Struktura lékařsky a biotechnologicky důležitých enzymů

Struktura lékařsky a biotechnologicky důležitých enzymů

Ing. Jan Dohnálek, Ph.D.

Ing. Jan Dohnálek, Ph.D. — Vedoucí projektu

Biotechnologický ústav AV ČR

O nás

Výzkum laboratoře se soustředí na aplikaci monokrystalové rentgenové difrakční analýzy při řešení otázek souvislosti struktury a funkce biologických makromolekul. Porozumění strukturním vlastnostem proteinů v posledních desetiletích mělo zásadní dopad mimo jiné do oblastí biologie buňky a živých organismů, vývoje léčiv, nebo biotechnologických aplikací.

Zabýváme se především objasněním prostorové struktury doposud neznámých enzymů, receptorů anebo jejich komplexů. Následně se snažíme interpretovat vztah atomárních detailů struktury a funkce nebo stability enzymu, aktivity proteinových komplexů nebo interakčních vlastností typu receptor-ligand. Z našich studií vyplývají doporučení modifikací enzymů, které vedou ke změněným vlastnostem, návrhy ligandů, případně potenciálních léčiv, anebo základní poznatky na úrovni strukturní molekulární biologie.

Více informací nalezenete na stránkách naší mateřské instituce

Aktuality

Publikace

2015

Skalova, T., Blaha, J., Harlos, K., Duskova, J., Koval, T., Stransky, J., Hasek, J., Vanek, O., Dohnalek, J. Four crystal structures of human LLT1, a ligand for human NKR-P1, in varied glycosylation and oligomerization state. Acta Crystallographica D: Biological Crystallography, 71(Pt 3): 578-591, 2015. doi: 10.1107/S1399004714027928. eISSN 1399-0047.

2013

Koval, T., Lipovova, P., Podzimek, T., Matousek, J., Duskova, J., Skalova, T., Stepankova, A., Hasek, J., Dohnalek, J. Plant multifunctional nuclease TBN1 with unexpected phospholipase activity: structural study and reaction-mechanism analysis. Acta Crystallogr. D69: 213–226, 2013. PDB: wild type, 3sng; N211D mutant, 4dj4

2011

Koval, T., Lipovova, P., Podzimek, T., Matousek, J., Duskova, J., Skalova, T., Stepankova, A., Hasek, J., Dohnalek, J. Crystallization of recombinant bifunctional nuclease TBN1 from tomato. Acta Crystallogr. F67: 124-128, 2011.

Kolenko, P., Rozbesky, D., Vanek, O., Kopecky, V. Jr., Hofbauerova, K., Novak, P., Pompach, P., Hasek, J., Skalova, T., Bezouska, K., Dohnalek, J. Molecular architecture of mouse activating NKR-P1 receptors. J. Struct. Biol., 175(3): 434-441, 2011.

Tým

Ing. Jan Dohnálek, Ph.D. Ing. Jan Dohnálek, Ph.D.

Ing.
Jan Dohnálek, Ph.D.

Vedoucí servisní laboratoře CMS, zástupce BIOCEV v České infrastruktuře pro integrativní strukturní biologii, zástupce BIOCEV v evropské infrasturktuře Instruct

jan.dohnalek@ibt.cas.cz
+420325873758
Mgr. Jarmila Dušková, Dr.

Mgr.
Jarmila Dušková, Dr.

Člen Laboratoře struktury a funkce biomolekul

jarmila.duskova@ibt.cas.cz
+420325873759