Leukocytární motilita

Leukocytární motilita

Mgr. Miroslav Hons, Ph.D.

Mgr. Miroslav Hons, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Účinná imunitní odpověď vyžaduje od buněk imunitního systému být v přesný čas na správném místě a závisí na jejich rychlé pohyblivosti a správném umístění v lymfatických orgánech. Biologické mechanismy, které vedou k morfologické polaritě a migraci leukocytů budou hlavním předmětem našeho výzkumu spolu se zájmem o systémové změny v imunitě při defektech leukocytární motility.

Náš výzkum se bude soustředit na dva hlavní okruhy. Za prvé, in vitro budeme studovat buněčné mechanismy leukocytární motility. Změny v morfologii a migrace eukaryotických buněk závisí na cytoskeletu. Souvislost mezi buněčnou signalizací a dynamikou cytoskeletárních komponent po vystavení buněk externímu stimulu, např. chemokinu, budeme sledovat pomocí fluorescenční mikroskopie. Dále zahájíme výrobu silikonových mikročipů. Tyto mikročipy budou sloužit k mechanickému stísnění buněk nebo budou vybaveny kanálky s restriktivní geometrií. Pomocí mikročipů vystavíme leukocyty alternativnímu stimulu – mechanickému stresu. Mechanický stres hraje dosud neznámou roli v biologii leukocytů, přestože jde o významný faktor v biologii adherentních buněk. Kombinace pokročilé mikroskopie a mikromanipulací pomocí mikročipů nám umožní etablovat původní a originální výzkum mechanobiologie leukocytů.

 Druhý výzkumný okruh se bude soustředit na leukocytární motilitu in vivo. Za tímto účelem využijeme intravitální dvoufotonovou mikroskopii. Budeme zobrazovat a kvantitativně analyzovat pohyb leukocytů v lymfatických orgánech a stimulovaných periferních tkáních. Intravitální mikroskopie doplní náš redukcionistický in vitro přístup a umožní nám dosáhnou vysokou úroveň porozumění našich témat.