Cítit se ve Středočeském kraji jako doma. SIC pomáhá zahraničím vědcům navazovat nové projekty i přátelství
Vzdělávání — 09.03.2021

Welcome Office

Cítit se ve Středočeském kraji jako doma. SIC pomáhá zahraničím vědcům navazovat nové projekty i přátelství

Středočeský kraj a SIC dlouhodobě vytvářejí kvalitní podmínky pro život a práci zahraničních vědců z více než 20 regionálních výzkumných center zaměřených například na fyziku, biomedicínu nebo astronomii. Díky projektu SIC Welcome Office se daří budovat stále rostoucí komunitu, která se pravidelně schází v rámci tzv. Meetupů. Kromě praktických rad z oblasti legislativy nebo ubytování mohou zahraniční pracovníci poznávat nové přátelé a sdílet pocity i zkušenosti ze života v ČR. Na podrobnosti jsme se zeptali Martiny Vycudilíkové, projektové manažerky SIC.

Uplynulý rok zrovna nepřál networkingovým aktivitám. Jak jste se s tím vypořádali v rámci projektu SIC Welcome Office, který je postaven na setkávání lidí? Jak takové akce probíhají? 

Nevybrali jsme si zrovna nejpříznivější rok pro spuštění networkingových aktivit, ale i přesto se nám v roce 2020 podařilo zorganizovat čtyři meetupy, na kterých jsme propojili desítky zahraničních vědců různých národností a profilů pracujících minimálně v deseti různých výzkumných organizacích. Z toho tři meetupy proběhly naživo a jeden online. Kromě toho jsme uspořádali webinář ohledně problematiky daní z příjmů pro cizince. To všechno se podařilo rovněž díky spolupráci s mými kolegyněmi Athziri Moreno Romo a Jaroslavou Wiedermannovou, které se mnou na projektu pracují.

Poslední meetup proběhl 15. prosince v online prostředí. Jeho formátem jsme se chtěli maximálně přiblížit třem předchozím akcím naživo. Program vždycky uzpůsobujeme zájmu vědců, jejichž preference dopředu zjišťujeme přes online dotazníky. Většinou začínáme tematickými prezentacemi nebo prohlídkou výzkumné instituce, která meetup hostí, např. Astronomický ústav AV ČR. Snažíme se být hodně interaktivní, pracovat v týmech a doplňovat různými soutěžemi. Poslední část programu bývá neformální diskuze.

V online prostředí to bylo samozřejmě náročnější, zejména interaktivní část. Velmi nám pomohly online nástroje jako MIRO board nebo Slido. Na odlehčení jsme do programu zařadili také interaktivní prezentaci o vánočních tradicích v České republice, který mezi zahraničními vědci vyvolal zajímavou a vášnivou diskuzi.

Právě na posledním meetupu se nám vědci svěřili, že si v rámci naší komunity vytvořili nová přátelství a potkávají se i mimo oficiální akce SIC. Za to jsem velice ráda. Během necelého roku se nám podařilo položit základy stabilní zahraniční komunity. A jasně se ukázalo, že tato komunita preferuje setkávání naživo, protože v online prostředí byla účast podstatně nižší než obvykle.

V čem spatřuješ hlavní přínosy projektu SIC Welcome Office pro Středočeský kraj?

V rámci vědecké komunity v Čechách i v zahraničí si Středočeský kraj může získat pověst regionu, kde se zahraničním vědcům dobře žije a kde je jim věnována speciální pozornost. Propojováním vědců mezi sebou mohou vznikat nejen nová přátelství, ale i nové vědecké spolupráce. Jakkoli se vědci rádi odreagují, platí o nich, že milují vědu, zajímají je i jiné vědecké disciplíny a jsou otevřeni novým projektům. Vědcům z ciziny naše aktivity usnadňují a zpříjemňují pobyt v Čechách a integraci do regionu, ale také je mohou motivovat zůstat zde déle či dokonce natrvalo.

Kromě toho, fungující zahraniční komunita může lépe přijmout a přivítat nové kolegy ze zahraničí, kteří do regionu stále přicházejí, protože zde máme spoustu výzkumných organizací s mezinárodním zázemím, ve kterých třeba i polovinu zaměstnanců tvoří cizinci.Abychom více podporovali transfer znalostí a technologií do praxe, plánujeme do našich aktivit postupně zapojit také firmy ze Středočeského kraje.

Další podstatnou část tohoto projektu tvoří pomoc výzkumným organizacím přivést nové talenty ze zahraničí nebo i z jiných krajů České republiky. Případně motivovat české vědce k návratu ze zahraničí do Čech. Nabízíme také pomoc a asistenci zahraničním vědeckým pracovníkům ještě před jejich příjezdem. Na to chceme cílit v tomto roce, například ve spolupráci s prestižní britskou univerzitou Imperial College London, dalšími univerzitami, českými ambasádami v zahraničí nebo partnerskými organizacemi.  

Welcome Office 2020 v číslech

  • 4 meetupy během jednoho roku
  • Až 36 zahraničních účastníků na jednom meetupu
  • Databáze více než 100 kontaktů na zahraniční vědce pracujících v kraji
  • Zastoupeno 10 výzkumných organizací
  • Multidisciplinární skupina: fyzikové, astronomové, biologové, chemici, neurovědci a další přírodovědci
  • Více než 10 národností

Zdroj: SIC

Aktuality