Vzdělávat, ne zabíjet
Aktuality — 29.04.2024

Vzdělávat, ne zabíjet

V prestižním časopise Trends in Molecular Medicine vyšel přehledný článek Anety Škarkové z laboratoře doc. Daniela Rosela a prof. Jana Brábka (PřF UK v BIOCEV) a spolupracovníků, popisující nové přístupy k léčbě nádorových onemocnění, které nevedou k proliferační výhodě a následnému převládnutí rezistentních buněk – časté příčině selhávání převládajících terapií, cílených na proliferaci nebo přežívání nádorových buněk.

Uvedené přístupy spojuje edukativní charakter – místo zabíjení nádorových buněk se jedná o jejich „převýchovu“ k nezhoubnému chování.

"Jsme přesvědčeni, že častější použití "edukativních" strategií léčby nádorů, povede k dalšímu výraznému zvýšení účinnosti protinádorové léčby. Naše laboratoř se na tomto úsilí bude aktivně podílet, zejména pokračující prací na vývoji migrastatické léčby," říká Jan Brábek.

Odkaz na článek: Educate, not kill: treating cancer without triggering its defenses - ScienceDirect

Tato práce vznikla v rámci Národního ústavu pro výzkum rakoviny: Národní ústav pro výzkum rakoviny

Aktuality — Další články