Delegace projektu MiCoBion navštívila KU Leuven Research & Development technology transfer office
Projekty — 01.06.2022

MICOBION

Delegace projektu MiCoBion navštívila KU Leuven Research & Development technology transfer office

Setkání se zástupci kanceláře pro přenos poznatků a technologií KU Leuven se uskutečnilo 25. května 2022.

Cílem pracovního setkání byla výměna inspirativních příkladů a principů dobré praxe uplatňovaných v oblasti transferu technologií v obou institucích - KU Leuven Research and Development a Univerzitě Karlově. Česká delegace se seznámila s novými nástroji využívanými v translačním programu pro inkubaci raných projektů i s osvědčenými strategiemi pro podporu spin-off podniků a celkově prosperujícím prostředím výzkumných aplikací ve vědeckých parcích a bioinkubátorech KU Leuven.

Velmi působivá infrastruktura Centra pro navrhování a objevování léčiv (Centre for Drug Design and Discovery, CD3) by mohla být v budoucnu velmi nápomocná pro úzkou spolupráci na farmaceuticky orientovaných projektech, protože se zde podařilo vytvořit účinný systém pro podporu farmaceutických výrobků ve všech různých fázích vývoje, aby je bylo možné uvést na trh.  S některými našimi projekty se přihlásíme do jejich programu.

Jana Pilátová, Přírodovědecká fakulta UK: "Byla jsem ohromena jak skvělými výsledky KU LRD s již padesátiletou tradicí, tak především nadšeným týmem profesionálů, kteří jej spoluvytváří. Za vše mluví i to, že intenzivní pětihodinové setkání nebylo vzhledem k všeobecnému zaujetí pro věc - tedy předávání zkušeností nejrůznějších inovativních řešení - přerušeno jedinou přestávkou a tak bylo jednoduché zapomenout na vše kolem. Místní strhující, téměř hmatatelná vysoce motivovaná atmosféra přináší své výsledky v podobě úspěšných spin-off firem, které vzešly právě z dlouho pěstovaného propojení výzkumu a podnikání, čímž se do hry dostávají i přímo samotní výzkumníci. KU Leuven se také snaží svým vědcům a potažmo i novým podnikům pomoci překonat "údolí smrti", které nevyhnutelně čeká na každou začínající firmu. Největší výhodou takového prostředí jsou sdílené potřeby a jejich efektivní pokrývání.

Proto bylo založeno výše zmíněné centrum CD3, které vybudovalo certifikovanou pipeline pro přípravu mnoha různých důmyslných biofarmaceutických inovací ke klinickým testům. O zařazení do jejich programu se může ucházet kdokoliv z Evropy, konkurence je velmi vysoká, a i přesto jsou některé z řešených projektů také českého původu. Musím přiznat, že takové nadšení a vysoký standard práce v technologickém transferu jsem jinde nezažila. A velmi si přeji, aby dceřiná společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague brzy dosáhla takového propojení s vědci jako panuje na KU Leuven a budování podobného ekosystému transferu technologií u nás netrvalo dlouhých 50 let. Již nyní je zjevné, že CUIP dosahuje západních standardů a má své první velké úspěchy, s kterými se může hrdě chlubit i na tak špičkové instituci, kterou je KU Leuven."

Pracovní agenda na KU Leuven:

  • Úvodní slovo a prezentace LRD: Koen Debackere (Executive director LRD)
  • Zuzana Kasanova (Translational Program Manager@KU Leuven – LRD): Incubation instruments for impactful biomedical projects
  • Ilse Sienaert (Investment Manager Spin-off & Innovation@KU Leuven – LRD): Biotech spin-off ventures
  • Antonín Králík, Charles University Innovations Prague a.s. (CUIP, a.s.): Představení technologického transferu na Univerzitě Karlově
  • Michael De Blauwe (Business Development Manager for LRD): Building science parks and bio-incubators
  • Patrick Chaltin (Managing director of the Centre for Drug Design and Discovery, CD3): Structure and successes of CD3
  • Závěrečná diskuze

"Setkání se zástupci KU Leuven Research & Development bylo jedinečnou příležitostí nahlédnout do vnitřního fungování instituce, která působí v oblasti transferu technologií již 50 let. Během jednoho odpoledne se nám podařilo pokrýt širokou škálu témat, jako je vyhledávání nových technologií, vztahy s akademickými pracovníky, osvědčené postupy v oblasti transferu technologií a jeho právní aspekty, ochrana duševního vlastnictví, inkubace nadějných projektů a mnoho dalšího. Při výměně zkušeností jsme zjistili, že naše přístupy ke stejnému cíli se někdy výrazně liší, což znamená, že se od sebe můžeme navzájem hodně naučit. Zvláště zajímavé pro mě bylo představení Centra pro navrhování a objevování léčiv (CD3) Dr. Patrickem Chaltinem. CD3 je neuvěřitelný nástroj, který pomáhá dostávat nové léky z akademických výzkumných laboratoří do praxe, a mít takový nástroj by bylo nesmírně užitečné i pro Univerzitu Karlovu," řekl Antonín Králík, seniorní analytik a patentový specialista Charles University Innovations Prague.

Ondřej Vaněk, Přírodovědecká fakulta UK: "Jedním z klíčových poznatků pro nás bylo tajemství úspěchu LRD, které souvisí s tím, jak LRD funguje v rámci univerzity. KU Leuven, stejně jako každá jiná univerzita, má typickou "vertikální" organizační strukturu složenou z fakult, kateder a jednotlivých výzkumných skupin. LRD však záměrně vytváří a stimuluje "horizontální" strukturu inovačních center, která se rozprostírají napříč různými odbornými oblastmi. Zde jednotlivé výzkumné skupiny z různých kateder či fakult spolupracují, aby přinesly výsledky svého výzkumu na trh, a LRD je všemožně podporuje. Dalším zajímavým bodem bylo, že LRD neoperuje s velkým rozpočtem, přestože je poměrně úspěšná v generování příjmů. Jejich nedávné úspěchy při zakládání několika slibných spin-off společností byly ve skutečnosti možné jen díky podpoře Wellcome Trust (Velká Británie).

Důvodem je skutečnost, že LRD si ponechává pouze malou část vygenerovaných příjmů na pokrytí svého provozu, ale naprostá většina z nich se vrací zpět do výše uvedených inovačních center, tj. zpět k výzkumným pracovníkům. Ti se pak mohou rozhodnout, jak s těmito prostředky naloží - většinou na financování dalšího výzkumu a týmů, které se na něm podílejí. Celý inovační kruh je tak dokonale uzavřen. Na druhou stranu tento způsob fungování také znamená, že LRD nemůže samo podporovat nové inovační projekty (proof-of-concept, ochrana duševního vlastnictví atd.). Týmy si musí zajistit vlastní finanční prostředky na rozjezd svých inovačních aktivit, avšak díky mnoha dostupným programům financování na univerzitní, regionální a státní úrovni to není problém, a tak transfer znalostí a technologií na KU Leuven jen vzkvétá."

Aktuality