Tenders

Tenders

Public tenders are available only in Czech. For more information, please contact Mr. Marek Dohnal, Chief Administrative Officer - marek.dohnal@biocev.eu

Closed public contracts

Public contract name Public contract IF Public contract subject Anticipated price Deadline Last update

Dodávky filtrů do vzduchotechnických jednotek II

Basic information about the public contract
Deadline 30.11.2020 11:00
Anticipated price 1 500 000 Kč
   
Tender documentation
11.11.2020 priloha_c._1_dohody_cenova_kalkulace.xlsx
11.11.2020 priloha_c._1_vyzvy_cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.docx
11.11.2020 priloha_c._2_dohody_technicka_zprava.pdf
11.11.2020 vyzva_k_podani_nabidky_zd_signed.pdf
11.11.2020 ramcova_kupni_dohoda.doc

Nájem prostor gastroprovozu v centru BIOCEV

Basic information about the public contract
Deadline 23.11.2020 10:00
Anticipated price 36 918 Kč
   
Tender documentation
04.11.2020 priloha_c.1_c._4_a_c._5_najemni_smlouvy.pdf
04.11.2020 vyzva_k_verejne_soutezi_o_nejvhodnejsi_nabidku_signed.pdf
04.11.2020 zavazny_vzorovy_text_najemni_smlouvy_vcetne_priloh.docx

Nákup a obnova prvků síťové bezpečnosti BIOCEV

Basic information about the public contract
Deadline 04.12.2018 10:00
Anticipated price 3 499 880 Kč
   
Tender documentation
19.11.2018 vyzva_k_podani_nabidky_a_zadavaci_dokumentace_verejne_zakazky.pdf
19.11.2018 vzor_cestneho_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.doc
19.11.2018 zavazny_vzorovy_text_kupni_smlouv_vc._priloh.doc

Tisková řešení III

Basic information about the public contract
Deadline 09.10.2018 10:30
Anticipated price 600 000 Kč
   
Tender documentation
21.09.2018 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.doc
21.09.2018 priloha_c.2_servisni_smlouvy_-_polozkovy_rozpocet.xlsx
21.09.2018 servisni_smlouva-tiskova_reseni_iii.docx
21.09.2018 vyzva_k_podani_nabidek-_tiskova_reseni_iii_.pdf

Likvidace odpadů_Centrum BIOCEV

Basic information about the public contract
Deadline 09.10.2018 10:00
Anticipated price 1 500 000 Kč
   
Tender documentation
21.09.2018 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.doc
21.09.2018 priloha_c._3_smlouvy_cenova_kalkulace.xlsx
21.09.2018 smlouva_o_poskytovani_sluzeb_v_ramci_likvidace_odpadu.docx
21.09.2018 vyzva_k_podani_nabidky-likvidace_odpadu.pdf

Dodávky licencí a technické podpory pro IBM Security QRadar

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 10.09.2018 10:00
Anticipated price 1 520 000 Kč
   
Tender documentation
30.08.2018 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.doc
30.08.2018 kupni_smlouva_-_licence_qradar.doc
30.08.2018 vyzva_k_podani_nabidky.pdf

Zajištění servisní podpory ICT infrastruktury v centru Biocev

Basic information about the public contract
Deadline 31.08.2018 11:00
Anticipated price 1 850 000 Kč
   
Tender documentation
30.08.2018 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.doc
30.08.2018 priloha_c.6_navrhu_servisni_smlouvy-_smlouva_o_mlcenlivosti.docx
30.08.2018 vyzva_k_podani_nabidky.pdf
30.08.2018 zavazny_vzorovy_text_smlouvy_vcetne_priloh.doc

Poskytování údržbářských a opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací v rámci Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 31.08.2018 11:30
Anticipated price 5 000 000 Kč
   
Tender documentation
30.08.2018 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.doc
30.08.2018 zavazny_vzorovy_text_ramcove_dohody_vc._priloh.doc
30.08.2018 priloha_ramcove_smlouvy_polozkovy_rozpocet.xls
30.08.2018 vyzva_k_podnani_nabidek_a_zadavaci_dokumentace_verejne_zakazky.pdf

Zajištění servisních činností v datacentrech centra Biocev

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 26.06.2018 11:00
Anticipated price 850 000 Kč
   
Tender documentation
30.08.2018 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.docx
30.08.2018 priloha_1_specifikace_servisnich_cinnosti_a_vybranych_technologii_serveroven.xlsx
30.08.2018 priloha_2_seznam_osob_objednatele_odpovednych_za_provoz_vybranych_technologii.xlsx
30.08.2018 priloha_4_seznam_servisovanych_komponent.xlsx
30.08.2018 priloha_3__kontakty_zhotovitele.xlsx
30.08.2018 priloha_5_cenik_servisnich_cinnosti-_edit_ms.xlsx
30.08.2018 vyzva_k_podani_nabidek_servis_datacenter.pdf
30.08.2018 zavazny_vzorovy_text_servisni_smlouvy.docx

Dodávky filtrů do vzduchotechnických jednotek

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 26.06.2018 10:00
Anticipated price 1 500 000 Kč
   
Tender documentation
30.08.2018 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.docx
30.08.2018 priloha_c._1_dohody_cenova_kalkulace.xlsx
30.08.2018 ramcova_kupni_dohoda-filtry.doc
30.08.2018 priloha_c._2_dohody_technicka_zprava.pdf
30.08.2018 vyzva_k_podani_nabidek_-_dodavky_filtru_do_vzduchotechnickych_jednotek.pdf

Grafické služby BIOCEV

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 11.06.2018 10:00
Anticipated price 350 000 Kč
   
Tender documentation
30.08.2018 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.docx
30.08.2018 vyzva_k_podani_nabidek.pdf
30.08.2018 smlouva_o_poskytovani_grafickych_sluzeb.docx

Překlady a korektury vybraných dokumentů Centra BIOCEV pro roky 2018 a 2019

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 11.06.2018 10:30
Anticipated price 190 000 Kč
   
Tender documentation
30.08.2018 priloha_c.2_vyzvy_-_cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.doc
30.08.2018 priloha_c.1_vyzvy_-_kryci_list_nabidky.doc
30.08.2018 vyzva_k_podani_nabidky.pdf

Zajištění pravidelných revizí vyhrazených tlakových zařízení v centru Biocev

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 26.03.2018 10:00
Procurement procedure type Užší
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 200 000 Kč
   
Tender documentation
09.03.2018 priloha_c.1._smlouvy-tlakova_zarizeni-cenova_kalkulace_003.xlsx
09.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila8.docx
09.03.2018 priloha_c.1_vyzvy-navrh_smlouvy_o_zajisteni_pravidelnych_revizi_vyhrazenych_tlakovych_zarizeni.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_0029.docx
09.03.2018 vyzva-revize_tlakovych_zarizeni.pdf

Zajištění pravidelných revizí zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů v centru Biocev

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 26.03.2018 10:00
Procurement procedure type Užší
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 580 000 Kč
   
Tender documentation
09.03.2018 priloha-c.1vyzvy_-navrh-smlouvy.docx
09.03.2018 priloha_c.1_smlouvy_flourovane_sklenikove_plyny-cenova_kalkulace_0021.xlsx
09.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila6.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_0027.docx
09.03.2018 vyzva-revize_zarizeni_s_obsahem_sklenikovych_plynu2.pdf

Zajištění pravidelných revizí vyhrazených plynových zařízení v centru Biocev

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 26.03.2018 10:00
Procurement procedure type Užší
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 220 000 Kč
   
Tender documentation
09.03.2018 priloha_c.1_smlouvy-plynova_zarizeni-cenova_kalkulace_0031.xlsx
09.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila13.docx
09.03.2018 priloha_c.1_vyzvy-smlouva_o_zajisteni_pravidelnych_revizi_vyhrazenych_plynovych_zarizeni1.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_00214.docx
09.03.2018 vyzva_-_revize_plynovych_zarizeni1.pdf

Revize požárních klapek a požárního větrání

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 26.03.2018 10:00
Procurement procedure type Užší
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 960 000 Kč
   
Tender documentation
09.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila11.docx
09.03.2018 priloha_c.1_smlouvy_pozarni_klapky_a_vetrani-cenova_kalkulace_003.xlsx
09.03.2018 priloha_c.1_navrh_smlouvy_o_zajisteni_pravidelnych_revizi_pozarnich_klapek_a_pozarniho_vetrani.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_00212.docx
09.03.2018 vyzva_-_revize_pozarnich_klapek_a_pozarniho_vetrani.pdf

Zajištění pravidelných revizí požárních ucpávek v centru Biocev

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 26.03.2018 10:00
Procurement procedure type Užší
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 200 000 Kč
   
Current information
09.03.2018 priloha_c.1_smlouvy_pozarni_ucpavky-cenova_kalkulace_0041.xlsx
09.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila10.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_00211.docx
09.03.2018 priloha_c.1_vyzvy_navrh_smlouvy_o_zajisteni_pravidelnych_revizi_pozarnich_ucpavek1.docx
09.03.2018 vyzva-revize_pozarnich_ucpavek1.pdf

Zajištění pravidelných revizí záchytného systému na střeše v centru Biocev

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 26.03.2018 10:00
Procurement procedure type Užší
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 48 000 Kč
   
Tender documentation
09.03.2018 priloha_c.1_smlouvy_-zachytny_system_na_strese-cenova_kalkulace.xlsx
09.03.2018 priloha_c.1_vyzvy_-navrh_smlouvy_o_zajisteni_pravidelnych_revizi_zachytneho_systemu_na_strese.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_0028.docx
09.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila7.docx
09.03.2018 vyzva-revize_zachytneho_systemu_na_strese.pdf

Zajištění pravidelných revizí spalinových cest v centru Biocev

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 26.03.2018 10:00
Procurement procedure type Užší
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 48 000 Kč
   
Tender documentation
27.03.2018 priloha_c.1_smlouvy_spalinove_cesty-cenova_kalkulace_005.xlsx
27.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila.docx
27.03.2018 priloha_c.1_-navrh_smlouvy_o_zajisteni_pravidelnych_revizi_spalinovych_cest.docx
27.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_002.docx
27.03.2018 vyzva-revize_spalinovych_cest.pdf

Zajištění pravidelných revizí vyhrazených zdvihacích zařízení (výtahů) v centru Biocev

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 26.03.2018 10:00
Procurement procedure type Užší
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 150 000 Kč
   
Tender documentation
09.03.2018 priloha_c.1_smlouvy_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila.docx
09.03.2018 priloha_c.1_-navrh_smlouvy_vyhrazena_zdvihaci_zarizeni.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_0024.docx
09.03.2018 vyzva-revize_zdvihacich_zarizeni1.pdf

Zajištění pravidelného autorizovaného měření emisí v centru Biocev

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 26.03.2018 10:00
Procurement procedure type Užší
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 160 000 Kč
   
Tender documentation
09.03.2018 priloha_c.1_smlouvy_mereni_emisi-cenova_kalkulace_006.xlsx
09.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila3.docx
09.03.2018 priloha_c.1-navrh_smlouvy_o_zajisteni_pravidelneho_autorizovaneho_mereni_emisi.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_0022.docx
09.03.2018 vyzva-autorizovane_mereni_emisi1.pdf
   
Additional information
09.03.2018 vysvetleni-zadavaci-dokumentace-c.-1.pdf

Zajištění pravidelných revizí kotlů v centru Biocev

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 26.03.2018 10:00
Procurement procedure type Užší
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 300 000 Kč
   
Tender documentation
09.03.2018 priloha_c.1_smlouvy-kotle-cenova_kalkulace.xlsx
09.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila1.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_0021.docx
09.03.2018 priloha_c.1_navrh_smlouvy_o_zajisteni_pravidelnych_revizi_kotlu.docx
09.03.2018 vyzva-revize_kotlu.pdf

Dodávky kapalného oxidu uhličitého

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 21.12.2017 10:00
Procurement procedure type Užší
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 360 000 Kč
   
Tender documentation
13.12.2017 cestne-prohlaseni-o-splneni-zakladni-zpusobilosti.docx
13.12.2017 zavazny-vzorovy-text-ramcove-kupni-dohody-vcetne-priloh.doc
13.12.2017 vyzva-k-podani-nabidky.pdf
   
Additional information
19.12.2017 zmena-casu-otevirani-nabidek.pdf

Zajišťování provozu, poskytování servisu a provádění revizí v centru BIOCEV

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 21.11.2017 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Nadlimitní
Anticipated price 54 596 000 Kč
   
Tender documentation
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast1.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast7.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast8.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast2.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast3.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast4.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast9.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast10.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast5.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast6.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast11.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast12.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast13.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast14.docx
16.10.2017 priloha_c._1_zd_cp.docx
16.10.2017 ramec_pro_poskytovani_cinnosti_projektova_dokumentace.pdf
16.10.2017 smlouva_cast2_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast3_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast5_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast6_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast4_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast7_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast8_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast9_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast10_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast1_manual.docx
16.10.2017 smlouva_cast11_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast12_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast13_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast14_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast1_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 zadavaci_dokumentace.pdf
   
Additional information
25.10.2017 vysvetleni-zadavaci-dokumentace-c_1.pdf
10.11.2017 vysvetleni-zadavaci-dokuemntace-c_2.pdf

Výzva k veřejné soutěži o nejlepší nabídku – Nájem prostor

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 04.09.2017 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 1 809 600 Kč
   
Tender documentation
21.08.2017 priloha-c.-2-vyzvy-vyzvy_cestne-prohlaseni-o-splneni-zakladni-zpusobilosti.docx
21.08.2017 priloha-c.-1-najemni-smlouvy-vypis-z-katastru-nemovitosti-pro-lv-c.-2157-k.-u.-vestec-u-prahy.pdf
21.08.2017 priloha-c.-5-najemni-smlouvy-kolaudacni-souhlas-ze-dne-8.-12.-2015.pdf
21.08.2017 vyzva-k-verejne-soutezi-o-nejvhodnejsi-nabidku-k-podpisu.pdf
21.08.2017 priloha-c.-4-najemni-smlouvy-kolaudacni-souhlas-ze-dne-22.-9.-2015.pdf
21.08.2017 zavazny-vzorovy-text-najemni-smlouvy-vcetne-priloh.docx

Dodávka kapalného dusíku

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 14.07.2017 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 735 000 Kč
   
Tender documentation
22.06.2017 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_1.docx
22.06.2017 ramcova-kupni-dohoda.docx
22.06.2017 vyzva-k-podani-nabidky.pdf
   
Other documents
19.07.2017 siad_rks_dodavky-kapalneho-dusiku.pdf
   
Additional information
22.06.2017 dodatecne-vysvetleni-zadavacich-podminek_c1_additional-information_signed.pdf

Zajištění pravidelných revizí plynových hasicích zařízení v serverovnách

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 02.05.2017 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 120 000 Kč
   
Current information
15.06.2017 bsts.pdf
   
Tender documentation
21.04.2017 priloha-c.-2-smlouvy_cenova-kalkulace.xls
21.04.2017 priloha-c.-1-smlouvy_specifikace-podminek-plneni.pdf
21.04.2017 priloha-c.-1-vyzvy_cestne-prohlaseni-o-splneni-zakladni-zpusobilosti.docx
21.04.2017 priloha-c.-2-vyzvy_navrh_smlouvy.docx
21.04.2017 vyzva-k-podani-nabidky.pdf

Rámcová kupní smlouva na nákup filtrů do vzduchotechnických jednotek

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 03.04.2017 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 1 450 000 Kč
   
Tender documentation
10.03.2017 vyzva-k-podani-nabidek.pdf
10.03.2017 priloha-c.-1-smlouvy_kalkulace_ceny.xlsx
10.03.2017 priloha-c.-2-smlouvy_technicka_zprava.pdf
10.03.2017 ramcova_kupni_smlouva.doc
10.03.2017 vzor_cestne_prohlaseni.docx
   
Additional information
20.03.2017 priloha-c.-1-smlouvy_kalkulace_ceny_aktualizace.xlsx
20.03.2017 dodatecne-informace-c.1.pdf

„Nákup a implementace zálohovacího software pro zálohování provozních dat serverových systémů provozovaných ve virtuálním prostředí“

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 16.12.2016 10:00
Procurement procedure type Užší
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 1 450 000 Kč
   
Tender documentation
08.12.2016 vyzva_k_podani_nabidek.pdf
08.12.2016 priloha-c.-1-kupni-smlouvy-technicka-specifikace.docx
08.12.2016 navrh_kupni_smlouvy.docx
08.12.2016 cestne_prohlaseni1.docx

Poskytování služeb údržby zeleně a údržby veškerých areálových komunikací a parkovišť v období od 1.11. do 31.3.

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 19.12.2016 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 1 850 000 Kč
   
Tender documentation
08.12.2016 vyzva-k-podani-nabidky.pdf
08.12.2016 smlouva_o_poskytnuti_sluzeb_udrzby.doc
08.12.2016 priloha_c_2_smlouvy.xlsx
08.02.2016 cestne_prohlaseni.docx

„Nákup prvků datové sítě a softwaru pro posílení a zabezpečení síťových kapacit LAN“

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 02.12.2016 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 1 000 000 Kč
   
Tender documentation
25.11.2016 1613_vzor-smlouvy.docx
25.11.2016 vyzva-1613.pdf

Nákup a implementace systémového řešení pro ukládání, archivování a vyhodnocování provozních systémových událostí (logů) – SIEM a vulnerability managementu, včetně technické podpory

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 30.11.2016 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 1 950 000 Kč
   
Tender documentation
22.11.2016 zavazny-vzorovy-text-smlouvy-vcetne-priloh.docx
22.11.2016 vzor-cestneho_prohlaseni.docx

Externí audit projektu Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci – BIOCEV

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 25.10.2016 09:30
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 199 999 Kč
   
Tender documentation
10.10.2016 cestne-prohlaseni.docx
10.10.2016 smlouva-o-poskytnuti-sluzeb-auditu.doc
   
Additional information
17.10.2016 dodatecne-informace-c.-1.pdf

Likvidace odpadů

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 07.10.2016 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 1 000 000 Kč
   
Current information
26.09.2016 priloha-c.-3-smlouvy_cenova-kalkulace.xlsx
26.09.2016 smlouva-o-poskytnuti-sluzeb.docx
26.09.2016 cestne-prohlaseni.docx
26.09.2016 vyzva_likvidace-odpadu.pdf
   
Additional information
04.10.2016 dodatecne-informace_c1_additional-information.zip

“Dodávky kapalného oxidu uhličitého_opakované řízení”

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 07.10.2016 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 500 000 Kč
   
Current information
26.09.2016 vyzva-k-podani-nabidky1.pdf
26.09.2016 co2_cp1.docx
26.09.2016 co2_rs1.doc

Zajištění servisu slaboproudých a bezpečnostních systémů

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 19.09.2016 14:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 505 600 Kč
   
Current information
09.09.2016 vyzva-k-podani-nabidky.pdf
09.09.2016 priloha-c.-1-vyzvy_cestne-prohlaseni.docx
09.09.2016 priloha_c._2_servisni-smlouvy-cenova_kalkulace.xls
09.09.2016 servisni_smlouva.doc

Dodávka kapalného oxidu uhličitého

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 15.09.2016 13:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 350 000 Kč
   
Current information
01.09.2016 co2_cp.docx
01.09.2016 co2_rs.doc
01.09.2016 dodatecne-informace_c1_additional-information.pdf
13.09.2016 co2-_vyzva.pdf
26.09.2016 rozhodnuti-a-oznameni-o-zruseni-vzmr.pdf

Komplexní úklidové služby

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 11.10.2016 11:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Nadlimitní
Anticipated price 16 000 000 Kč
   
Tender documentation
15.07.2016 696531-cast2-zd-specifikace-pravidelnych-uklidovych-sluzeb.pdf
15.07.2016 696573-cast3-zd-navrh-ramcove-smlouvy.docx
15.07.2016 696532-cast3-zd-navrh-ramcove-smlouvy.pdf
15.07.2016 696530-vestnik_verejnych_zakazek_-_ministerstvo_pro_mistni_rozvoj.pdf

Poskytování údržbářských, opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací v rámci Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 19.08.2016 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Podlimitní
Anticipated price 5 000 000 Kč
   
Tender documentation
27.07.2016 priloha-c-1-ramcove-smlouvy_polozkovy-rozpocet.xlsx
27.07.2016 navrh-ramcove-smlouvy.pdf
27.07.2016 zadavaci-dokumentace.pdf

Gastroprovoz BIOCEV – Technologické vybavení

Basic information about the public contract
Public contract subject dodávky
Deadline 13.09.2016 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Nadlimitní
Anticipated price 8 251 352 Kč
   
Tender documentation
28.07.2016 cast-3-zadavacich-podminek__vzorova_smlouva.doc
28.07.2016 cast-1-zadavacich-podminek_zadavaci-dokumentace-002.pdf
28.07.2016 cast-2-zadavacich-podminek__projektova_dokumentace_a_vykaz_vymer.zip

Vybudování vnitřního DAS pokrytí signálem GSM hlavní budovy SO-001

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 08.02.2016 14:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 1 950 000 Kč
   
Current information
04.08.2016 rozhodnuti-a-oznameni-o-zruseni-vzmr.pdf
05.02.2016 1604_di_1_signed.pdf
   
Tender documentation
27.01.2016 1604_priloha_4.xlsx
27.01.2016 1604_sod.docx
   
Additional information
05.02.2016 1604_di_1_signed.pdf

Překlady a korektury vybraných dokumentů centra BOICEV

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 21.01.2016 12:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 200 000 Kč
   
Current information
18.01.2016 1602_di_1.pdf
   
Additional information
18.01.2016 1602_di_1.pdf

Poskytování hlasových služeb II

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 03.01.2015 11:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 1 950 000 Kč
   
Tender documentation
23.10.2015 176_priloha_3_vv.xls
23.10.2015 176_smlouva_poskytovani_hlasovych_sluzeb.docx
23.10.2015 176_priloha_5_smlouvy_akceptacni_protokol.xls

Vakuová pícka

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 16.10.2015 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 100 000 Kč
   
Tender documentation
05.10.2015 172_cestne_prohlaseni.docx
05.10.2015 172_ks.doc
05.10.2015 172_vyzva.pdf

Poskytování hlasových služeb

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 05.10.2015 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 1 950 000 Kč
   
Current information
23.09.2015 168_di_1.zip
29.09.2015 168_di_2.pdf
   
Tender documentation
17.09.2015 168_priloha_2_smlouva.docx
17.09.2015 168_priloha_3_vv.xls
17.09.2015 168_priloha_4_technicka_specifikace.pdf
   
Additional information
23.09.2015 168_di_1.zip
29.09.2015 168_di_2.pdf

Likvidace odpadů

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 07.10.2015 11:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 900 000 Kč
   
Current information
29.09.2015 169_di_1.pdf
   
Tender documentation
23.09.2015 169_priloha_3_smlouvy_cenova_kalkulace.xlsx
23.09.2015 169_smlouva_o_poskytnuti_sluzeb_v_ramc_likvidace_odpadu.docx
23.09.2015 169_vyzva.pdf
   
Additional information
31.03.2018 169_di_1.pdf

Vypracování znaleckých posudků II

Basic information about the public contract
Public contract subject Služby
Deadline 08.10.2015 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 190 000 Kč
   
Tender documentation
31.03.2018 170_sod.doc
31.03.2018 170_vyzva.pdf

Tiskové řešení II

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 05.10.2015 11:00
Procurement procedure type Zjednodušené podlimitní
Type based on estimated valued Podlimitní
Anticipated price 5 000 000 Kč
   
Current information
18.09.2015 167_kalkulacni_tabulka.xlsx
18.09.2015 167_vyzva.pdf
18.09.2015 167_technicka_dokumentace_a_specifikace.pdf
18.09.2015 167_ks.zip
   
Other documents
20.11.2015 167_pisemna_zprava.pdf

Dodávka diety pro laboratorní zvířata

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 30.09.2015 11:00
Procurement procedure type Zjednodušené podlimitní
Type based on estimated valued Podlimitní
Anticipated price 2 900 000 Kč
   
Current information
10.09.2015 165_di_1.zip
11.09.2015 165_di_2.pdf
16.09.2015 165_di_3.pdf
   
Tender documentation
31.03.2018 165_rs.zip
31.03.2018 165_vyzva.pdf
   
Other documents
19.11.2015 165_pisemna_zprava.pdf
   
Additional information
10.09.2015 165_di_1.zip
11.09.2015 165_di_2.pdf
16.09.2015 165_di_3.pdf

Dodávka podestýlky pro laboratorní zvířata

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 30.09.2015 09:30
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 1 290 000 Kč
   
Current information
16.09.2015 164_di_1.zip
   
Tender documentation
14.09.2015 164_model_framework_agreement.doc
14.09.2015 164_vzor_rs.doc
14.09.2015 164_vyzva_cz_signed.pdf
14.09.2015 164_invitation_eng_signed.pdf
   
Additional information
16.09.2015 164_di_1.zip

Chladničky a mrazničky

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 23.09.2015 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 1 613 000 Kč
   
Tender documentation
04.09.2015 166_vzor_cestneho_prohlaseni.docx
04.09.2015 166_ks_cast_1.docx
04.09.2015 166_ks_cast_2.doc
04.09.2015 166_vyzva.pdf
   
Additional information
16.09.2015 166_di_1.pdf

Analytický software pro pokročilou analýzu histologických preparátů

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 15.09.2015 09:45
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 920 000 Kč
   
Tender documentation
01.09.2015 163_cestne_prohlaseni.docx
01.09.2015 163_licencni_smlouva.doc
01.09.2015 163_vyzva.pdf

Tiskové řešení

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 06.08.2015 09:00
Procurement procedure type Zjednodušené podlimitní
Type based on estimated valued Podlimitní
Anticipated price 5 000 000 Kč
   
Tender documentation
20.07.2015 66_zd_kalkulacni_tabulka.xlsx
20.07.2015 66_zd_technicka_dokumentace_a_-specifikace.pdf
20.07.2015 66_ks.pdf
20.07.2015 66_vyzva.pdf
   
Other documents
10.08.2015 66_pisemna_zprava.pdf
   
Additional information
23.07.2015 66_di_1.pdf
29.07.2015 66_di_2.pdf

Sestava přístrojů umožňujících současné snímání elektrických a fluorescenčních signálů z živých buněk II.

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 03.08.2015 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Nadlimitní
Anticipated price 10 928 000 Kč
   
Tender documentation
12.06.2015 150_oduvodneni_vz.pdf
15.06.2015 150_ks.zip
   
Other documents
26.08.2015 150_pisemna_zprava.pdf

Laminární boxy III

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 31.07.2015 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 550 000 Kč
   
Tender documentation
04.06.2015 152_ks_cast_1.zip
04.06.2015 152_ks_cast_2.zip
05.06.2015 152_oduvodneni_vz.pdf
   
Other documents
29.09.2015 152_pisemna_zprava.pdf
   
Additional information
08.06.2015 152_di_1.pdf

Ostatní laboratorní vybavení 2 – opakované řízení

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 29.07.2015 10:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 178 000 Kč
   
Tender documentation
08.06.2015 154_zd.pdf
08.06.2015 154_ks.zip
11.06.2015 154_oduvodneni_vz.pdf
   
Other documents
11.09.2015 154_pisemna_zpava.pdf

Centrifugy II

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 29.07.2015 11:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Podlimitní
Anticipated price 3 218 500 Kč
   
Tender documentation
08.06.2015 153_ks_cast_1.zip
08.06.2015 153_ks_cast_2.zip
11.06.2015 153_oduvodneni_vz.pdf
   
Other documents
15.09.2015 153_pisemna_zprava.pdf

Mikroskopy II

Basic information about the public contract
Public contract subject Dodávky
Deadline 27.07.2015 11:00
Procurement procedure type Otevřené
Type based on estimated valued Zakázka malého rozsahu
Anticipated price 1 105 000 Kč
   
Tender documentation
03.06.2015 151_zd.pdf
03.06.2015 151_ks_cast_1.zip
03.06.2015 151_ks_cast_3.zip
03.06.2015 151_ks_cast_2.zip
03.06.2015 151_ks_cast_4.zip
03.06.2015 151_ks_cast_5.zip
03.06.2015 151_oduvodneni_vz.pdf
   
Other documents
01.10.2015 151_pisemna_zprava.pdf