Buněčná komunikace v zánětlivých odpovědích

Buněčná komunikace v zánětlivých odpovědích

Mgr. Peter Dráber, Ph.D.

Mgr. Peter Dráber, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Imunitní systém slouží jako obrana proti patogenům a infekcím, nicméně nekontrolovaná aktivace imunitní odpovědi může vést k řadě autoimunitních onemocnění. K aktivaci, propagaci a terminaci imunitní odpovědi je nezbytná komunikace mezi buňkami imunitního systému. K tomu slouží celá řada signálních molekul, z nichž hlavní roli mají cytokiny.

Jedná se o relativně malé sekretované proteiny, které se váží na specifické receptory na povrchu cílových buněk a poté spouštějí buněčnou odpověď. Například cytokin TNF je sekretován buňkami po napadení organismu infekčními patogeny a je nezbytný pro zahájení imunitní odpovedi, avšak rovněž se podílí na revmatoidní artritidě. Dalším příkladem je cytokin IL-17, který je zásadní pro obranu proti kvasinkovým infekcím, avšak rovněž hraje roli ve vývoji psoriázy.

V současné době je popsána řada cytokinů, které jsou nezbytné v obraně proti infekcím a zároveň mohou způsobovat autoimunitu. Pochopení, jak přesně tyto cytokiny signalizují je naprosto zásadní pro vývoj nových terapeutických přístupů, které by umožňovaly regulovat imunitní odpověď, ať již se jedná o posílení imunity v případě infekcí a nádorových onemocněních, nebo potlačení imunity v případě autoimunitních chorob.

Cíle:

Vědecký program má za cíl systematicky analyzovat molekulární mechanismy, jakým způsobem signalizují vybrané klinicky relevantní cytokiny. K tomu bude využita analýza signálních komplexů pomocí hmotnostní spektrometrie, budou připraveny buněčné linie deficientní ve vybraných signálních proteinech pomocí metody CRISPR/Cas9, budou analyzovány signální dráhy pomocí biochemických a mikroskopických metod a pomocí průtokové cytometrie a RNA sekvenování. Proteiny, keré jsou důležité pro signalizaci v rámci imunitního systému budou rovněž analyzovány in vivo v myších modelech. Cílem tohoto výzkumu je identifikovat molekulární mechanismy, jak různé cytokiny umožnují komunikaci imunitních buněk.

Aktuality