Podpora SIC Welcome Office pro mě byla zásadní, říká španělský vědec z Botanického ústavu AV ČR
Vzdělávání — 14.05.2021

Welcome Office

Podpora SIC Welcome Office pro mě byla zásadní, říká španělský vědec z Botanického ústavu AV ČR

Služba SIC Welcome Office pomáhá zahraničním vědcům před a po příjezdu do regionu. Pablo Laiz ze Španělska díky SIC zahájil 1. května půlroční stáž v Botanickém ústavu AV ČR.

Pablo Laiz

Proč právě Česká republika? Měl jste nějaká doporučení nebo jste si vybral takříkajíc „naslepo“?

Nikdy dřív jsem v České republice nebyl, ale vždy patřila mezi země, které mě přitahovaly. Domnívám se, že je to kvůli její poloze ve středu Evropy, přírodě a jejímu historickému a kulturnímu dědictví. Kromě toho jsem se doslechl, že Češi jsou velmi přátelští lidé. Všichni známí, kteří Českou republiku navštívili, se vrátili domů spokojení. V neposlední řadě si myslím, že se jedná o velmi dynamickou zemi toužící po pokroku.

Pracujete jako lesní inženýr. Co taková práce obnáší a jaké projekty vás čekají v Botanickém ústavu AV ČR?

Má práce je velmi rozmanitá – od terénních prací zahrnujících inventarizace a značení stromů, až po kancelářskou práci zahrnující monitorování hasicích operací při lesních požárech, vypracování plánu přizpůsobení a zmírnění klimatických změn ve španělské provincii nebo práce v univerzitní výzkumné skupině na zlepšování simulátoru šíření lesních požárů.

V Průhonicích se nyní chystám provést výzkum analyzující data z terénu o ohniscích kůrovce, která se nachází v národních parcích Šumava a České Švýcarsko, se zaměřením na následnou regeneraci lesů. Kromě toho se budu podílet na terénních pracích souvisejících s mikroklimatickými měřeními.

Rozmanitost oblastí, kterým se jako lesní inženýr můžete při své práci věnovat, považuji za jeden z nejatraktivnějších rysů této profese, stejně tak jako možnost pracovat venku a často na úžasných místech. Navíc pociťuji samozřejmě uspokojení z práce, která je zaměřená na porozumění přírodě a zlepšení našeho vztahu k ní.

Jak důležitá pro Vás byla podpora SIC Welcome Office pro začátek života a kariéry ve Středočeském kraji?

Podpora SIC Welcome Office pro mě byla zásadní v tom, abych se do České republiky vůbec dostal. SIC Welcome Office mě propojilo s výzkumnými organizacemi ve Středočeském kraji, které by pro mě mohly být zajímavé, a zorganizovalo interview. Kromě toho mi vždy poskytlo podporu ve všech aspektech týkajících se mého odjezdu ze Španělska a příjezdu a pobytu v České republice v prvních dnech, za což jsem velmi vděčný.

Zdroj: SIC

Aktuality