V BIOCEV začíná mezinárodní projekt na výzkum nádorů mozku
Aktuality — 29.02.2024

V BIOCEV začíná mezinárodní projekt na výzkum nádorů mozku

29. února 2024 byl v norském Oslu oficiálně zahájen nový výzkumný projekt NuCapCure, zaměřený na vývoj inovativních přístupů v léčbě rakoviny mozku. Během příštích 54 měsíců obdrží NuCapCure celkem 5,9 mil. EUR z programu Pathfinder Evropské rady pro inovace. Konsorcium výzkumných partnerů, vedené Univerzitou v Oslu, zahrnuje sedm evropských institucí, včetně laboratoří 1. lékařské fakulty UK v centru BIOCEV vedené doc. Milanem Jakubkem.

Každý rok je na světě diagnostikována rakovina mozku přibližně u 240 000 lidí. Nejsmrtelnější typ, Glioblastoma multiforme (GBM), známý také jako "terminátor", tvoří 14,6-16 % všech primárních nádorů mozku a centrální nervové soustavy, což z něj tragicky činí také nejčastější nádor.

Současný standard léčby GBM zahrnuje chirurgický zákrok a následnou kombinaci radioterapie a chemoterapie. Tyto zákroky představují značnou fyzickou a finanční zátěž pro pacienty a zdravotnické systémy, přičemž jejich léčebný účinek je bohužel omezený. Ve skutečnosti jen nepatrně prodlužují přežití pacientů přibližně o 15 měsíců, přičemž míra přežití pacientů s GBM do pěti let od stanovení diagnózy je téměř 6 %. Tato vysoce neuspokojená lékařská potřeba představuje jednu z nejzávažnějších výzev pro moderní onkologii a celkový blahobyt světové společnosti.

"Projekt NuCapCure může přinést revoluci v léčbě rakoviny, protože se snaží nabídnout léčebné a zároveň nákladově efektivní alternativy pro GBM, které budou významným přínosem pro pacienty, zdravotnické systémy i celou společnost," říká Theodossis Theodossiou, koordinátor projektu z Univerzity v Oslu. "S našimi vybranými a odhodlanými partnery můžeme projekt vést k revoluci v moderní onkologii a zasadit rozhodující úder dosud nevyléčitelnému onemocnění."

Nová generace multifunkčních léčiv pro nádorovou terapii

Projekt je založen na využití unikátní technologie biosyntetizovaných derivátů porfyrinů, jež tvoří novou generaci multifunkčních léčiv pro nádorovou terapii. Skupina z 1. LF UK se zaměří na inovativní design léčiv, syntézu látek a in vivo a in vitro testování.

„Je to pro náš mezinárodní multioborový tým velký úspěch. Pro ilustraci: úspěšnost v grantové soutěži byla jen 7,4 % (58 z 788 podaných), náš projekt dokonce získal plný počet bodů ve všech kritériích, což se povedlo pouze třem projektům, a byl tak vyhodnocen jako jeden z nejlepších. Název našeho projektu se dá přeložit do češtiny přibližně jako Vývoj inovativní protonové a neutronové terapie s vysokou specifitou pro nádorová onemocnění pomocí “únosu” biosyntézy hemu,“ uvedl doc. Milan Jakubek.

Doc. Milan Jakubek

Prvním krokem k získání projektu bylo vytvoření mezinárodního konsorcia a propojení vědeckých pracovníků mezi sebou, zahrnující odbornosti napříč vědeckým spektrem od fyziků, chemiků, biologů, po lékaře, včetně několika excelentních pracovišť s unikátním přístrojovým vybavením. Následně po několika diskusích byl vytvořen samotný projekt s cílem vyvinout výrazně inovativní protinádorové terapie založené na vysoce rizikovém mezioborovém průlomu v oblasti vědy a technologiích.

Unikátní přístup

Spolupráce mezi členy konsorcia probíhá na základě moderních komunikačních prostředků. Projekt je strukturován do navazujících pracovních balíčků s definovanými cíli, na jejichž splnění se podílejí členové konsorcia ve vzájemné spolupráci po celé Evropě za využití svých unikátních infrastruktur, včetně Infrastruktury 1. LF UK. Ta se podílí na dvou pracovních balíčcích - designu a přípravě biologicky aktivních látek pro nádorovou terapii a ověření připravených látek in vivo a in vitro. Tedy od studia na buněčných liniích až po zvířecí modely.

Unikátnost přístupu spočívá v propojení Laboratoře medicinální chemie 1. LF UK v centru BIOCEV – jedinečné platformy pro výzkum a vývoj léčiv a Centra pro pokročilé preklinické zobrazování (CAPI) spolu se zapojením excelentních vědců napříč Evropou. Pro in vivo a in vitro ověření vzniklo ve spolupráci s Centrem pro pokročilé preklinické zobrazování speciální pracoviště s akreditací pro spolupráci s dalším členem konsorcia Centrem výzkumu Řež s.r.o. Cílem je přinést a ověřit průlomové výsledky a inovace ve spolupráci s průmyslovým partnerem, které umožní nový typ léčby a nový pohled na léčbu nádorových onemocnění.

Oficiální tisková zpráva k zahájení projektu ZDE

Webové stránky projektu ZDE

 

Aktuality — Další články