Delegace projektu MICOBION navštívila společnost EMBLEM
Projekty — 05.10.2022

MICOBION

Delegace projektu MICOBION navštívila společnost EMBLEM

Na konci září navštívili tři zástupci Univerzity Karlovy své protějšky v kanceláři pro transfer technologií (TT) Evropské molekulárně-biologické laboratoře (EMBL) EMBLEM v Heidelbergu.

"EMBLEM GmbH je společnost, která je zodpovědná za transfer technologií nových vynálezů a objevů vědců pracujících v některé z laboratoří EMBL sídlících v Hinxtonu (Velká Británie), Grenoblu (Francie), Hamburku a Heidelbergu (Německo), Římě (Itálie) a Barceloně (Španělsko)," říká Jana Žaludová, ředitelka pro rozvoj v Charles University Innovations Prague, a.s. (CUIP), která se setkání zúčastnila. Dalšími účastníky byli inovační skauti Přírodovědecké fakulty UK Jana Pilátová a Ondřej Vaněk, kteří pomáhají komunikovat požadavky TT s vědci z biologických a chemických oborů. Ptali se vedení EMBLEM na jejich zkušenosti a příklady dobré praxe v oblasti TT. Stejně jako jiné podobné společnosti, včetně CUIP, má dvě divize - oddělení správy duševního vlastnictví a oddělení rozvoje podnikání - které musí v procesu komercializace úzce spolupracovat.

Ředitel EMBLEM, Gábor Lamm, přímý businessman, který nerad ztrácí čas, nám řekl: "Vždy si klademe dvě zásadní otázky, abychom mohli pracovat efektivně a zodpovědně. Zaprvé, zda by naše činnost umožnila celosvětovou dostupnost technologie? Za druhé, jak můžeme pomoci dostat technologii co nejdříve na trh?". Thorsten Schneider, manažer pro duševní vlastnictví, dodává: "Co se ukázalo jako nefunkční, bylo zapojení pouze jednoho projektového manažera na jednu inovaci – je třeba zapojit jak management duševního vlastnictví, tak rozvoj podnikání." S rychlým doplněním od pana ředitele: "Při komunikaci s vědci vždy necháváme zodpovědnost na nich; svůj podnikatelský plán si budují sami - s našimi radami a návrhy, to ano, ale musíme se ujistit o jejich motivaci," zdůraznil Gábor Lamm.

Jürgen Bauer, zástupce generálního ředitele a specialista na rozvoj podnikání, nám vyprávěl o spin-off společnostech, které EMBLEM založil za posledních 20 let. Z 26 spin-off společností zdůraznil úspěšný příběh jejich prodané spin-off společnosti, která dostala na trh novou zobrazovací technologii tzv. light-sheet mikroskopie - nejprve poskytla licenci na práva duševního vlastnictví společnosti Zeiss, poté systém modernizovala, založila v roce 2015 spin-off společnost Luxendo a poté úspěšně spojila síly se společností Bruker, která v roce 2017 Luxendo koupila.

Jana Pilátová byla upřímně překvapena všemi interaktivními setkáními, která EMBLEM pořádá, aby zapojil vědce do transferu. "Jistě, naše Centrum pro přenos poznatků a technologií pořádá kurzy pro všechny stupně studentů a zaměstnanců, ale vždycky je toho mnohem víc, co se dá vyzkoušet. V EMBLEM mají Industry Club, EMBL Science Days, nebo tzv. science-to-business setkání vědců s firmami; pořádají soutěže a nabízejí ceny za inovace pro nejlepší projekty a co nejvíce se propojují jak s podniky, tak i s vědci v EMBL. Budují si dobré jméno a jejich dvacetileté zkušenosti, úzké vazby a inovační prostředí, které aktivně pěstují, jsou působivé." Ondřej Vaněk uzavírá poslední bod, o kterém jsme hovořili: "Další směr budoucího možného zlepšení se týká přilákání absolventů a/nebo investorů, tzv. business angels, na naši univerzitu, což je v západních zemích standard, který by mohl pomoci i na Univerzitě Karlově."

Aktuality