České zobrazovací facility se staly součástí Euro-BioImaging ERIC
Služby — 17.12.2019

Zobrazovací metody

České zobrazovací facility se staly součástí Euro-BioImaging ERIC

29. října 2019 bylo založeno nové evropské konsorcium vědecké infrastruktury Euro-BioImaging ERIC a 12. 12. se v Helsinkách sešel na první zasedání výbor konsorcia. Euro-BioImaging ERIC poskytuje nejmodernější zobrazovací služby v biologickém, pre-klinickém a klinickém výzkumu.

Euro-BioImaging ERIC (EuBI) nabízí vědcům otevřený přístup k zobrazovacím přístrojům, metodologiím, možnostem vzdělávání v oboru a službám správy dat prostřednictvím seskupení mezinárodně uznávaných facilit, zvaných uzly. Tyto uzly se nacházejí v 15 zemích zakládajících členů EuBI. Statutární sídlo EuBI se nachází v Turku ve Finsku, European Molecular Biology Laboratory (EMBL) v německém Heidelbergu koordinuje přístup k biologickému zobrazování a Itálie přístup k medicínskému zobrazování.

Česká republika je jedním ze zakládajících členů EuBI a v konsorciu je zastoupena dvěma uzly, Pražským uzlem a Brněnským uzlem. Uzly EuBI byly vybrány a hodnoceny odborníky z Harvardské univerzity, Stanfordské univerzity a dalších mezinárodně uznávaných institucí. Skutečnost, že byly oba uzly vybrány těmito odborníky, ukazuje na silnou vědeckou kulturu a komunitu v České republice.

Pražský uzel pokročilé optické a elektronové mikroskopie zahrnuje zobrazovací facility na Ústavu Molekulární Genetiky AV ČR (ÚMG), Přírodovědecké Fakulty UK v centru BIOCEV, Fyziologického Ústavu AV ČR a Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Koordinace aktivit uzlu spojených se členstvím v EuBI je zajištěna Mikroskopickým centrem na ÚMG, zatímco CEITEC (Central European Institute of Technology) koordinuje Brněnský uzel.

Facility Pražského uzlu nabízejí školení a přístup k široké škále špičkových přístrojů a mikroskopických technik, konzultační služby, přípravy vzorků, analýzy dat, nástroje pro zpracování obrazu a interpretace získaných výsledků.

„Po zhruba deseti letech skvělé spolupráce mezi kandidátskými evropskými uzly konsorcia EuBI a ministerstvy jednotlivých zemí se Česká republika stala součástí EuBI, které se stalo plně funkční výzkumnou infrastrukturou se statusem ERIC. Jsme rádi, že tak můžeme poskytovat naše špičkové služby a školení mnoha novým mezinárodním uživatelům," říká Pavel Hozák, vedoucí Mikroskopického centra v ÚMG a zástupce ČR za biologické zobrazování ve výboru EuBI.

„Naše členství v EuBI má dvojí dopad na vědce v České Republice. Mohou realizovat své komplexní mikroskopické experimenty ve vybraných Evropských facilitách, které mají pro jejich konkrétní téma nejvhodnější nástroje a nejvyšší expertízu. A také ví, že i naše lokální české facility jim poskytují a do budoucna budou díky členství v EuBI i nadále poskytovat služby nejvyšší kvality, které se tak nemusí bát zahrnout do svých výzkumných plánů a grantových návrhů,“ vysvětluje Aleš Benda, vedoucí servisní laboratoře zobrazovacích metod v centru BIOCEV.

Vědci a odborníci bez ohledu na přidružení či oblast působnosti mohou využívat těchto služeb celoevropského otevřeného přístupu. EuBI tak zvýší kvalitu a produktivitu výzkumu s dopadem i do průmyslové sféry celé Evropě. Všechny nabízené služby Euro-BioImaging můžete najít na webových stránkách infrastruktury. Informace ohledně české participace v EuBI a možnosti otevřeného přístupu k zobrazovacím metodám v rámci České Republiky jsou k dispozici na stránkách národní infrastruktury Czech-BioImaging.

Aktuality