Prof. Tomáš Stopka: Podpora nových výzkumných skupin představuje naprosto esenciální cíl pro úspěšnou misi BIOCEV
Aktuality — 05.10.2020

Prof. Tomáš Stopka: Podpora nových výzkumných skupin představuje naprosto esenciální cíl pro úspěšnou misi BIOCEV

Aby docházelo k novým převratným objevům, musí existovat velmi pečlivě propracovaný systém bilance, to znamená vzniku a zániku výzkumných skupin, říká prof. Tomáš Stopka, přednosta ústavu BIOCEV 1. LF UK.

22. září 2020 uspořádal Tomáš Stopka schůzku laureátů výzkumného programu PRIMUS pro začínající vědecké skupiny.

Do centra BIOCEV se podařilo získat velmi nadějné vědecké osobnosti, které založili své výzkumné skupiny, získali podpůrné projekty a vstoupili do svého prvního evaluačního období. Svá postdoktorální období strávili na zahraničních univerzitách v USA, UK, EU či ve Švýcarsku. Jedná se o výzkumné skupiny, které rozšířily tradiční vědecké disciplíny, jakými jsou onkologie, biochemie, hematoonkologie, nádorová imunologie, vývojová biologie, ale též přinášejí disciplíny zcela nové, jako například evoluce proteinové struktury či výzkum mechanického stresu buněk.

Ve svém úvodní slovu a následné všeobecné diskusi zdůraznil Tomáš Stopka několik aspektů. Především je to definice vědecké skupiny jako “školy vědění, jež je ohniskem myšlenek a hodna následování”, tudíž je postavena na třech nepodkročitelných podmínkách rozvoje: publikace - studenti - granty. Dále hovořil o etických aspektech jak uvnitř skupiny, kde zdůraznil význam diskuse, karierní růst, publikační etiku, ale též podnítil k práci na tom, jak je skupina vnímána vně. Hlavní cíl, podle prof. Stopky, je zjistit, jak může akademický management pomoci rozvoji skupiny, především v redistribuci institucionálních prostředků, karierního růstu v rámci akademických hodností, ale hovořil též i tom, jakým způsobem vědecká skupina důstojně zaniká.

Jedním z cílů je do budoucna též podnítit vznik postdoktorského inkubátoru pro samostatné postdoky, kteří získali vlastní zdroj financování, mj. z GAČR či v zahraničí, a chtějí vytvořit nový vědecký program pro svoji budoucí nezávislou kariéru. Následovala věcná diskuse, jež dala vznik společným schůzkám laureátů PRIMUS v budoucnu, kteří tímto budou prosazovat své zájmy skrze konkrétní podněty.

Více o programu PRIMUS, sponzorovaném Univerzitou Karlovou naleznete ZDE

Seznam laureátů PRIMUS v BIOCEV

MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D. Vedoucí vědecké skupiny - BIOCEV, 1.LF UK WEB
Mgr. Peter Dráber, Ph.D. Vedoucí vědecké skupiny - BIOCEV, 1.LF UK WEB
Mgr. Miroslav Hons, Ph.D. Vedoucí vědecké skupiny - BIOCEV, 1.LF UK WEB
Ing. Marie Zikánová, Ph.D. Vedoucí laboratoře - Skupina poruch metabolismu purinů, KDDL 1.LF UK a VFN WEB
Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. Vedoucí vědecké skupiny - Katedra parazitologie, PřF UK WEB
Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D. Vedoucí vědecké skupiny - Katedra genetiky a mikrobiologie, PřF UK WEB
Mgr. Klára Hlouchová, Ph.D. Vedoucí vědecké skupiny - Katedra buněčné biologie, PřF UK WEB
Mgr. Daniel Rozbeský, Ph.D. Vedoucí vědecké skupiny - Katedra buněčné biologie, PřF UK WEB

 

Text: Tomáš Stopka, Petr Solil a Lucie Vyšatová

Aktuality — Další články