Scientific and study positions

Scientific and study positions

Scientific and study positions — 06.04.2020

PhD Student - Tumor specific regulation of cell cycle in lymphoma with implications for its therapy

Our laboratory focuses on basic tumor biology of lymphomas (malignant tumors derived in majority from B-lymphocytes) with close relation to the basic biology of B-cells. Our laboratory has expertise in general molecular biology and cell culture techniques as well as genomic applications, flow cytometry or advanced methods like super-resolution microscopy, trageted genomic modifications, or Förster resonance energy transfer based biosenzors.

Scientific and study positions — 19.10.2018

Group Leader - Drug Discovery and Evaluation / New targets for development of antiparasitic drugs

Charles University, Faculty of Science - BIOCEV is seeking experienced group leader and Charles University/IOCB Prague Chair in Drug Discovery to develop and lead outstanding independent research unit for "Drug Discovery and Evaluation" with focus on assessment of potential new targets for development of antiparasitic drugs. The new group will operate in frame of Center for Research of Pathogenicity and Virulence of Parasites in BIOCEV, Biotechnology and Biomedicine Center of the Academy of Sciences and Charles University in Vestec and will be financially supported by the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS / IOCB Prague.

Scientific and study positions — 25.04.2018

Hledáme PhD student(k)y – HTS screening inhibitorů de novo syntézy purinů jako potenciálních léčiv nemocí této dráhy a nádorovýc

Naše výzkumná skupina se dlouhodobě zabývá fyziologií a patologií purinového metabolismu, především de novo syntézy purinů (DNPS). Puriny jsou základními stavebními kameny živých organismů a jejich hladina je v buňce udržována rovnováhou mezi jejich de novo syntézou, recyklací a degradací. Za fyziologických podmínek jsou enzymy DNPS organizovány do proteinového komplexu purinosomu.

Scientific and study positions — 29.03.2018

Open Position – PhD Student – Lymphoma Tumor Biology

Our newly established laboratory focuses on basic tumor biology of lymphomas (malignant tumors derived in majority from B-lymphocytes) with close relation to the basic biology of B-cells. Our laboratory has expertise in general molecular biology and cell culture techniques as well as genomic applications, flow cytometry or advanced methods like super-resolution microscopy, trageted genomic modifications, or Förster resonance energy transfer based biosenzors.

Scientific and study positions — 29.03.2018

Open Position – Postdoctoral Fellow: Basic tumor biology of lymphomas (malignant tumors derived in majority from B-lymphocytes)

Our newly established laboratory focuses on basic tumor biology of lymphomas (malignant tumors derived in majority from B-lymphocytes) with close relation to the basic biology of B-cells. Our laboratory has expertise in general molecular biology and cell culture techniques as well as genomic applications, flow cytometry or advanced methods like super-resolution microscopy, targeted genomic modifications, or Förster resonance energy transfer based biosensors.