Laboratoř esenciálních kovů a designu nových léčiv

Laboratoř esenciálních kovů a designu nových léčiv

RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.

RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D. — Vedoucí projektu

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

O nás

Naše laboratoř se zaměřuje na 2 témata:

1) Charakterizace nutričních požadavků, mechanismů příjmu a intracelulárního metabolismu kovů, zejména železa a mědi, a identifikace molekul, které se na těchto procesech podílejí.

2) Repurposing stávajících léčiv a objevování nových léčiv proti lékařsky významným patogenním eukaryotickým mikroorganismům.

 

 

Esenciální kovy

Význam kovů pro přežití mikroorganismů je nejlépe demonstrován na železe. Fytoplankton se podílí na téměř 50 % primární produkce, přesto vody oceánů obsahují limitní koncentrace několika základních živin, zejména železa, prvku, který fotosyntetizující organismy vyžadují ve zvláště hojném množství. Železo hraje také důležitou roli ve vztahu mezi hostitelem a patogenem. Mnoho patogenů je vysoce závislých na dostatečném přísunu železa a přijímají tento kov od hostitele různými a odlišnými cestami. Aktivace a exprese takových mikrobiálních systémů získávání železa souvisí s jejich patogenitou a šířením. Zadržování železa je tedy účinnou antimikrobiální obrannou strategií hostitele. Náš projekt je zaměřen na charakterizaci nutričních nároků, mechanismu příjmu a intracelulárního metabolismu kovů, především železa a mědi, a identifikaci molekul, které se těchto procesů účastní. Výzkum zahrnuje metabolismus specifický pro patogenní organismy (parazitické protisty) a strategie nezbytné pro život v nutričně omezeném prostředí (jednobuněčné řasy). Jako modelový organismus používáme Saccharomyces cerevisiae.

 

Zastoupení transportních systémů železa u parazitických protist.
Jan Mach & Robert Sutak. Metallomics 2020,12, 1335-1347
© The Royal Society of Chemistry 2020

 

Design nových léčiv

Mnoho v současnosti dostupných antiparazitárních a antimykotických léků první linie má závažná omezení, včetně nežádoucích vedlejších účinků, složitého podávání a rostoucího výskytu rezistence. Naše laboratoř se zabývá objevováním nových a repurposingem léčiv proti lékařsky významným patogenním eukaryotickým mikroorganismům, jako jsou původci spavé nemoci, Chagasovy choroby, malárie, patogenní kvasinky Candida albicans a Cryptococcus neoformans, mozkožravá améba Naegleria fowleri a původce akantamébové keratitidy. Pro studie in vivo používáme myší modely infekce Cryptococcus neoformans a Trypanosoma brucei. Příkladem úspěšného repurposingu léčiv je potenciální využití protinádorového léčiva MitoTam jako vysoce selektivního antiparazitika.

 

Schematické znázornění navrhovaného způsobu účinku přípravku MitoTam na mitochondrie T. brucei

 

Webové stránky laboratoře

Aktuality

Publikace

2023

Ženíšková K, Mach J, Arbon D, Štursa J, Werner L, Zoltner M, Sutak R. The 4-Aminomethylphenoxy-Benzoxaborole AN3057 as a Potential Treatment Option for Primary Amoebic Meningoencephalitis. Antimicrob Agents Chemother. 2023

2022

Arbon D, Ženíšková K, Šubrtová K, Mach J, Štursa J, Machado M, Zahedifard F, Leštinová T, Hierro-Yap C, Neuzil J, Volf P, Ganter M, Zoltner M, Zíková A, Werner L, Sutak R. Repurposing of MitoTam: Novel Anti-Cancer Drug Candidate Exhibits Potent Activity against Major Protozoan and Fungal Pathogens. Antimicrob Agents Chemother. 2022 Aug 16;66(8):e0072722. doi: 10.1128/aac.00727-22. Epub 2022 Jul 20. PMID: 35856666; PMCID: PMC9380531.

Maria Grechnikova, Dominik Arbon, Kateřina Ženíšková, Ronald Malych, Jan Mach, Lucie Krejbichová, Aneta Šimáčková, Robert Sutak,
Elucidation of iron homeostasis in Acanthamoeba castellanii, International Journal for Parasitology, Volume 52, Issue 8, 2022, Pages 497-508, ISSN 0020-7519,
https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2022.03.007.

Ženíšková K, Grechnikova M and Sutak R (2022) Copper Metabolism in Naegleria gruberi and Its Deadly Relative Naegleria fowleri. Front. Cell Dev. Biol. 10:853463. doi: 10.3389/fcell.2022.853463

Ronald Malych, Zoltán Füssy, Kateřina Ženíšková, Dominik Arbon, Vladimír Hampl, Ivan Hrdý, Robert Sutak, The response of Naegleria gruberi to oxidative stress, Metallomics, Volume 14, Issue 3, March 2022, mfac009, https://doi.org/10.1093/mtomcs/mfac009

Malych R., Stopka P., Mach J., Kotabová E., Prášil O., Sutak R. Flow cytometry-based study of model marine microalgal consortia revealed an ecological advantage of siderophore utilization by the dinoflagellate Amphidinium carterae. Comput Struct Biotechnol J. 2022

2021

Kotabova E, Malych R, Pierella Karlusich JJ, Kazamia E, Eichner M, Mach J, Lesuisse E, Bowler C, Prášil O, Sutak R. Complex Response of the Chlorarachniophyte Bigelowiella natans to Iron Availability. mSystems. 2021 Feb 9;6(1):e00738-20. doi: 10.1128/mSystems.00738-20. PMID: 33563784; PMCID: PMC7883536.

2020

Grechnikova M., Ženíšková K., Malych R., Mach J., Sutak R. Copper detoxification machinery of the brain-eating amoeba Naegleria fowleri involves copper-translocating ATPase and the antioxidant system. Int J Parasitol Drugs Drug Resist. 2020

Mach J,. Sutak R. Iron in parasitic protists - from uptake to storage and where we can interfere. Metallomics. 2020.

2018

Kazamia E, Sutak R, Paz-Yepes J, Dorrell RG, Vieira FRJ, Mach J, Morrissey J, Leon S, Lam F, Pelletier E, Camadro JM, Bowler C, Lesuisse E. Endocytosismediated siderophore uptake as a strategy for Fe acquisition in diatoms. Sci Adv. 2018

Mach J, Bíla J, Ženíšková K, Arbon D, Malych R, Glavanakovová M, Nývltová E, Sutak R. Iron economy in Naegleria gruberi reflects its metabolic flexibility. Int J Parasitol. 2018

2012

Sutak R, Hrdy I, Dolezal P, Cabala R, Sedinová M, Lewin J, Harant K, Müller M, Tachezy J. Secondary alcohol dehydrogenase catalyzes the reduction of exogenous acetone to 2-propanol in Trichomonas vaginalis. FEBS J. 2012

Sutak R, Botebol H, Blaiseau PL, Léger T, Bouget FY, Camadro JM, Lesuisse E. A comparative study of iron uptake mechanisms in marine microalgae: iron binding at the cell surface is a critical step. Plant Physiol. 2012

2010

Sutak R, Slapeta J, San Roman M, Camadro JM, Lesuisse E. Nonreductive iron uptake mechanism in the marine alveolate Chromera velia. Plant Physiol. 2010

Sutak R, Slapeta J, San R M, Camadro J M and Lesuisse E (2010) Nonreductive Iron Uptake Mechanism in the Marine Alveolate Chromera Velia. Plant Physiol 154:991-1000.

2008

Sutak R, Lesuisse E, Tachezy J and Richardson D R (2008) Crusade for Iron: Iron Uptake in Unicellular Eukaryotes and Its Significance for Virulence. Trends Microbiol 16:261-268.