstatně změnil pohled na proteiny, umožnil studium molekul dříve neuchopitelných a zpřístupnil jejich cílené funkční modifikace.  

Naše laboratoř se zaměřuje na vývoj a použití moderních in vitro evolučních metod a metod proteinového inženýrství ke studiu biologických fenoménů těžko přístupných klasickými metodami strukturní biologie založených na expresi a purifikaci proteinů. Náš přístup je založen na vývoji alternativ k přirozeným proteinům, které jsou vhodnější pro práci v laboratoři a umožní nám tak zkoumat jejich vlastnosti. Tento přístup aplikujeme zejména na proteiny a jejich interakce podílející se na vzájemném působení mezi patogenem a jeho hostitelem a proteiny důležité pro imunitní systém stejně tak jako na evoluci proteinů a jejich interakcí.    

V současné době se zaměřujeme na virus SARS-CoV-2  a jeho interakci s buněčným receptorem ACE2. Naším cílem je předpovídat nové mutace viru SARS-CoV-2  a mapovat jejich postupné kombinace tvořící takzvané evoluční cesty. Rychlý vznik nových variant, které nahrazují varianty cirkulující v populaci, vyžaduje vývoj nástrojů, které umožní rychlé zhodnocení, analýzu a predikci dalšího průběhu. V budoucnosti využijeme našich přístupů pro studium dalších patogenů a výzev.  

Aktuality