Buněčné funkce proteinů účastnících se drah proteasom-ubikvitinového systému ve vztahu k nádorovému bujení

Buněčné funkce proteinů účastnících se drah proteasom-ubikvitinového systému ve vztahu k nádorovému bujení

Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D.

Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Projekt studuje funkce proteasomálních proteinových receptorů ve vztahu k intracelulární proteolyse a poruchám DNA. U vybraných proteinů účastnících se proteasomální degradace budou připraveny KO myši a bude studován jejich fenotyp.

S využitím strukturní biologie se zaměřujeme na možné cíle terapeutického zásahu a otestujeme knihovny malých molekul jakožto potencionálních protinádorových terapeutik na bázi inhibice proteasomální degradace proteinů. Je též studována možnost cíleně dopravovat specifické nukleasy do jádra buněk pro genovou terapii nádorů.

Cíle:

  • Prostudovat funkci „DNA damage-inducible protein“ a to jak obou lidských homologů, tak i orthologů z nišších eukaryot a myši. Identifikovat jejich potenciální substráty a vazebné partnery, vyřešit 3D strukturu jednotlivých domén i celých proteinů a zaměřit se na proteasomální receptory jako možné kandidáty pro vývoj nových protinádorových terapeutik.
  • Vyvinout metodu využívající nanostruktur cílených pomocí malých ligandů na specifické buňky a nesoucích nukleasu k řízeným úpravám genetické informace využitelnou v protinádorové terapii.

Více informací naleznete na webu ZDE

Tým

Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D.

Mgr.
Klára Grantz Šašková, Ph.D.

Vedoucí skupiny

saskova@email.cz
+420325873904, +420325873938
MUDr. František Sedlák

MUDr.
František Sedlák

Ph.D. student

frantisek.sedlak@natur.cuni.cz
+420325873904, +420325873938
Mgr. Monika Sivá

Mgr.
Monika Sivá

Ph.D. student

monika.siva@natur.cuni.cz
+420325873904