MICOBION

MICOBION

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. — Vedoucí projektu

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

O nás

Excelentní projekt centra BIOCEV na posílení spolupráce se zahraničními partnery

1. září odstartoval prestižní projekt MiCoBion (Microbial Communities in Biomedical and Environmental Areas, and Systems Biology), podpořený programem Horizon 2020 –  Twinning, který koordinuje Přírodovědecká fakulta UK (prof. Jan Tachezy).

Hlavním cílem projektu je posílit vědeckou excelenci a inovační kapacitu laboratoří UK-BIOCEV prostřednictvím spolupráce se špičkovými partnery – Katolickou univerzitou v Lovani (KUL), Evropskou laboratoři molekulární biologie (EMBL) a Institutem Jaques Monod (Paris Diderot University) v oblasti komplexního molekulárního profilování biologických systémů (mikrobiomů), které budou směřovat k inovativní výzkumu mikrobiálních komunit a jejich dopadu na zdraví a životní prostředí.

Research areas and complementarity of collaborating partners

Společný výzkum zahrnuje komplexní analýzu společenstev virů, jednobuněčných eukaryot a bakterií. Mezi předpokládané výstupy patří např. identifikace nových patogenů (virů), identifikace diagnostických biomarkerů, potenciálních cílů pro vývoj nových léčiv a jejich aplikace.

Výzkum komplexní mikrobiální komunity je založen na třech pilířích:

  • vynikající znalosti v oblasti mikrobiologie
  • “high throughput” technologiích pro získávání komplexních dat
  • excelence v oblasti bioinformatiky, především v analýzách tzv. “velkých dat” a jejich interpretacích

Předností UK-BIOCEV je excelentní znalost mikrobiálních systémů, důležitých pro zdraví lidí a zvířat, i jejich vliv na životní prostředí. Partnerské oragnizace vnášejí do projektu zejména zkušenosti v oblasti nových analytických technologií, bioinformatiky a inovačního výzkumu.

Mezi plánované aktivity patří výměna vědců, společná podpora rozvoje mladých vědeckých pracovníků, organizace seminářů a přednášek, nebo účast na kurzech EMBL, KUL a UK. V neposlední řadě pak posílení spolupráce a komunikace mezi vědeckou komunitou, průmyslem a veřejností.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 810224
 
Deliverables
 
 

Aktuality

Tým

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

prof. RNDr.
Jan Tachezy, Ph.D.

vedoucí výzkumného programu Buněčná biologie a virologie,
Interní člen VR UK, Přírodovědecká fakulta UK

jan.tachezy@natur.cuni.cz
+420325873908
prof. Jean-Michel Camadro prof. Jean-Michel Camadro

prof.
Jean-Michel Camadro

Université Paris Diderot, Institut Jacques Monod
General Assambly of MICOBION

jean-michel.camadro@ijm.fr
RNDr. Vladimír Beneš, CSc. RNDr. Vladimír Beneš, CSc.

RNDr.
Vladimír Beneš, CSc.

General Assambly

benes@embl.de
prof. Marc Van Ranst prof. Marc Van Ranst

prof.
Marc Van Ranst

Professor of Virology and Epidemiology
Chairman, Department of Microbiology and Immunology

Director, Clinical and Epidemiological Virology Unit
Rega Institute for Medical Research
University of Leuven, Belgium

Head of the Laboratory Medicine Department
University Hospitals Leuven, Belgium

marc.vanranst@uzleuven.be
prof. Pier Luigi Fiori prof. Pier Luigi Fiori

prof.
Pier Luigi Fiori

Member of External Advisory Board

fioripl@uniss.it
Prof. Mark Field Prof. Mark Field

Prof.
Mark Field

Member of External Advisory Board

m.c.field@dundee.ac.uk
Prof. Staffan Svärd, PhD. Prof. Staffan Svärd, PhD.

Prof.
Staffan Svärd, PhD.

Member of External Advisory Board

Staffan.Svard@icm.uu.se
Mgr. Petr Solil Mgr. Petr Solil

Mgr.
Petr Solil

Vedoucí komunikace a tiskový mluvčí

petr.solil@ibt.cas.cz
+420325873143
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.

doc. Mgr.
Vladimír Hampl, Ph.D.

Vedoucí skupiny Genomika eukaryot a laterální genový přenos

vladimir.hampl@natur.cuni.cz
+420325873911, +420325873952
prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.

prof. RNDr.
Zdena Palková, CSc.

vedoucí výzkumné skupiny, Přírodovědecká fakulta UK

zdena.palkova@natur.cuni.cz
+420325873933, +420325873929
Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.

Mgr.
Pavel Doležal, Ph.D.

Vedoucí skupiny Mechanismy transportu proteinů přes mitochondriální a bakteriální membrány

pavel.dolezal@natur.cuni.cz
+420325873945, +420325873909
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

RNDr.
Ruth Tachezy, Ph.D.

Vedoucí skupiny Identifikace cílů pro diagnostiku a terapii nádorových onemocnění asociovaných s lidskými viry

tachezr@natur.cuni.cz
+420325873922
Doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. Doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.

Doc. Mgr.
Pavel Stopka, Ph.D.

Vedoucí skupiny Lipokaliny v modulaci savčí reprodukce

pstopka@natur.cuni.cz
+420325873907
RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D. RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.

RNDr.
Róbert Šuťák, Ph.D.

Vedoucí skupiny Příjem a vnitrobuněčný metabolismus kovů

robert.sutak@natur.cuni.cz
+420325873910, +420325873944
Mgr. Karel Harant Mgr. Karel Harant

Mgr.
Karel Harant

Vedoucí proteomické servisní laboratoře

karel.harant@natur.cuni.cz
+420325873925

Spolupráce

Hlavním cílem projektu je posílit vědeckou excelenci a inovační kapacitu laboratoří UK-BIOCEV prostřednictvím spolupráce se špičkovými partnery – Katolickou univerzitou v Lovani (KUL), Evropskou laboratoři molekulární biologie (EMBL) a Institutem Jaques Monod (Paris Diderot University) v oblasti komplexního molekulárního profilování biologických systémů (mikrobiomů), které budou směřovat k inovativní výzkumu mikrobiálních komunit a jejich dopadu na zdraví a životní prostředí.