Vědci z BIOCEV 1. LF UK uspěli ve výzvě Horizon Europe!
Aktuality — 06.09.2023

Vědci z BIOCEV 1. LF UK uspěli ve výzvě Horizon Europe!

Tým vedený doc. Milanem Jakubkem z BIOCEV 1. LF UK uspěl s projektem, jehož cílem je nový přístup k léčbě vybraných druhů nádorů. Projekt je založen na využití unikátní technologie biosyntetizovaných derivátů porfyrinů, jež tvoří novou generaci multifunkčních léčiv pro nádorovou terapii.

Vědecká skupina se zaměří na inovativní design, syntézu látek a in vivo a in vitro testování. „Je to pro náš mezinárodní multioborový tým velký úspěch. Do samotné soutěže se přihlásilo 788 projektů s 4758 účastníky z 55 zemí, přitom se předpokládalo, že grant jich získá zhruba 60. Náš projekt, jehož název se dá přeložit do češtiny přibližně jako Vývoj inovativní protonové a neutronové terapie s vysokou specifitou pro nádorová onemocnění pomocí hacknutí biosyntézy hemu, získal v procesu dvoustupňového hodnocení plný počet bodů ve všech kritériích,“ upřesňuje doc. Milan Jakubek.

Zdroj. 1. LF UK

Aktuality — Další články