MICOBION - Excelentní projekt centra BIOCEV na posílení spolupráce se zahraničními partnery byl zahájen 1. září
Projekty — 20.09.2018

MICOBION

MICOBION - Excelentní projekt centra BIOCEV na posílení spolupráce se zahraničními partnery byl zahájen 1. září

1. září odstartoval prestižní projekt MICOBION, podpořený programem Horizon 2020 – Twinning pod programem "Spreading Excellence and Widening Participation", který koordinuje Přírodovědecká fakulta UK (prof. Jan Tachezy). První setkání partnerů proběhne již 24. září.

Hlavním cílem projektu je posílit vědeckou excelenci a inovační kapacitu laboratoří PřF UK prostřednictvím spolupráce se špičkovými partnery – Katolickou univerzitou v Lovani (KUL), Evropskou laboratoři molekulární biologie (EMBL) a Institutem Jacques Monod (Paris Diderot University) v oblasti komplexního molekulárního profilování biologických systémů (mikrobiomů), které budou směřovat k inovativní výzkumu mikrobiálních komunit a jejich dopadu na zdraví a životní prostředí.

Společný výzkum zahrnuje komplexní analýzu společenstev virů, jednobuněčných eukaryot a bakterií. Mezi předpokládané výstupy patří např. identifikace nových patogenů (virů), identifikace diagnostických biomarkerů, potenciálních cílů pro vývoj nových léčiv a jejich aplikace.
Předností týmů PřF UK je excelentní znalost mikrobiálních systémů, důležitých pro zdraví lidí a zvířat, i jejich vliv na životní prostředí. Partnerské oragnizace vnášejí do projektu zejména zkušenosti v oblasti nových analytických technologií, bioinformatiky a inovačního výzkumu.

Mezi plánované aktivity patří výměna vědců, společná podpora rozvoje mladých vědeckých pracovníků, organizace seminářů a přednášek, nebo účast na kurzech EMBL, KUL a UK. V neposlední řadě pak posílení spolupráce a komunikace mezi vědeckou komunitou, průmyslem a veřejností.

Oficiální stránky projektu MICOBION

Aktuality