K vědě mě přivedl narozeninový dárek
Vzdělávání — 14.06.2022

Stáže na BIOCEV

K vědě mě přivedl narozeninový dárek

Eliška Miková pracuje na doktorátu v Laboratoři leukocytární motility, kterou vede Miroslav Hons (1. LF UK v centru BIOCEV). Nedávno zabodovala na 23. ročníků Studentské vědecké konference 1. LF UK, když vyhrála anketu diváků s posterem Imaging the membrane tension in lymphocyte migration.

Můžeš nám blíže popsat téma vítězného posteru?

Má dizertační práce je zaměřena na mechanobiologii lymfocytární motility. V posteru jsem se zabývala zobrazováním změn membránového napětí během migrace lymfocytů pomocí metody FLIM - Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy. Membránové napětí by mohlo hrát roli při vytváření buněčné polarity a předběžná data ukazují, že buňky při morfologické polarizaci vytvářejí gradient membránového napětí.

Čím se zabýváš v centru BIOCEV?

Pracuji na doktorátu v Laboratoři leukocytární motility, kterou vede Miroslav Hons. Používáme umělé prostředí, abychom buňkám poskytli definovaný mechanický vstup. Naše laboratoř se snaží objasnit, jak lymfocyty rozpoznávají mechanické signály. Naším cílem je identifikovat signální dráhy zapojené do mechanobiologie lymfocytů. Ke studiu změn ultrastruktury cytoskeletu během migrace používáme řadu mikroskopických metod. Já pracuji na FLIM zobrazování membránového napětí.

Obrázek: Naivní T lymfocyty polarizované pomocí CCL19

Co tě baví na tvé práci?

Baví mě každodenní setkávání s ostatními doktorandy z různých laboratoří. Naše laboratoř také velmi těží z dobře vybaveného pracoviště Imaging Methods Core Facility, protože většinu naší práce provádíme pomocí několika druhů mikroskopů. Oceňuji také trpělivost a vstřícnost kolegů z IMCF.

Kdy ses začala zajímat o vědu?

Vyrůstala jsem v lékařském prostředí, takže jsem k biologii měla vždycky blízko. Myslím, že rozhodlo, když jsem k desátým narozeninám dostala mikroskop a většinu dní jsem trávila studiem vší, které jsem našla na hlavě. Věda mě baví, protože člověk může zkoumat a používat svou představivost při řešení vědeckého problému a každý den, když přijde do práce, dělá něco trochu jiného.

Jaké jsou tvé další koníčky kromě vědy?

Mimo laboratoř ráda čtu, chodím na výlety, běhám, chodím na pivo a zpívám ve sboru.

Děkuji a přeji mnoho vědeckých i osobních úspěchů!

Autor: Lauren Marlier, stážistka komunikace a PR v centru BIOCEV, studentka North Carolina State University

 

Prohlédněte si vítězný poster Elišky Mikové ZDE

Více informací o PhD programu v centru BIOCEV naleznete ZDE

Aktuality