Oddělení transgenních modelů nemocí

Oddělení transgenních modelů nemocí

PD. Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček

PD. Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček — Vedoucí projektu

Ústav molekulární genetiky AV ČR

O nás

Laboratoř se zabývá vývojem nových modelů nemocí pomocí moderních transgenních technologií a soustřeďuje se na výzkum fyziologické a patologické role vybraných proteáz, tj. proteolytických enzymů, které se specificky podílejí nejen na vývoji různých tkání, ale jsou spoluzodpovědné například za vývoji mmunitních chorob, zánětů nebo rakovinových procesů.

Výzkumné projekty se zaměřují na studium procesů spojených s vývojem zánětu a fibrózy jater. V těchto procesech zkoumáme funkci metaloproteináz rodin MMP a ADAM a jejich inhibitorů. Studujeme zejména úlohu ADAM10 při regeneraci, zánětu a vývoji fibrózy v játrech pomocí myšího modelu, který je kondicionálně deficientní pro gen proteinázy ADAM10 v  játrech. Vytváříme transgenní myšší modely pro studium role aktivace jaterních hvězdicových buněk (HSC) a myofibroblastů v jaterní fibrogenezi.

Podrobnější informace jsou k dispozici v anglické verzi stránek.


Fig. 1. Compromised epithelial barrier function in Mmp-19-/- mice. Confocal microscopy images of MUC2 expression in the colon mucus layer of WT and Mmp-19-/- mice.
Fig. 3. Compromised epithelial barrier function in Mmp-19-/- mice. Confocal microscopy images of MUC2 expression in the colon mucus layer of WT and Mmp-19-/- mice.
 

Aktuality

Tým

PD. Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček PD. Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček

PD. Dr. rer. nat. habil.
Radislav Sedláček

Ředitel, České centrum pro fenogenomiku

radislav.sedlacek@img.cas.cz
+420325873243
Mgr. Jan Procházka, Ph.D.

Mgr.
Jan Procházka, Ph.D.

Zástupce vedoucího skupiny
Vedoucí fenotypizačního modulu CCP

jan.prochazka@img.cas.cz
+420325873259, +420325873262
Mgr. Gizela Koubková, Ph.D.

Mgr.
Gizela Koubková, Ph.D.

Vědecký asistent; Systematická fenotypizace myších a potkaních mutantních modelů k anotaci funkce genů

gizela@img.cas.cz
+420325873259
RNDr. Karel Chalupský, Ph.D.

RNDr.
Karel Chalupský, Ph.D.

Vedoucí biochemické platformy; Phenogenomics: Systematic phenotypic analysis of mice and rat mutant models for the annotation of gene function

karel.chalupsky@img.cas.cz
+420325873244, +420325873232